четвъртък, 31 май 2012 г.

@легория № 159i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 54. Упражнение върху Оная стара папка, която...

Работно заглавие: О - о! - ХХХІІ. [_ y z] O, si sic omnia!*  

Mina - L' importante e finire     


---
* О, ако всичко беше така!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 30 май 2012 г.

Настроение # 190i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 53. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия, съ много чувства, безъ коментаръ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХІV.  [_ y _] Malum vas non frangitur*  

Adam Hurst - Remaining        


---
* Лошите съдове не се чупят.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 29 май 2012 г.

@легория № 158i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 35. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което този пътъ се набута въ някаква тъмна нощъ, безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - ХХХХІ.[x y z] Amor vincit omnia* 

Dean Martin - That's Amore    


---
Любовта побеждава всичко.* 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 28 май 2012 г.

@легория № 156 - ІІi3D - HD
---

Поведение в перспективата -77. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се набута въ някакъвъ залезъ, безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - ХХХІ.[x y z] Ad opus!* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
*На работа!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 27 май 2012 г.

@легория № 157i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 34. Упражнение върху Оная калпава мазилка, която точно поради това иска да мине за хУдожественна и се прави на жаръ, съ  тромпетъ , илюзии и джаZZ...

Работно заглавие: Да! -ХХVІІ. [x y z] Idem per idem* 

James Last - Тrumpet solo's     


---
*Същото със същото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 26 май 2012 г.

@легория № 156
i3D - HD
---

Поведение в перспективата -76 (безпрецедентно). Упражнение върху Една ръждава ламарина безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - ХХХ. [x y z] Bedti possidentes*  

J.S. Bach - Toccata, Adagio and Fugue in C major 


---
 * Щастливи са притежаващите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 25 май 2012 г.

iнициация # 91
i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 52. Курсова работа № 3...

Работно заглавие: А! - ХХХХ. [x y z] Parcam verbis: gratuita sunt* 

Adam Hurst - Spiritus        


---
*  Ще спестя думите, защото са безполезни.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 24 май 2012 г.

@легория № 155
i3D - HD
---

Поведение в перспективата -75. Упражнение пакъ върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия с микро Фонъ, fантазии, любовъ и послесловъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХІІ.  [x y z голямъ] Auscultare disce, si nescis loqui* 

Mina & Alberto Lupo - Parole, parole...


---
* Учи се да изслушваш, ако не можеш да говориш.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 23 май 2012 г.

@легория № 154
i3D - HD
---

Поведение в перспективата -74. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия, която е поZeленяла от любопитство, граничещо с любознателностъ, камененъ тронъ, вселенска закуска и женско , чернобяло присъствие. А, да, любовъ и още нещо...

Работно заглавие: Да! -ХХVІ.[x y z] Semper idem* 

Peggy Lee - I'm A Woman  


---
* Винаги същиятъ. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 22 май 2012 г.

@легория № 153i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 51. Упражнение върху Една синя хартия с клавиатУра, табУретка и...тайна.

Работно заглавие: Очакване - ХХХV. [х y _] Ad exemplum* 

Chris Connor - Feeling Good   


---
*По образецъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 21 май 2012 г.

@легория № 152i3D - HD
---

Поведение в перспективата -73. Упражнение върху Ония оплесканъ цокълъ с много резервирани чУвства, реZервни части (ръждави) ...и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХІХ. [x y z голямъ] Bona mente* 

Ive Mendes - Eu sei que vou te amar      


---
*С добро намерение.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 20 май 2012 г.

Настроение # 189i3D - HD
---

Курсова работа №2. Пакъ върху Оная стара, паметлива папка с...

Работно заглавие: Да! -ХХV. [x y z] Parcam verbis: gratuita sunt*

Miles Davis - I Fall in Love Too Easily


---
* Ще спестя думите, защото са безполезни.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 19 май 2012 г.

iнициация # 90i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
--

Неведение в перспективата - 50. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на небе с последствия и много размисълъ...

Работно заглавие: Очакване - ХХХІV. [x y z] Multum in parvo* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
*Много в малко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

 

петък, 18 май 2012 г.

Нежностъ № 90i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 49. Упражнение върху Оная стара папка, която помни толкова много работи, че охъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХІІ. [_ y _] Omnis comparatio claudicat*   

Pepe Duarte - Moonlight Sonata 
(Ludwig van Beethoven)                


---
*   Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 17 май 2012 г.

@легория № 151i3D - HD
---

Поведение в перспективата -72 (i ratioнално). Упражнение върху Една сива маZилка (с много циментъ), с ме(н)тална птица (от бронзъ), тасъ, бакъренъ, още битовизми и любовъ на гранУли.

