четвъртък, 30 април 2015 г.

@легория № 497i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 424. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, Майстора и референтната мYZa по осъ Х. И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - СLСCХІ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause      


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 29 април 2015 г.

Настроение # 381i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 384. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXV. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash      


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 28 април 2015 г.

@легория № 496i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 383. (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХХXІХ. [x y z] Cuique suum* 

The Fish Head Song  


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 27 април 2015 г.

нициация # 361частъ 2i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 423. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, съ ме(н)тални птици съ Zлатна баня, златна рибка, друга- Yловена и позлатена и едно iratioнално окачване съ реципрочен финесъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХ. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca 


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 26 април 2015 г.

iнициация # 361i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 382. Курсова работа № 327. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLССХVІІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 25 април 2015 г.

Нежностъ № 307i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 381. Упражнение върху Едни огледални материи, съ диференциаленъ ratioнализъмъ и реципрочна любовъ ...на тъмно.

Работно заглавие: А! - СLСCІХ.  [x y z] Ecce homo!* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Ето го човекътъ!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 24 април 2015 г.

Настроение # 380i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -380. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие коприна, с Нещо кухо и светло,  микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІІІ. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo 


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 23 април 2015 г.

Настроение # 379i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 422. Безъ коментаръ, съ баръ кодъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХVІІ. [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 22 април 2015 г.

Нежностъ № 306i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 421. Върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІІ.  [x y z] Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova*

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Това, което е сега старо, някога е било ново.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 21 април 2015 г.

iнициация # 360i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 420. (Безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - СLСCVІІІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 20 април 2015 г.

iнициация # 359i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 380. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! -СLССХVІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 19 април 2015 г.

Нежностъ № 305i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 379. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ ръцете на реципрочния споменъ, две хубави очи, особено Едното и много любов, насипна и пакетирана. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСС.  [x y z] Artes molliunt mores*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 18 април 2015 г.

iнициация # 358i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 378. Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХV.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling   


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 17 април 2015 г.

iнициация # 357i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 377. Безъ коментаръ, съ дисплей.

Работно заглавие: А! - СLСCVІІ. [x y z] Carpe diem* 

Metallica - Carpe Diem Baby        


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 16 април 2015 г.

Настроение # 378i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -379. Упражнение върху Една стара коприна съ имагинерна Свобода и зебрени мотиви. Реципрочен възторг от гонене на вятър...Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXІХ.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 15 април 2015 г.

@легория № 495i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 376. Упражнение върху Една стара чанта съ тангенциаленъ докторъ и лебеди бели- 3 бр. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLССХІV.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 14 април 2015 г.

@легория № 494i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 419. Упражнение върху Единъ пуловеръ, съ Огромния аналоговъ плъхъ на референтната илюзия, часовниковъ механизъм (насипно) и още Нещо.

Работно заглавие: О - о! - СLССХІІІ. [x y z]  Fac et spera*  

Алла Пугачёва - Старинные Часы 


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 13 април 2015 г.

Настроение # 377i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 375. Упражжнение върху Оная стара папка, съ памятникъ рукотворний, тангенциалната сполука и мастYрбативната надежда на екзистенциалния лиризъмъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХІІ.  [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune        


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 12 април 2015 г.

iнициация # 356i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 374. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССХІ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude   


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 11 април 2015 г.

iнициация # 355i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 373. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССХ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 10 април 2015 г.

Настроение # 376i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -378. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване -  СVVХХXІV. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version         


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 9 април 2015 г.

@легория № 493i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 372. Безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССІХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 8 април 2015 г.

iнициация # 354i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 418. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! -  СLСCVІ.  [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again      


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 7 април 2015 г.

iнициация # 353i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 417. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 6 април 2015 г.

@легория № 492i3D - HD
---
Неведение въ перспективата -  371. Упражнение върху Една метало- сгурия, съ клоунътъ съ тежките балони на рационалната маргиналностъ и Голямото, изкуствено чене. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLССХІІ. [x y z] Modus vivendi*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams    


---
*Начинъ на животъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 5 април 2015 г.

iнициация # 352i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 416. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation          


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 4 април 2015 г.

Нежностъ № 304i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 415. Върху Една стара коприна съ кошницата на референтното щастие, безъ коментаръ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXVІІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams 


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 3 април 2015 г.

Нежностъ № 303i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 414. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се прави на  небе, съ пуяк бялъ и (на)дървено мече съ дървено влакче и ...охъ. 

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXVІІ.  [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Adam Hurst - The Fortune 


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 2 април 2015 г.

@легория № 491i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 413. Упражнение върху Една много стара папка съ Давидъ (на Микеланджело) и реципрочната фрустрация на съ-Zнанието. Думи, думи...И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXVІ. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole   


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
( Adobe Illustrator & Photoshop CS 6)

сряда, 1 април 2015 г.

iнициация # 351i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 370. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCV. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae   


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)