неделя, 30 юни 2013 г.

@легория № 292


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 146. Упражнение върху Една оплескана, декоративна маZилка, съ инсектите на на сингYлярната любовъ, много лирика и златна лира. Микрофонътъ е вашъ, тръгнете по кабела.

Работно заглавие: А! - СХVІV. [x y z] Haud difficile creditu est* 

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company     


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 29 юни 2013 г.

Нежностъ № 176


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 183. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ ръцете на реципрочния споменъ, две хубави очи, особено Едното и много любов, насипна и пакетирана. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CХХVІІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession   


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 28 юни 2013 г.

Нежностъ № 175


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 182. Курсова работа № 67 (Върху Едни чувствени стъкломатерии, съ мобилната телефония на трансцедентната илюZия, без коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХVІІ. [x y z] Item...

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company 


---
И така...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 27 юни 2013 г.

@легория № 291


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -216. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, коприна  съ девиантната илюзия на хваната риба, патка бяла и плацебо въ бяла престилка. "Тукъ съмъ, за да ви обичамъ, хора". А.

Работно заглавие: А! - СХVІІІ.  [x y z] Haud difficile creditu est* 

Requiem For A Dream - Piano   


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 26 юни 2013 г.

@легория № 290


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 145. Упражнение въху Една сива, като пенсионерско ежедневие, хартия, съ полепналъ по нея станиолъ, от разтопенъ бонбонъ, подъ -металикъ, съ Zлатно покритие и житейска, о-казионна  мъдростъ. Любовъ, с дъх на одеколонъ "Ша ноаръ". И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -LХХХХV. [x y z]  Largitio fundum non habet* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong              


---
* Щедростта няма дъно.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 25 юни 2013 г.

iнициация # 189


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 181. Упражжнение върху Оная стара папка, с памятник рукотворний, Zаровете на тангенциалната сполука и мастYрбативната надежда на екзистенциалния лиризъмъ.

Работно заглавие: О - о! - СХVІ.  [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune   


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 24 юни 2013 г.

Нежностъ № 174*


*Нежно е, да!
---
i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 144. Упражнение върху Единъ Zалезенъ плажъ, бронзъ-металикъ, съ манекенъ, микрофонъ и любовъ съ послевкусъ на PVC-топка. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: А! - СХVІІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile 


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)неделя, 23 юни 2013 г.

@легория № 289


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 143. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано с бронZа на линейното време & jokerъ. "О, сладка болка, мигъ на кратка радостъ". Тайна с часовниковъ механизъмъ.

Работно заглавие: Охъ... CХХVІІ. [x y z] O quantum est in rebus inane!*

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company  


---
*О, колко празнота има в нещата!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 22 юни 2013 г.

@легория № 288


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -215. Курсова работа № 66. (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, гледжосана като небе, безъ коментаръ, съ ябълка -1бр.)

Работно заглавие: Охъ... CХХVІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - The Fortune      


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 21 юни 2013 г.

@легория № 287


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 142. Упражнение върху Едни ефирни материи, съ много амбалаженъ лиризъмъ и балонна тайна. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СХV.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Mina - Grande, grande, grande 


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 20 юни 2013 г.

iнициация # 188


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 180. Упражнение въху Една стара, иZбеляла папка, съ алгоритъмъ на златна рибка, златно сечение и трансцедентна, канализирина мисълъ.

Работно заглавие: О - о! - СХІV. [x y z]  Omnis comparatio claudicat*

Max Raabe - Oops I did it again 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 18 юни 2013 г.

Настроение # 254


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -214. Курсова работа № 65 Върху Едни кристални материи на реципрочната мисълъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -LХХХХІV.  [x y z] Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong        


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 173


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 141. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се прави на  небе, съ пуяк бялъ и (на)дървено мече съ дървено влакче и ...охъ. 

Работно заглавие: Охъ... CХХV.  [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Adam Hurst - The Fortune    


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 17 юни 2013 г.

Нежностъ № 172


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 140. Упражнение върху Една иZкуственна кожа съ интимнорозовъ цвят и акне, съ транжираната риба на спомена и Zебрата на житейската интерполация. ПрYжина отъ любовъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХХІІІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 15 юни 2013 г.