Работно заглавие: А! - ХХХІХ [x y z голямъ].Bis dat, qui cito dat (Syrus)*   

Beethoven - Symphony n° 5      


---
*   Два пъти дава този, който дава бързо (Сир).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 16 май 2012 г.

@легория № 150i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 33. Упражнение върху Един кашонъ, съ много fантаZии и битовизми...и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХVІІІ. [_ y _]Caetera desunt* 

Frank Sinatra - If You Go Away 


---
*  Останалото го няма (забележка в края на стар ръкопис, чийто край не е намерен).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 15 май 2012 г.

Нежностъ № 89


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 32. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие хартия съ ме(н)тални полипи, мУZеруда, надървеното влакче на спомените и много любовъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХІ.[x y z] Artes molliunt mores*  

Charles Aznavour - Tout s'en va 


---
 *  Изкуствата смекчават нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 14 май 2012 г.

Настроение # 188i3D - HD
---

Поведение в перспективата -71.Курсова работа №1

Работно заглавие: Да! -ХХІV.[x y z] Gloria victis*  

Marie Laforet - Viens, viens... (1973)        


---
* Слава на победените.  
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 13 май 2012 г.

@легория № 149i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 31.Упражнение върху Онова старо, велурено яке съ пясъченъ часовникъ, пространствено-времеви хелиомелиорации,  пунктуални адаптации и фревекции...и много любовъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХІІІ.[x y z] Aetate fruere, mobili cursu fugit (Seneca)* 

Cole Porter - Let's do it  


---
* Ползвайте живота, защото е бързотечен. (Сенека).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 12 май 2012 г.

Настроение # 187i3D - HD
---

Поведение в перспективата -70(i ratioнално).Упражнение върху лоша шпакловка, която точно защото е лоша, иска да мине за художественна, с ...fантаZии разни и котва безъ гларусъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХІІ.[x y z] Aliud sceptrum‚ aliud plectrum* 

Pink Martini - The Gardens of Sampson


---

* Едно е скиптър, друго е плектър (тоест: не всеки може да бъде цар и актьор).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 11 май 2012 г.

@легория № 148i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 48. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие риба, пардонъ, хартия, съ ФантаZии разни, златни и обратни...

Работно заглавие: А! - ХХХVІІІ.[x y z]Cuique suum* .

Kina Grannis - The Goldfish Song      


---
*Всекиму своето.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 10 май 2012 г.

Нежностъ № 88i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 30.Упражнение върху металъ с металъ, пергелъ* и нежности разни.

Работно заглавие: Да! -ХХІІІ.[x y z] Nulla dies sine linea** 

Marques Houston - Circle                            


---

* Пергелътъ ми е любимъ инструмент...Един стар "Рихтеръ" от началото на миналия век, в кутийка от махагонъ върху лилаво кадифе. Колко приятни часове съм прекарвал с него, една линийка, единъ бялъ листъ и половинка водка! Прелестъ! 
---
 **Нито ден без черта.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


сряда, 9 май 2012 г.

Нежностъ № 87i3D - HD
---

Поведение в перспективата -69. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, Азъ въ него и много любовъ...

Работно заглавие: Да! -ХХІІ.[x y z].Parcam verbis: gratuita sunt*  

Емил Димитров - Белият Биб


---
*  Ще спестя думите, защото са безполезни.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 8 май 2012 г.

Нежностъ № 86i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 29. Упражнение върху синьо-зеленикакви нежности съ ...iнсекти разни и много любовъ.

Работно заглавие: Да! -ХХІ. [x y z] Idem per idem*  

Gidon Kremer - Oblivion (Astor Piazzolla composition) 


---
*  Същото със същото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 7 май 2012 г.

iнициация # 89i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 47.Упражнение върху Оная стара папка, която сега се прави на нощно небе с пълнолYние и много символи, мъка и скърцане съ зъби...и Тайна!

Работно заглавие: Очакване - ХХХІ.[x y z голямъ]Commune periculum concordia propulsandum*  

Наталья Колкер (орган) - Бах - Хорал "Из бездны взываю"


---
* Общата опасност трябва да се отблъсква със съгласие.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 6 май 2012 г.

Настроение # 186i3D - HD
---

Поведение в перспективата -68. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие папка съ мYZа, пiронъ, и още нещо....И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХVІІ. [x y z] Dulcia non novit, qui non gustavit amara* 

Igudesman & Joo ~ I will survive      


---
*Не е познал сладкото този, който не е изпитал горчивото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 5 май 2012 г.

@легория № 147i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 28. Упражнение пакъ върху Онова велурено яке, съ ме(н)тална птица и пр., безъ коментаръ....

Работно заглавие: А! - ХХХVІ.[X У Z] Amor vincit omnia* 

Mina - Grande, grande, grande


---
 * Любовта побеждава всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)