петък, 31 май 2013 г.

@легория № 282


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -211. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ клоуна на Yспеха, гъските на гъстия въZторгъ и още Нещо, като нищо.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХІ. [x y z] Bene meritus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 281


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 173. Упражнение върху Оная стара папка, която се гледжоса, съ мишка (компютърна, алегорична), кубче на Рубикъ (стара играчка) и много любовъ, с послевкусъ на канцеларско лепило.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХ.  [x y z] Bene meritus* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude    


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 30 май 2013 г.

Настроение # 250


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 172. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СХІІ. [x y z] Ecce homo!* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо


---
*Ето го човекътъ!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 29 май 2013 г.

Настроение # 249


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 171. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СХІ.  [x y z] Est rerum omnium magister usus (Caesar)

Adam Hurst - Return   


---
Опитътъ е учителъ на всичко (Цезаръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 28 май 2013 г.

Настроение # 248


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 132. Упражнение върху Един синъ, нощенъ стъклометалъ, съ мYZa, учеавбно помагало (скелетъ) и пъзела на чувствената интерполация. 

Работно заглавие: Да! -LХХХVІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 27 май 2013 г.

Настроение # 247


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 170. Курсова работа № 61(Върху Едно червено цвекло за фонъ и безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CХХІ. [x y z]  Pars pro toto*

Django Reinhardt - Please Be Kind  


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 25 май 2013 г.

Нежностъ № 166


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 169. Упражнение върху Единъ санитаренъ стъклометалъ, съ струнопакета на предварително напрегната любовъ и сакрална канализация.

Работно заглавие: Охъ... CХХ.  [x y z] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)* 

Max Raabe - Tainted Love   


---
*Дръжъ се съ достойнство и изящество (Цицеронъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 24 май 2013 г.

iнициация # 184


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -210. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, съ реципрочна увереностъ и Тайна.

Работно заглавие: А! - СХ. [x y z] A fortiori* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
 *Още повече.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 280


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 168. Упражнение върху Една стара, кафява папка съ боите на примирението и черно-бяла любовна фантаZия.

Работно заглавие: Охъ... CХІХ.  [x y z] Artes molliunt mores* 

Tina Guo - Midnight              


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 23 май 2013 г.

@легория № 279i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 131. Курсова работа № 60 (Върху Единъ оплесканъ цокълъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - LХХХІХ.  [x y z] A fortiori* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
 *Още повече.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


вторник, 21 май 2013 г.

Настроение # 246i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -209. Упражнение върху Едни лъскави материи, с екзистенциаленъ плъхъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -LХХХVІІ. [x y z] A fortiori* 

Adam Hurst - Return            


---
 *Още повече.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 20 май 2013 г.

Нежностъ № 165 - Аi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 130. Упражнение върху Един гранит, като небе...не бе, съ мYZа, музиката на сФерата и зайченцето (бяло). А?

Работно заглавие: А! - СІХ.  [x y z] Ecce homo!* 

Tonino Carotone - Amar Y Vivir          


---
*Ето го човека!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 19 май 2013 г.

Нежностъ № 165i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 167. Упражнение върху Едни огледални материи, съ диференциаленъ ratioнализъмъ и реципрочна любовъ ...на тъмно.

Работно заглавие: А! - СVІІІ.  [x y z] Ecce homo!* 

Adam Hurst - The Visitor              


---
*Ето го човекътъ!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 278i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 129. Упражнение върху Едни червени покривки и тропосани материи, без думи ...Back Space.

Работно заглавие: А! - СVІІ. [x y z] Consensus omnium* 

Max Raabe - Oops I did it again


---
*Общо съгласие. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 18 май 2013 г.

@легория № 277i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 128. Упражнение върху Една облачна коприна металикъ, съ манекена на чYвствата, втората проиZводна на хронологията и...

Работно заглавие: Охъ... CХVІІІ. [x y z] Qui pro quo.*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong      


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 16 май 2013 г.