Нежностъ № 171


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 139. Упражнение върху Една стара, олющена маZилка, оплескана за нежност, с интимно розово, и плъхова феерия, безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СХІІІ.  [x y z] Laetificat stultum grandis promissio multum* 

Max Raabe - Krank Vor Liebe    


---
 *Глупакътъ, много се радва на голямо обещание.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 286


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 138. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана ръчно, съ Арлекинъ на окачената мисълъ, бавното бърZане на напрегнатия стремежъ и ...още Нещо.

Работно заглавие: Охъ... CХХІV. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*

Александр Вертинский - Лиловый негр (from "Песни любви") 


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 13 юни 2013 г.

@легория № 285


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 179. Упражнение върху Едни огнено сини материи, с тежките балони на вселенската клоYнада, кесията на сполуката и остатъчна любовъ, съ послевкусъ на ментена пръчка от сбора.

Работно заглавие: А! - СХVІ. [x y z] Largitio fundum non habet* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams 


---
* Щедростта няма дъно.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 12 юни 2013 г.

Настроение # 253


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 178. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СХІІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio. 


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 284


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 177. Упражнение върху Едни феерични жарометали на сумираната фантазия, съ обувката на младия спомен и Славата на победените. И гарванътъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -LХХХХІІ. [x y z] Gloria victis*

Requiem For A Dream - Piano


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 11 юни 2013 г.

Нежностъ! № 170


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 137. Упражнение върху Едно небе, като от леко Zасраменъ, синъ гранитъ, подъ металикъ, съ грация, двама граца и балоните на адюнгирания възторг...И много любовъ, съ послевкусъ на кондензирано мляко съ кафе.

Работно заглавие: О - о! - СХІ. [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune  


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 9 юни 2013 г.

Нежностъ? № 169


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 176. Курсова работа № 64 (Върху Една оплескана, декоратiвна маZилка, металоподъ, безъ коментар, съ много реципрочна любовъ.)

Работно заглавие: А! - СХV. [x y z] Haud difficile creditu est*  

Александр Вертинский - Полукровка  


---
 *Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 8 юни 2013 г.

Настроение # 252


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -213. Упражнение върху Един сивъ, като пенсионерско ежедневие, металокартонъ, съ тангенциални напрежения при специално огъване. Тримерно напрегнато състояние. Ох(лювъ).

Работно заглавие: Охъ... CХХІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe & Palast Orchester - Cosi Cosa  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 283


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 136. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие копрiна, съ тангенциален оптимиZъмъ, втора производна на прогресса. `Сладка болка, мигъ на тиха радостъ`.

Работно заглавие: Да! -LХХХХІ.  [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 6 юни 2013 г.

Нежностъ № 168


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 175. Упражнение върху Една стара коприна, съ фантаZия и реципрочна мисълъ, безъ думи...Думи без мисъл, съ смисълъ.

Работно заглавие: Охъ... CХХІІ.  [x y z] Amant alterna Camenae (Vergilius)* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong    


---
*Камените (музите) обичатъ промените (Вергилий).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 187


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 135. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, съ ме(н)тални птици съ Zлатна баня, златна рибка, друга- Yловена и позлатена и едно iratioнално окачване съ реципрочен финесъ.

Работно заглавие: А! - СХІV. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 5 юни 2013 г.

Нежностъ № 167*


* да, нежно е!
-----
i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 134. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -LХХХХ. [x y z] Dicamus bona verba* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Да кажемъ добри думи...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 4 юни 2013 г.

iнициация # 186


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -212. Курсова работа № 63. Върху Оная, стара папка, благородно металиZирана и оплекаскана съ емоционално- интелектуална стопилка, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СХІІІ. [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano      


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 3 юни 2013 г.

iнициация # 185


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 174. Курсова работа № 62 (безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХХІХ. [x y z] Item...*

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company      


---
*И така...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 1 юни 2013 г.

Настроение # 251 (нежно)


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 133. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, съ много любовъ, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХІІ. [x y z] Bene meritus* 

Adam Hurst - The Visitor                        


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)