петък, 31 август 2012 г.

@легория № 189


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 51. Упражнение върху Онова старо велурено яке, което пак се е вкарало в небосклона, съ ме(н)тална птица и търбушещи мисли.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХІV. [x y Z] Auri sacra fames (Vergilius)*

 Britt Nicole - Gold (2012)


---
 * Проклета жажда за злато (Вергилий).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 30 август 2012 г.

@легория № 188


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -110 (iratioнално) Курсова работа № 12.

Работно заглавие: Да! -ХХХХІХ. [x У z] O quantum est in rebus inane!*

 Hurts - Illuminated           


---
*О, колко празнота има в нещата!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 29 август 2012 г.

iнициация # 115


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 88. Упражнение върху Оня, сива като пенсионерско ежедневие хартия, съ много мъка и скърцане съ зъби....

Работно заглавие: О - о! - ХХХХVІІІ.  [x У z] Absque omni exeptione* .

Mozart Requiem - Dies Irae    


---
* Без всякакво изключение.
---
 илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)вторник, 28 август 2012 г.

iнициация # 114i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 87. Курсова работа № 11. 

Работно заглавие: Да! -ХХХХVІІІ. [x У z] Modus vivendi* 

Karl Jenkins - Palladio         


---
*Начинъ на животъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 27 август 2012 г.

iнициация # 113i3D - HD
---

Поведение в перспективата -109 (iratioнално). Упражнение върху Оная стара, паметлива папка съ fантаZии разни и спомени лишни....

Работно заглавие: А! - ХХХХХХ.  [x y z] Male parta male dilabuntur (Naevius)

Adam Hurst - Remaining        


---
*Позорно придобитото, позорно пропада (Невий). 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 26 август 2012 г.

iнициация # 112


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 86.Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което много обича да се прави на небе. С ...Тайна!

Работно заглавие: А! - ХХХХХІХ.  [x y z] De caelo in caenum* 

The xx - Open Eyes         


---
* От небето в калта.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 25 август 2012 г.

Нежностъ № 110i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 85. Упражнение върху Ония, сивъ като пенсионерска ежедневие пуловеръ, съ мисли беZУмни и спомени разни...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХ. [x У z] Multum in parvo* 

Adam Hurst - Cello Music    


---
  * Много в малко.
---
 илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 24 август 2012 г.

@легория № 187i3D - HD
---

Поведение в перспективата -108 (iratioнално). Упражнение върху Едно синя хартия с мУZa и много драматургия...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХХVІІ.  [x y z голямъ] Dignum laude virum Musa vetat mori. (Horatius)* 

Requiem For A Dream        


---
  * На мъжа, достоен за похвала, Музата няма да позволи да умре.  (Хораций)
---
  илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)                  

четвъртък, 23 август 2012 г.

Нежностъ № 109i3D - HD
---

Поведение в перспективата -107. Упражнение върху Едни роZови materии с кафезъ, звезда и още нещо. И любовъ съ послевкусъ на Zахаренъ памукъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХVІІ. [x y z] Amabilis insania! Dulce periculum! (Horatius)* 

 Marie Laforet - Mon amour mon ami


---
 Приятно безумие! Сладостен опит! (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 22 август 2012 г.

Нежностъ № 108i3D - HD
---
Геометрията е в нас и ние сме в геометрията.
---

Неведение в перспективата - 84. Упражнение върху Метали разни  съ мУZа (свенлива), светлини и любовъ съ послевкусъ на металъ...

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХІІІ. [x У z] Crede, quod habes, et habes* 

Richard Clayderman - The Sound Of Silence        


---
* Вярвай, че имаш, и ще имаш. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 21 август 2012 г.

Настроение # 208i3D - HD
---
Курсова работа № 10. Върху Оная амбалажна хартия съ памятникъ нерукатворний (омекналъ), мамулътъ на късмета и много любовъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХХVІ. [x y z] Amor vincit omnia* 

Estela Raval - Para vivir un gran amor 


---
*Любовта побеждава всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 20 август 2012 г.

@легория № 186i3D - HD
---

Поведение в перспективата -106 (ratioнално). Упражнение върху Планъ, някакъвъ съ Мер курий, светлините на  (т)рампата и много любовъ на кредитъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХХV.  [x y z голямъ] Lux veritatis*  

Barry White - You`re The One I Need 


---
* Светлината на истината.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 19 август 2012 г.

@легория № 185i3D - HD
---

Поведение в перспективата -105 (iratioнално). Упражнение върху Оная стара, паметлива папка съ ротонда и мисли беZУмни...И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: А! - ХХХХХVІІІ. [x y Z] Calamitate doctus sum* 

Marlene Dietrich - Falling In Love Again (1930)   


---
* Нещастието ме е научило.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 18 август 2012 г.

@легория № 184
i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Поведение в перспективата -104. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на кредитирано небе съ Zлатисти отблясъци и много любовъ, с послевкусъ на бакалия...

Работно заглавие: Да! -ХХХХІV.  [x y Z] Angius in herba (Vergilius)* 

 Gotan Project - El capitalismo foraneo    


---
* Змия в тревата (скрита опасностъ) (Вергилий). 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 17 август 2012 г.

iнициация # 111i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 83. Упражнение върху Една де-коративна мазилка, виновно червена, съ мисли беZУмни и скърцане съ зъби....

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХІХ.  [x y z голямъ] Faecem bibat, qui vinum bibat* 

 Gianni Nazzaro - Vino аmaro (1972)      


---
* Който пие вино, да пие и утайката.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 16 август 2012 г.

iнициация # 110i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 82. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка съ Паметникъ нерукотворний, мисли беZУмни и тайна...И гарванътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХІІ. [x y Z] Silentium Universi* 

 Vangelis - Alpha 


---
*Мълчание на Вселената.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 15 август 2012 г.

