вторник, 30 септември 2014 г.

iнициация # 304


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -329. Упражнение върху Една стара папка съ Трите грации и реципрочна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance   


---
 *Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 29 септември 2014 г.

Настроение # 330


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 312. Курсова работа № 253 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХІV. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love   


---
*Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 28 септември 2014 г.

iнициация # 303


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 311. Курсова работа № 252. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСХІІІ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae  


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 27 септември 2014 г.

Настроение # 329


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -328 (прецедентно, опорно) Курсова работа № 251. Безъ коментаръ, съ Азъ.

Работно заглавие: А! - СLСХІІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 26 септември 2014 г.

Нежностъ № 270


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 310. Курсова работа № 250.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 25 септември 2014 г.

Нежностъ № 269


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 309. Упражнение върху Един старъ, сивкаво синъ велYръ, съ Zлатно покритие (интегрирано) и два лебеда бели въ небето.

Работно заглавие: А! - СLСХІ. [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang        


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 24 септември 2014 г.

@легория № 434


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -327. Упражнение върху Едни стари коприни, съ тежките балони на логаритмичния клоунъ и тангенциалната iдилия. И петелътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСІХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 23 септември 2014 г.

iнициация # 302


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -326. Упражнение върху Една тъмна коприна и подъ- металикъ, съ триумфа на диференциалния въZторгъ и ментената близалка на реципрочния прогресъ. Мъка и скърцане съ зъби. И есемесъ.

  Работно заглавие: О - о! - СLСVІІІ. [x y z] Quantum satis*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause        


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 22 септември 2014 г.

iнициация # 301


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 308. Курсова работа № 249. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLСVІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 21 септември 2014 г.

@легория № 433


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 307. Курсова работа № 248. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СVVХІІІ.  [x y z] Homo sapiens*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 20 септември 2014 г.

@легория № 432


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 337. Курсова работа № 247 (Съ реципрочна символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСVІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 19 септември 2014 г.

@легория № 431


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -325. Курсова работа № 246. Безъ коментаръ, съ женски и дамски обувки.

Работно заглавие: О - о! - СLСV.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong        


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 18 септември 2014 г.

Настроение # 328


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -324. Курсова работа № 245. Върху Една стара папка, съ пергелъ, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLСІV. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation


---
*Трептяща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 17 септември 2014 г.

@легория № 430


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 336. Курсова работа № 244. Безъ коментаръ, съ Давидъ...

Работно заглавие: А! - СLСХ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 16 септември 2014 г.

Нежностъ № 268


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 306. Курсова работа № 243.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 15 септември 2014 г.

Нежностъ № 267


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 335. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 14 септември 2014 г.

Нежностъ № 266


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 305. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна реципрочностъ. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХІІ. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 13 септември 2014 г.

Настроение # 327


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 334. Упражнение върху Оная стара папка, въ канцеларията-фургонъ, съ много нежност и геометрична фрустация на реципрочния поривъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХ. [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - Across the River   


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 12 септември 2014 г.

Настроение # 326


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 333. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, на месингова основа, съ диференциална символика и интегрална ехидностъ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CLСІХ. [x y z] Ignoti nulla curatio morbi* 

Igudesman & Joo ~ I will survive          


---
*Не трябва да се лекува неразпозната болестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 11 септември 2014 г.

@легория № 429


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 332. Упражнение върху Единъ Тефалъ съ незалепващо покритие, съ първото яйце, последния човекъ (позлатенъ) реципрочен микрофон и Една златна риб(к)а, която си хванала рибаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLСІІІ.  [x y zQui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 10 септември 2014 г.

Настроение # 325


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 304. Курсова работа № 242. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLСІХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause          


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 9 септември 2014 г.

Настроение # 324


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -323. Курсова работа № 241. (Съ бананална символика, безъ коментар)

Работно заглавие: А! - СLСVІІІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Natalie Cole - Love


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 8 септември 2014 г.

@легория № 428


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 331. Упражнение върху месингъ, съ часовниковите механиZми на референтните реципрочности и докторътъ съ близалката на експоненциалната функция. И това е суета...

Работно заглавие: Охъ... CLСVІІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Igudesman & Joo ~ I will survive  


---
Pars pro toto*
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 7 септември 2014 г.

iнициация # 300


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата - 322. Упражнение върху Едни ръждаво - Zлатисти ламарини, съ диференциална символика и алгоритъмъ на фрустрацията. Тайна.

Работно заглавие: А! - СLСVІІ. [x y z] Ecce homo*
Adam Hurst - Return  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 6 септември 2014 г.

@легория № 427


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата --321. Упражнение върху Ония старъ велуръ, оплесканъ съ бронзъ, съ адюнгирана матрична градация и алгоритъмъ за любовъ. Идилия. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLСVІ.  [x y zConsensus omnium*
Requiem For A Dream - Piano


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 5 септември 2014 г.

Нежностъ № 265


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -320. Упражнение върху Една стара коприна, която се прави на нощно небе, Интеграленъ охлювъ и референтна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСІІ.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 4 септември 2014 г.

@легория № 426


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 330. Курсова работа № 240 (Безъ коментаръ, за амбиция на публиката. И това е суета)

Работно заглавие: Охъ... CLСVІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Слава на победените. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 3 септември 2014 г.

Настроение # 323


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -319. Упражнение върху Една друга стара папка, съ Давид, бялъ, диференциаленъ заекъ и нещо хубаво и светло въ ръката...

Работно заглавие: Да! -СLХХV. [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale    


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 2 септември 2014 г.

Нежностъ № 264


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 303. Курсова работа № 239 (Съ ярка символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСV.  [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love 


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 1 септември 2014 г.

@легория № 425


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 329. Уп ражнение върху Едно старо, оплескано платно (от чувалъ) съ тангенциална Мyza, Johnnie и фрустралните Оfце. Мъка и суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСVІ. [x y z] Bene meritus* 

Natalie Cole - Love


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)