понеделник, 30 ноември 2015 г.

@легория № 571i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 514. Курсова работа № 410. Закуска за шампиони. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІ.  [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia        


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 ноември 2015 г.

Нежностъ № 344i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 513. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХІХ. [x y z] Dicamus bona verba* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Да кажемъ добри думи....
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 ноември 2015 г.

iнициация # 411i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 512. Курсова работа № 409. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХVІІІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 ноември 2015 г.

@легория № 570i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 463. Курсова работа № 408 (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLСХVІІ. [x y z ] Cuique suum* 

The Fish Head Song      


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Настроение # 433i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 511. Курсова работа № 407 (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХІІІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 ноември 2015 г.

@легория № 569i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 462. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХ. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 ноември 2015 г.

Настроение # 432i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 461. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХІХ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 ноември 2015 г.

Нежностъ № 343i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 460. Курсова работа № 406. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind    


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 ноември 2015 г.

Нежностъ № 342i3D - HD 
--- 
 Заведение въ перспективата - 510. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ. 

 Работно заглавие: Охъ... CLССХХХІІ. [x y z] Pars pro toto* 

 Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 ноември 2015 г.

iнициация # 410i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 509. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и диференциалната суета.

Работно заглавие: А! - СLСCХХV.  [x y z]  Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses 


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 ноември 2015 г.

Нежностъ № 341i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 508. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие,  хартия - металикъ, съ Муза, контра Муза и опитъ за летене съ прихващане по осъ "Y". Мълчанието на голямото агне.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІV. [x y z] Licentia potica* 

Max Raabe - Bongo bong   


---
*Поетическа волностъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 ноември 2015 г.

@легория № 568i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 507. Упражнение върху Едни стъклено-изцъклени матерiи, съ змiите на По-Zнанието, сподавен възторгъ и посредствена любовъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVLVІ. [x y z] Beati omnes esse volumus*

Max Raabe - Bei Mir Bist Du Schoen


---
*Всички искаме да сме щастливи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 ноември 2015 г.

iнициация # 409i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 506. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХVІІІ. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen      


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 ноември 2015 г.

Нежностъ № 340i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 459. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна пермутация. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVLV. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2        


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 ноември 2015 г.

iнициация # 408i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 458. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 ноември 2015 г.

iнициация # 407i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -426. Упражнение върху Едни материи, съ много мисъл и беZмислици. Тайна.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІІ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU          


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 ноември 2015 г.

Настроение # 431i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 505. Курсова работа № 405. 

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХVІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 ноември 2015 г.

@легория № 567i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -425. Упражнение върху Една стара папка, съ много любовъ.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХVІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Secret    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 ноември 2015 г.

@легория № 566i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -424. Курсова работа № 404. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! -  СLСCХХІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 ноември 2015 г.

@легория № 565i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 504. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от адюнгираното, Светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната Битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване -СVVLІV. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings            


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 ноември 2015 г.

iнициация # 406i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -423. Упражнение върху Една стара папка съ Трите грации и реципрочна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХVІ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 ноември 2015 г.

Настроение # 430i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 457. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 8 ноември 2015 г.

Настроение # 429i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 456. Курсова работа № 403. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVLІІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash    


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 ноември 2015 г.

Настроение # 428i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 455. Курсова работа № 402 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХІХ. [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Ane Brun - Oh Love  


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 6 ноември 2015 г.

Нежностъ № 339i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -422. Упражнение върху Една стара коприна, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong   


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 ноември 2015 г.

@легория № 564i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 503. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - СVVLІІ.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче....   


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 ноември 2015 г.

Настроение # 427i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 454. Упражнение върху Една стара, захабена коприна, съ Ония скелетъ - учебно помагало, (много) мъжки боти  и интегрирана мисълъ. Идилия.

Работно заглавие: Да! -СLСХV.  [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 3 ноември 2015 г.

iнициация # 405i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 453. Курсова работа № 401. Безъ коментаръ, съ дисплей.

Работно заглавие: А! - СLСCХVІІІ. [x y z] Carpe diem* 

Metallica - Carpe Diem Baby    


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 ноември 2015 г.

Нежностъ № 338i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 452. Курсова работа № 400  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major      


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 ноември 2015 г.

Настроение # 426i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 502. Упражнение върху Едни нощни синеви  съ интегрална инваZия , тангенциална любовъ и рибите на интерполацията.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІХ. [x y z] Qui pro quo.*

Django Reinhardt - Please Be Kind


---
*Кой, вместо кого
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)