четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Нежностъ № 203


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 223. Упражнение върху Едни стари коприни, съ мутиралите охлюви на логаритмичния прогрес и координатната люлка на реципрочната любовъ. Фантазии и слузъ.

Работно заглавие: А! - СХХХХV. [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love 


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 30 октомври 2013 г.

Настроение # 265


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 199. Курсова работа № 110. (Върху Оная стара, кафява папка, съ пергелъ и кламеръ, безъ коментаръ. Идилия)

Работно заглавие: Охъ... CLІ. [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Adam Hurst - The Visitor     


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 29 октомври 2013 г.

Нежностъ № 202


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 222. Курсова работа № 109. Върху Единъ неженъ металикъ, безъ коментар...отъ менъ.

Работно заглавие: Охъ... CL. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love          


---
 *Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 28 октомври 2013 г.

iнициация # 223


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 198. Упражнение върху Една коприна и металъ съ балоните на адюнгирания възторгъ, реципрочната илюзия и (на)дървеното мече на детството. И това е суета.

Работно заглавие: Да! -СХХІХ. [x y z] Multum in parvo*

Adam Hurst - Festivale    


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 27 октомври 2013 г.

Настроение # 264


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -247. Упражнение върху Едни месингови материи, съ часовниковия механизъмъ на тримерния възторгъ и дескриптивната котка на тангенциалната дрямка. Идилия.

Работно заглавие: А! - СХХХХІV. [x y z] De nocte consilium* 

Алла Пугачёва - Старинные Часы    


---
 *Нощта носи съвестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 26 октомври 2013 г.

Нежностъ № 201


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 221. Курсова работа № 108 (безъ коментаръ....)

Работно заглавие: А! - СХХХХІІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Secret        


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 25 октомври 2013 г.

@легория № 340


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 220. Упражнение върху Едно небе, не бе...бе. Съ интеграленъ микрофонъ и рибите на спиралния, логаритмиченъ въZторгъ. "Възпитание на чYвствата". Суета на суетите.

Работно заглавие: Да! -СХХVІІІ. [x y z] De nocte consilium* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile      


---
 *Нощта носи съвестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 24 октомври 2013 г.

iнициация # 222


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -246. Курсова работа № 107. (Съ много символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХХІІ.  [x y z] Pars pro toto*  

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment) 


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 23 октомври 2013 г.

@легория № 339


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 219. Упражнение върху Едни огнено- лъскави материи, съ редуцирана клоYнада, реципрочна молекулярност и  полегнали (склопени) анатомични подробности. Триумфъ и трагедия.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХV. [x y z] Artes molliunt mores* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 22 октомври 2013 г.

@легория № 338


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 218. Упражнение върху Една стара, нощно зелена коприна, съ тригонометричния възторгъ на сингулярния свинариумъ и йойо ефектъ. Суета и анализъ.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІV. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia      


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 21 октомври 2013 г.

iнициация # 221


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -245. Курсова работа № 106. (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХХІ. [x y z] Pars pro toto* 

Mozart "O Isis und Osiris" -- Flauto Magico 


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 20 октомври 2013 г.

@легория № 337


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 217. Упражнение върху Едни Zлатисти материи, съ много трансверзална любовъ, белия петелъ на сингулярния възторгъ и суета! А!

Работно заглавие: А! - СХХХХ. [x y z]  Ad vitam aut culpam* 

Adam Hurst - The Fortune      


---
*За цялъ животъ, или до първата вина.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 19 октомври 2013 г.

Настроение # 263


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 216. Упражнение върху Една стара, захабена коприна, съ Ония скелетъ - учебно помагало, (много) мъжки боти  и интегрирана мисълъ. Идилия.

Работно заглавие: Да! -СХХVІІ.  [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 18 октомври 2013 г.

Нежностъ № 200 (алегорична)


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 215. Курсова работа № 105 (Съ ярка символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХІХ.  [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love    


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 16 октомври 2013 г.

@легория № 336


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 197. Упражнение върху Едни древни материи. Съ домашенъ майсторъ, безъ коментаръ. Тайна на тайните.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Mozart - O sacred bond of friendship loyal Broder 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 15 октомври 2013 г.

iнициация # 220 - А


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 196. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ реципрочни цилиндрожини и сФерична сполYка. Суета.

Работно заглавие: А! - СХХХVІІІ. [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 220


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 195. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, съ болтови връзки, Давидъ и геометричната прогресия на тримерния оргазъмъ. Суета.

Работно заглавие: А! - СХХХVІІ. [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams    


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 14 октомври 2013 г.

@легория № 335


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -244. Упражнение върху Едни стари папки, съ много референтна символика, скромна мYZa по Х и тайна.
Рибата говори.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІХ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 13 октомври 2013 г.

Настроение # 262


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 194. Курсова работа № 104 (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХХVІІІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 12 октомври 2013 г.

Нежностъ № 199


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 214. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ бели лебеди и диференциална символика. И още нещо. 

Работно заглавие: Да! -СХХVІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 11 октомври 2013 г.

Нежностъ № 198 - А


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 193. Курсова работа № 103 (листъ - 2) Съ много любовъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 10 октомври 2013 г.

Нежностъ № 198


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 192. Курсова работа № 103. (Съ много любовъ, без коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СХХІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 9 октомври 2013 г.

iнициация # 219


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 191. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и суетата.

Работно заглавие: А! - СХХХVІ.  [x y z] Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses 


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 8 октомври 2013 г.

@легория № 334


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -243. Курсова работа № 102. Върху Една стара коприна, съ кесията на реципрочната сполYка, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХVІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale      


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 7 октомври 2013 г.

@легория № 333


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 213. Упражнение върху Една коприна, съ логаритмична любовъ, кYче по  Z и...гларусътъ е тамъ. Суета и стъклени перли.

Работно заглавие: А! - СХХХV.  [x y z] Ecce homo*

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole (HD)  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 6 октомври 2013 г.

@легория № 332


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 190. Упражнение върху Единъ пуловеръ, съ Огромния аналоговъ плъхъ на референтната илюзия, часовниковъ механизъм (насипно) и още Нещо.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІ. [x y z]  Fac et spera*  

Алла Пугачёва - Старинные Часы 


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 5 октомври 2013 г.

@легория № 331


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 212. Курсова работа № 101 (Върху Оная стара папка, съ бялъ петелъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХІV. [x y z] Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 4 октомври 2013 г.

@легория № 330


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 189. Упражнение върху Коприна и металъ, съ блясъка и нищетата на пружинната мисълъ, жабата на въZторга и тангенциалните напрежения от скимтящата радостъ и още Нещо. 

Работно заглавие: О - о! - СХХХХ.  [x y z] Oculos habebat et not videbat* 

Adam Hurst - The Secret    


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 3 октомври 2013 г.

@легория № 329


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 188. Упражнение върху месингъ, съ часовниковите механиZми на референтните реципрочности и докторътъ съ близалката на експоненциалната функция. И това е суета...

Работно заглавие: Охъ... CХХХХVІ.  [x y z] Fac et spera*  

Igudesman & Joo ~ I will survive  


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 2 октомври 2013 г.

@легория № 328


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -242. Курсова работа № 100. На Единъ картонъ, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: А! - СХХХІІІ. [x y z] Ecce homo* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 1 октомври 2013 г.

@легория № 327


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -241(резонно). Упражнение върху Един зелен картонъ, вселенски, съ адюнгирания триумфъ на Прогресса и още Нещо. 

Работно заглавие: Да! -СVХІІІ. [x y zCuique suum* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)