петък, 31 януари 2014 г.

@легория № 370


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 243. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ Джони, саксиите на реципрочния възторг и Нещо ново. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 30 януари 2014 г.

@легория № 369


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 242. Курсова работа № 146. Cъ много символика, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХХVІІІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 29 януари 2014 г.

iнициация # 240


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -257. Курсова работа № 145. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХХІ.  [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 28 януари 2014 г.

@легория № 368


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 248. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ разгоненъ плъхъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХХ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU            


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 27 януари 2014 г.

Настроение # 280


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -256. Упражнение върху Една синева, безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLХІХ. [x y z]  Bene meritus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 26 януари 2014 г.

Настроение # 279


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 241. Упражнение върху Една стара папка, безъ коментаръ. Смяхъ и суета.

Работно заглавие: А! - СLХІХ. [x y z]  Consensus omnium* 

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)  


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 25 януари 2014 г.

@легория № 367


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 240. Курсова работа № 144. Закуска за шампиони. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLХVІІІ.  [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia                        


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 24 януари 2014 г.

Нежностъ № 218


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 239. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХVІІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams      


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 23 януари 2014 г.

@легория № 366


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 247. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLХVІІ. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 22 януари 2014 г.

Нежностъ № 217


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 246. Курсова работа № 143  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХVІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 21 януари 2014 г.

Настроение # 278


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 245. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХІVІІІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 20 януари 2014 г.

@легория № 365


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 238. Курсова работа № 142. Безъ коментаръ, съ интегрална костенурка. Суета.

Работно заглавие: А! - СLХІVІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams     


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 19 януари 2014 г.

Нежностъ № 216


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата 255-. Упражнение върху Оная стара папка съ реципрочна компютърна мишка и сферична трансверзалностъ...И гларусътъ е тамъ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLХVІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо      


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 18 януари 2014 г.

@легория № 364


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 237. Упражнение върху Една металокерамика, безъ коментаръ...Сюита за домашенъ майсторъ и Вселенски тирбушонъ (макетъ).

Работно заглавие: А! - СLХІVІ  [x y z]  Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 17 януари 2014 г.

iнициация # 239


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 244. Курсова работа № 141. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХІV. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 16 януари 2014 г.

@легория № 363


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 235. Курсова работа № 140. Безъ коментаръ

Работно заглавие: Охъ... CLХVІ.  [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Enrico Caruso - La Donna e Mobile


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 11 януари 2014 г.

Настроение # 277


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -254. Курсова работа № 139. (Съ бананална символика, безъ коментар)

Работно заглавие: А! - СLХІІІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Natalie Cole - Love      


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 10 януари 2014 г.

Нежностъ № 215


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 234. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХV. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession     


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 9 януари 2014 г.

Настроение # 276


i3D - HD
---
Заведение въ перспективата - 233. Курсова работа № 138. (Върху Една стара, кожена чанта, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLХV.  [x y z] Audi, vide, sile*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 8 януари 2014 г.

Настроение # 275


i3D - HD
---
Неведение въ перспективата - 243. Курсова работа № 137 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХІІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Ane Brun - Oh Love          


---
 *Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 7 януари 2014 г.

Настроение # 274


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 232. Курсова работа № 136 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLХІV.  [x y z] Bene meritus*


Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 6 януари 2014 г.

@легория № 362


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 242. Упражнение върху Една стара коприна, съ Екзистенциаленъ пакетъ (кесия) по осъ Z, Муза с овце (седяща) и гларусътъ е там. Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CLХІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Bach - Prelude in C Major   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 5 януари 2014 г.

@легория № 361


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 231. Упражнение върху Единъ Тефалъ съ незалепващо покритие, съ първото яйце, последния човекъ (позлатенъ) реципрочен микрофон и Една златна риб(к)а, която си хванала рибаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLХІІІ  [x y z Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 4 януари 2014 г.

Настроение # 273. Интегрално 2013


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 230. Курсова работа № 135 Съ ме(н)тална птица, портретно позициониране, безъ коментаръ. И гларусът е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХVІІ. [x y z] Bene meritus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 3 януари 2014 г.

Нежностъ № 214


i3D - HD
---
Заведение въ перспективата - 228. Упражнение върху Една коприна и подъ металикъ, съ Давидъ , домашенъ майстор и нещо хубаво и светло по осъ Z.

Работно заглавие: Очакване - СV. [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Bach - Prelude in C Major      


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 2 януари 2014 г.

@легория № 360


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 227. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ кочъ и топка по Z. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХІІ. [x y z] Nunc plaudite*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 1 януари 2014 г.

@легория № 359


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение въ перспективата -253. Курсова работа № 134. Безъ коментаръ
Работно заглавие: О - о! - СLХІ. [x y z] Haud difficile creditu est*

 Adam Hurst - The Visitor     


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)