сряда, 31 декември 2014 г.

@легория № 462i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 375. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, Майстора и референтната мYZa по осъ Х. И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - СLСХXVІ. [x y z] Bene meritus* 

Бонбон - Кукла на конци         

iframe width="320" height="240" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/gH63oTlR2t0" frameborder="0" allowfullscreen>
---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 30 декември 2014 г.

iнициация # 327i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 374. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХV. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 29 декември 2014 г.

iнициация # 326i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 341. Курсова работа № 291. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХV. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae          


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 28 декември 2014 г.

Настроение # 355i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 373. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind   


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 27 декември 2014 г.

iнициация # 325i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 372. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, оплескано с бронзъ, кубъ на Рубикъ, памятник нерукотворный и реципрочностъ, безъ коментаръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХІV.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 26 декември 2014 г.

@легория № 461i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 340. Упражнение върху Едно небе, не бе...бе. Съ интеграленъ микрофонъ и рибите на спиралния, логаритмиченъ въZторгъ. "Възпитание на чYвствата". Суета на суетите.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІ. [x y z] De nocte consilium* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile 


---
*Нощта носи съвестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 25 декември 2014 г.

@легория № 460i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -351. Курсова работа № 290. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХІІІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor    ---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 24 декември 2014 г.

@легория № 459i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -350. Упражнение върху Едни скъпи коприни, съ референтна страстъ на  имагинерната любовъ. И гарванътъ е тамъ. Мъка и скърцане съ Zъби. 

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІX.  [x y z] Amor omnia vincit*

Vanessa Mae - Destiny 


---
*Любовта побеждава всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 23 декември 2014 г.

Нежностъ № 284i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 371. Упражнение върху Една коприна и подъ металикъ, съ Давидъ , домашенъ майстор и нещо хубаво и светло по осъ Z.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


понеделник, 22 декември 2014 г.

@легория № 458i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Курсова работа № 289. Въху металикъ, безъ коментар.

Работно заглавие: А! - СLСХXV.[x y z]  Pulchra res est homo, si homo est* 

Dalida & Alain Delon - Paroles, paroles   


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 21 декември 2014 г.

Настроение # 354i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -349. Курсова работа № 288 (Върху Едно небе като от гранетъ, съ много символика)

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong         


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 20 декември 2014 г.

@легория № 457i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 339. Курсова работа № 287. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СVVХХІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 19 декември 2014 г.

iнициация # 324i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 370. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, съ болтови връзки, Давидъ и геометричната прогресия на тримерния оргазъмъ. Суета.

Работно заглавие: А! - СLСХXІV. [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 18 декември 2014 г.

@легория № 456i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 369. Курсова работа № 286 (Върху Едни стари коприни, с интегрална риба, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ)

Работно заглавие: Охъ... CLСХXVІІІ.  [x y z] Bis*  

Enrico Caruso - La Donna e Mobile          


---
*Два пъти.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 17 декември 2014 г.

Нежностъ № 283i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -348. Упражнение върху Оная стара папка съ реципрочна компютърна мишка и сферична трансверзалностъ...И гларусътъ е тамъ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 16 декември 2014 г.

iнициация # 323i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -347. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие коприна, с Нещо кухо и светло, референтенъ кочъ, микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІІІ. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 15 декември 2014 г.

iнициация # 322i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 368. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и суетата.

Работно заглавие: А! - СLСХXХІІІ.   Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses   


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 14 декември 2014 г.

Настроение # 353i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 367. Курсова работа № 285 (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLСХXVІІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 13 декември 2014 г.

Настроение # 352i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 366. Упражнение върху Една декоративна маZилка, оплескана в нощно синьо, съ санитаренъ fаянсъ, арогантна сiмволика и прочие.

Работно заглавие: Очакване -  СVVХХІІ.  [x y z] Fac et spera*  

Canon in D - Baby B Strings   


---
* Прави и се надявай.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 12 декември 2014 г.

Настроение # 351i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 338. Упражнение върху Онова старо, велурено яке безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXVІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Настроение # 350i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -346. Курсова работа № 284. Безъ коментаръ, да не разводним водата.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*

Django Reinhardt - Please Be Kind ---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 10 декември 2014 г.

Настроение # 349i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 365. Курсова работа № 283 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLСХXV. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Dalida & Alain Delon - Paroles, paroles 


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 9 декември 2014 г.

@легория № 455i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 364. Курсова работа № 282 (Върху Едna старa папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXХІІ. [x y z] A posteriori* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Изхождайки отъ натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 8 декември 2014 г.

@легория № 454i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 337. Курсова работа № 281 (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІІ. [x y z голямъ] Cuique suum* 

The Fish Head Song


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 7 декември 2014 г.

@легория № 453i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 336. Упражнение върху Едни метали, съ бялъ петелъ, часовниковъ механизъмъ (разсипанъ) и времева баналност, съ вкусъ на дъртъ пиринчъ и супа.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХІХ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams    


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 6 декември 2014 г.

@легория № 452i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 363. Курсова работа № 280. (беZъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXХІ. [x y z] Gloria victis* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 5 декември 2014 г.

iнициация # 321i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -345. Упражнение върху Едни материи, съ много мисъл и беZмислици. Тайна.

Работно заглавие: А! - СLСХXХ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU 


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 4 декември 2014 г.

@легория № 451i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 362. Курсова работа № 279. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 3 декември 2014 г.

Настроение # 348i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -344. Упражнение върху Една синева, безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХVІІІ. Bene meritus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 2 декември 2014 г.

Нежностъ № 282i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 335. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна реципрочностъ. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХІ. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2          


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 1 декември 2014 г.

iнициация # 320i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 361. Курсова работа № 278. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! -  СLСХХVІІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)