петък, 15 януари 2016 г.

iнициация # 252i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 254.  Упражнение върху Оная стара папка, озарена въ металикъ, съ Давидъ, референтни овце и серумната еманация на адюнгирания Прогресъ. Реквиемъ за мечти и млеконадой. Суета и мандражийско масло.

Работно заглавие: А! - СLХІХ. [x y z] Audi vide sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар