неделя, 30 септември 2012 г.

Настроение # 214


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 59. Упражнение върху Едни болнично стъклени материи съ много fантаZии и водаа...

Работно заглавие: А! - ХХХХХХV. [x y z] Contraria contrariis curantur*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause


---
*Противоположното се лекува съ противоположно.   
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 29 септември 2012 г.

@легория № 199


i3D - HD
---
Всичко остро е вредно?
---

Неведение в перспективата - 99. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежеднивие хартия, съ баръ кода на надеждата и сладкия гъделъ на славата.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХІ.  [_Y _] Plaudite, cives!*

Max Raabe - Klonen kann sich lohnen    


---
*Ръкопляскайте, граждани! (обръщение на римските актьори къмъ публиката следъ края на играта).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 28 септември 2012 г.

@легория № 198


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 98. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, пак докарато като небе съ ratioнално мъгляви тонове и fантаZии разни....

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХVІ.  [x y z] O, si sic omnia!*

Max Rabbe - Bei mir bist du schön       


---
 * О, ако всичко беше така!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 27 септември 2012 г.

Настроение # 213


i3D - HD
---
Заведение в перспективата - 58. Курсова работа № 15

Работно заглавие: Да! -ХХХХХІІІ.  [x y z] Amor magister optimus*

 Il Divo - Adagio             


---
* Любовта е най-добрият учител.    
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 26 септември 2012 г.

Настроение # 212


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -121. Упражнение въру Онова старо, велурено яке, което пакъ се прави на небе, оплескано съ ръждата на спомените, памятникъ нерукотворний, стара недежда в черупка и много изчертана любовъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХVІ. [x y z] Hic et ubique* 

Adam Hurst - Return 


---
*  Тук и навсякъде.    
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 25 септември 2012 г.

iнициация # 125


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 97. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което обича да се прави на небе, съ ме(н)тални птици, iмагинерни Фантазии и тишина.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХ. [x y z] Qui pro quo* 

Max Raabe - We Will Rock You  


---
 * Кой, вместо кого. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 24 септември 2012 г.

Нежностъ № 114


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -120. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие хартия, която се прави на мрачно небе съ часовниковъ механизъмъ, много любовъ и още нещо.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХІХ.  [x y z] Mirabile dictu* 

Adam Hurst - Spiritus            


---
* Чудно е да се каже; чудно нещо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 23 септември 2012 г.

@легория № 197


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 96. Упражнение върху Оная стара попка, която помни много работи, съ памятникъ нерукотворний въ Ръката и много мъка и скърцане съ Zъби.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХV. [x y z голямъ] Ad hominem*

Mozart - Requiem Dies irae  


---
*Относно човека.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 22 септември 2012 г.

iнициация # 124


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -119. Упражнение върху Един зле боядисанъ цокълъ в Zелено, съ стъклени оттенъци и Тайна!

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХVІІІ. [x y z] Idem per idem*

House by Sharon Eyal and Gai Behar       


---
*Същото със същото; определение чрез определяемото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 21 септември 2012 г.

Нежностъ № 113


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 95. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия, обвита в мъгли и Купъ кубове съ много любовъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХV. [x y z] Hic et ubique*

Adam Hurs - Threshold                  


---
 * Тукъ и навсякъде.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 20 септември 2012 г.

@легория № 196


 i3D - HD
---
Закопчаните безопасни игли са наистина безопасни.
---

Неведение в перспективата - 94. Упражнение върху Един гранитъ, като небе, Опит за fиксиран летежъ, лекъ емоционаленъ сърбеж и много любовъ съ дъхъ на кинкалерия...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХІV. [x y z] Amor finem tempus, non animus facit (Syrus)*

Ludwig van Beethoven - Für Elise


---
*На любовта слага край времето, а не желанието (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 19 септември 2012 г.

iнициация # 123


 i3D - HD
---

Поведение в перспективата -118. Упражнение върху Една нежна копрiна съ звяра въ утрешния денъ, fантазии разни и скърцане съ Zъби...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХІV.  [x y z] Tace, sed memento!*

Adam Hurst - Elegy      


---
* Мълчи, но помни!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 18 септември 2012 г.

iнициация # 122


 i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 93. Упражнение върху Една ръждава ламарина съ чаркове и fантазии  раZни. И още нещо....

Работно заглавие: А! - ХХХХХХІV.  [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Mozart - Requiem Dies Irae  


---
 * Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 17 септември 2012 г.

iнициация # 121


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 57. Упражнение върху Едни зеленикакви материи съ много мисълъ за безкрайна, десетична, непериодична дробъ. Тайна.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХVІІ.  [x y z] Nil actum credas, dum quid superesset agendum (Lucanus)* 

 Goran Bregovic - Tango 


---
* Ако е останало нещо да се доправи, смятай, че нищо не е направено (Луканъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 16 септември 2012 г.

@легория № 195


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -117(iratioнално). Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие хартия, съ големия, поZлатенъ легенъ на изобилието и много любовъ, съ послевкусъ на стари, дамски обувки (официални, скъпи).