Настроение # 207i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Неведение в перспективата - 81. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка съ fантаZии разни и дървено-то мече...

Работно заглавие: Да! -ХХХХІІІ. [x y Z] Vere scire est per causas scire*  

 J.S. Bach - Cello Suite No 1 (Rebecca Roudman)    


---
* Истинското знание е опознаване на причината.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 14 август 2012 г.

iнициация # 109i3D - HD
---
Геометрията е в нас и ние сме в геометрията.
---

Поведение в перспективата -103. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие хартия, гелъ, накакъв и  Zабързани fантазии...И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХVІІІ.  [x y z голямъ] Fortunae filius est (Horatius)* 

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment)    


---
* Ето синът на Фортуна (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 13 август 2012 г.

iнициация # 108i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение в перспективата - 80. Упражнение върху Оная стара папка съ Siмволи разни и Geoметрия...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХVІ. [x y Z] Omnis comparatio claudicat* 

Mozart - Sonata for Violin & Piano No. 28      


---
*Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 12 август 2012 г.

Нежностъ № 107i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Поведение в перспективата -102. Упражнение върху...ламарини разни, съ много ръжда и нежностъ....

Работно заглавие: Да! -ХХХХІІ.  [x y z] Parcam verbis: gratuita sunt*  

Brian Crain - Fire    


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 11 август 2012 г.

@легория № 183i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 79. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на ведро небе съ лилави iлюминации и   Тайна ...

Работно заглавие: А! - ХХХХХVІІ. [x y z голямъ] Eripitur persona, manet res (Lucretius)* 

Queen + Max Raabe - We Will Raabe You      


---
* Човекъ загива, делото остава (Лукреций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 10 август 2012 г.

iнициация # 107i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Поведение в перспективата -101(iratioнално). Упражнение върху Едни платки мразовити съ fантаZии разни, вероятностни алгоритми, балонъ и много любовъ съ послесловъ....

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХІ. [x y z] Contraria contrariis curantur* 

Robot Violinist        


---
*Противоположното се лекува съ противоположно. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 9 август 2012 г.

iнициация # 106i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 50. Упражнение върху Една друга, по-нова и по-светла папка, с ротонда, ротиращи мисли и Тайни. И гларусънъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХХІ. [x y z] Ignotum per ignotum*

Max Raabe & Palast Orchester - Tabu        


---
*Неизвестното чрезъ неизвестно.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 8 август 2012 г.

@легория № 182i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Заведение в перспективата - 49. Упражнение върху Единъ кафеникакъвъ платъ (за хастаръ), съ манекен(и), Око-то и много любовъ съ послевкусъ на басма...И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХХ. [x y z] Acti labores iucundi*  

Imany - "Take Care" en acoustique sur Mange Disques    


---
* Приятенъ е краятъ на работата.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 7 август 2012 г.

Нежностъ № 106i3D - HD
---

Поведение в перспективата -100. Упражнение върху найлони и неони раZни съ ципъ, шутъ и любовъ (или обратно).

Работно заглавие: А! - ХХХХХVІ. [x y z] Amor finem tempus, non animus facit (Syrus)*   

Max Raabe & Palast Orchester - Kiss 


---
 *  На любовта слага край времето, а не желанието (Сир).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 6 август 2012 г.

iнициация # 105i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Заведение в перспективата - 48.Упражнение върху Онова старо, велурено яке (пакъ) с метали, ме(н)тални птици и Тайна...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХV. [x y z] Alius alio plura invenire protest, nemo omnia*  

Max Raabe & Palast Orchester - Another day in paradise          


---
*Единъ може да открие повече от другъ, но никой не може да открие всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 5 август 2012 г.

Настроение # 206i3D - HD
---

Поведение в перспективата -99. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което пак се прави на небе с циферблатъ, клоун и ...риби раZни. И още нещо...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХVІІ. [x y z] Ab antiquo.* 

Adam Hurst - The Visitor        


---
*Отдавна, от стари времена.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 4 август 2012 г.

iнициация # 104i3D - HD
---

Поведение в перспективата -98. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на ведро небе, съ лебедъ бялъ, много мъка и скърцане съ Zъби и Тайна...

Работно заглавие: А! - ХХХХХV. [x y z] Inter arma silent Musae*

Carl Orff - Fortuna Imperatrix Mundi                


---
*Музите са тихи по време на война.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 3 август 2012 г.

Настроение # 205i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 47.Упражнение върху Една амбалажна хартия (намачкана), съ мYZa, fантазии разни и много любовъ, с послевкусъ на златна баня...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХІХ. [x y z] Apertae Musarum ianuae*

Вл. Высоцкий - Муза


---
 *Вратата към музите е отворена.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 2 август 2012 г.

@легория № 181i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 78. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие хартия, съ три грации , четири действия и петъ надежди...И много любовъ, разбира се...

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХ. [x y z] Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar            


---
*Колкото повече иматъ хората, толкова повече искатъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 1 август 2012 г.

iнициация # 103i3D - HD
---

Закопчаните безопасни игли не са опасни...
---

Неведение в перспективата - 77. Упражнение върху Една друга, стара папка (синя) съ Zарове (фалшiви, разбира се) и тайна....

Работно заглавие: А! - ХХХХХІV.  [x y z голямъ] Qui totum vult, totum perdit* 

Adam Hurst - View from within          


---
*Който иска всичко, губи всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)