петък, 29 януари 2016 г.

@легория № 588i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 539. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - ІІ-1.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче


---
 *Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Настроение # 445i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 485. Упражнение върху Оная стара чанта, озарена от лигава стъклокерамика, съ Нещо хубаво и светло отзадъ, дискретни птици и костюмирана еманация. Търсене.

Работно заглавие: А! - ІІ-4. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love    


---
*Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 януари 2016 г.

Настроение # 444i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 538. Курсова работа № 421 Съ ме(н)тална птица, Азъ (портретно позициониране)  , захласната Муза и гларусътъ е тамъ. Суета отвесна.

Работно заглавие: Да! -ІІ-2. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо       


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 26 януари 2016 г.

Нежностъ № 355i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -436. Упражнение върху Метали разни, напYкана Zeмя, която се прави на небе, на което не му пука, съ любовна  компресия и куче- пазачъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ІІ-1.  [x y z] Haud difficile creditu est.

MIna - Il cielo in una stanza   


---
 *Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)