Работно заглавие: Да! -ХХХХХІІ.  [x y z] Avaritia neque copia, neque inopia minuitur*

Red Cafe ft. Fabolous & Diddy - Money, Money, Money 


---
*Алчността не намалява нито отъ богатството, нито отъ недостига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 15 септември 2012 г.

iнициация # 120


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 56. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка, съ много горести и тайни...Мъка и радостъ ....

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХІІІ.   [x y z] Bona mente*

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company 


---
*Съ добро намерение.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 14 септември 2012 г.

Нежностъ № 112


 i3D - HD
---

Поведение в перспективата -116.Упражнение върху Онова старо велурено яке, съ Yчебенъ скелет, учебна нежностъ и лебедъ бялъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХХХІ. [x y z] Confessio conscientiae vox est* 

Adam Hurst - The Visitor     


---
* Признанието е гласътъ на съвестта.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


четвъртък, 13 септември 2012 г.

Настроение # 211


 i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 55. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие хартия, напъната от светлините на рампата, натрупани мълчания, сладка болка, мигъ на тиха луд...радостъ, и много неонъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХІІІ.  [_Y _] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)*

Max Raabe - Ich bin nur wegen Dir hier   


---
*Дръжъ се съ достойнство и изящество (Цицеронъ).              
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 12 септември 2012 г.

@легория № 194


 i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 54. Курсова работа № 13

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХVІ. [_Y _] Quidquid latet, apparebit*

Requiem para un Maestro Mason de Mozart   


---
* Тайното ще стане явно. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 11 септември 2012 г.

iнициация # 119


 i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 92. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка, с много жаръ, скърцане съ Zъби и ...тайна.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХІІ. [x y z голямъ] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe - Schlaflied       


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 10 септември 2012 г.

Настроение # 210


 i3D - HD
---

Поведение в перспективата -115.Упражнение върху Хартии раZни съ  много баланс и крехки спомени...И любовъ, съ послевкусъ на порцеланъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХХХ. [x y z] Ab initio*

Palast Orchester Max Raabe - Bei Mir Bist Du Schoen  


---
* Отъ начало.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 9 септември 2012 г.

iнициация # 118


 i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 91. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия, съ fантаZии разни и мисли безумни.....

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХІ.  [x y z] Nosce te ipsum*

Андрей Гирин (орган) - И. Бах; Прелюдия и фуга № 12   


---
*Познай себе си.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 8 септември 2012 г.

Нежностъ № 111


i3D - HD
---

Неведение(?) в перспективата - 90. Упражнение върху Една друга папка, светлосиня, правеща се на лаZУрно-шлаково, нежно небе, съ гларусъ въ него и много любовъ с послевкусъ на ...цветя.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХІІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Du hast glück bei den frau'n, bel ami.  


---
 *Изкуствата смекчаватъ нравите...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 7 септември 2012 г.

@легория № 193


 i3D - HD
---

Поведение в перспективата -114 (ratioнално). Упражнение върху Оная стара, паменлива папка съ много любовъ и джаджи раZни...И гарванътъ е тамъ...

Работно заглавие: А! - ХХХХХХІІ.  [z y х] Bedti possidentes*

Max Raabe - Schlaflied   


---
 * Щастливи са притежаващите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 6 септември 2012 г.

iнициация # 117


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -113 (iratiонално). Курсова работа № 14

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХ. [x y z] Caetera desunt*

Partita I (Sarabande) Bach                   


---
*  Останалото го няма (забележка в края на старъ ръкописъ, чийто край не е намеренъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 5 септември 2012 г.

Настроение # 209


 i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 53. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се е небесно иZцъклило въ бутилково стъклено съ fантазии разни ...И любовъ, съ послевкусъ на танинъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХІІ.  [_Y _] Faecem bibat, qui vinum bibat*

 Demis Roussos - Santa Lucia     


---
* Който пие вино, да пие и утайката.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 4 септември 2012 г.

@легория № 192


 i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 52. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия с паметникъ нерукотворний и още нещо....

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХV. [_Y _] Eripitur persona, manet res (Lucretius)* 

Adam Hurst - Remaining      


---
* Човек загива, делото остава (Лукреций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 3 септември 2012 г.

@легория № 191


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -112. (ratiонално?). Курсова работа № 13

Работно заглавие: А! - ХХХХХХІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Max Raabe & Palast Orchester - Vivere 


---
* Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 2 септември 2012 г.

iнициация # 116


 i3D - HD
---
Геометрията е в нас и ние сме в геометрията
---
Неведение в перспективата - 89. Упражнение върху Една по- нова папка, съ много любовъ и скърцане съ Zъби...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХІХ. [x Y z] Macte animo, generose puer, sic itur ad astra*
Vangelis - Prelude 


---
*Не падай духом, благородни юноша, така се върви към звездите. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 1 септември 2012 г.

@легория № 190


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -11 (ratioнално). Упражнение върху Една небесно рифелна ламарина съ...много Zавързана любов и санти-менти.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХІ. [x y z голямъ] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong     


---
* Дръжъ се съ достойнство и изящество (Цицеронъ).
---
Послеписъ:  “При маниаците се среща често страстъ къмъ играта съ думи." (Ломброзо)
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)