Нежностъ № 164i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 127. Упражнение върху Едни нощно теменYжени материи, съ Zебрите на любовта и сладоледъ металикъ.

Работно заглавие: Охъ... CХVІІ.  [x y z] Qui pro quo.*

 Adam Hurst - Sparrow           


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 276i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Безъ коментаръ. [x y z] Qui pro quo.*

Adam Hurst - The Visitor                   


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 14 май 2013 г.

iнициация # 183i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 166. Упражнение въху Единъ вселенски металикъ съ ме(н)тална птитица, много човещина и Z-вяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: О - о! - СХ. [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies Irae ---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)понеделник, 13 май 2013 г.

@легория № 275i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 126. Упражнение върху Едни станиоли, съ интегрална инваZия и тангенциална любовъ (вярна, народна, 1бр.) И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CХVІ. [x y z] Qui pro quo.*

Django Reinhardt - Please Be Kind  


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 12 май 2013 г.

iнициация # 182i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -208. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ много раZ-мисълъ и ratiонален  еклектизъмъ. 

Работно заглавие: А! - СVІ.  [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies Irae                                


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 11 май 2013 г.

Настроение # 245 - Si3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 125. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, на месингова основа, съ диференциална символика и интегрална ехидностъ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CХV. [x y z] Ignoti nulla curatio morbi* 

Igudesman & Joo - I will survive    


---
*Не трябва да се лекува неразпозната болестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)       


Настроение # 245i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 124. Упражнение върху Едни лъскави матерiи, безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СV. [x y z] Qui pro quo.* 

Max Raabe & Palast Orchester - Cosi Cosa


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 10 май 2013 г.

@легория № 274i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -207. Упражнение върху Едни метали, съ сФерични интерполации на панорамния прогресъ и любовъ съ послевкусъ на месингъ.

Работно заглавие: О - о! - СІХ. [x y z] Absurdum in adiecto* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong       


---
*Безсмислено предложение.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 9 май 2013 г.

iнициация # 181i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 123. Упражнение върху Едни стъкло-метални суспенZии, съ първа производна на времевия възторгъ и мълчанието на рибите.

Работно заглавие: О - о! - СVІІІ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

The Fish Head Song      


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 8 май 2013 г.

@легория № 273i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 122. Упражнение върху Едни метали (полYблагородни), съ трансцедентна баналностъ на  иZказа, паметникъ нерукотворний  и референтна любовъ. 

Работно заглавие: Охъ... CХІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо


---
*Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


вторник, 7 май 2013 г.

Нежностъ № 163i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -206. Упражнене върху Едни еФирни материи, съ геометрична нежностъ  и още Нещо. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СVІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams 


---
* Частъ, вместо цялото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 6 май 2013 г.

iнициация # 180i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -205. Упражнение върху Едни феерични матерiи - металикъ, съ Целофана на мисълта и още Нещо. 

Работно заглавие: Очакване - LХХХVІІІ.  [x y z] Fac et spera*  

 Adam Hurst - View From Within             


---
* Прави и се надявай.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 5 май 2013 г.

iнициация # 179i3D - HD
---

Безъ коментаръ

Adam Hurst - The Visitor       


---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 4 май 2013 г.

iнициация # 178i3D - HD
---

Безъ коментаръ.

Adam Hurst - Return    


---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 3 май 2013 г.

iнициация # 177i3D - HD
---

Безъ коментаръ

Mozart - Dies Irae


---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 1 май 2013 г.

@легория № 272 - Оi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 165. Упражнение върху Оная стара папка, съ интегрални аплодисменти и хореографско дефиренцирана любовъ...И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СVІ. [x y z] Bene meritus* 

Маргарита Радинска - Кукла на конци    


---
*Добре заслуженъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 272i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -204. Курсова работа № 59 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХХVІ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
* Общо съгласие.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)