събота, 31 август 2013 г.

iнициация # 208


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -231. Курсова работа № 88 (Върху стари коприни и метали, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХХVІ. [x y z] Homo sapiens*

 W. A. Mozart - Requiem K.626 - 3. Dies irae(chorus)  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 29 август 2013 г.

iнициация # 207


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 203. Упражнение върху Едни стари коприни и подъ металикъ, съ мYZи на логаритмуваната делюзия и пошла символика на ирационалния прогресъ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІ. [x y z] Cuique suum* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him 


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 312


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -230. Курсова работа № 87 (Върху Една стара, напукана мазилка, съ символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVХІІІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Adam Hurst - The Fortune 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 28 август 2013 г.

@легория № 311


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 174. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, реципрочен мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХVІІІ. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause     


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 27 август 2013 г.

iнициация # 206


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 202. Курсова работа № 86 (Върху Оная стара, кафява  папка и под от бакъръ, съ много символика и безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХХV.  [x y z]  Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca 


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 26 август 2013 г.

@легория № 310


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 173. Упражнение върху Една стара, сива като пенсионерско ежедневие, коприна, съ буреносни облаци и Едни стари, зацапани ламарини. Реципрочна любовъ и векторна сума. И гларусътъ е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Mina & A. Lupo - Parole, parole  


---
 *Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 25 август 2013 г.

@легория № 309


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 172. Курсова работа № 85 (Върху Един старъ, оплесканъ училищенъ цокълъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVХІІ. [x y z] A posteriori* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Изхождайки отъ натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 24 август 2013 г.

@легория № 308


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 201. Курсова работа №  84 (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СVІІ. [x y z голямъ] Cuique suum* 

The Fish Head Song        


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 22 август 2013 г.

Нежностъ № 191


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 171. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, хартия, съ интерполирания поривъ, реципроченъ възторгъ и Нещо хубаво и светло въ краката. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: О - о! - СХХХІV.  [x y z]  Gloria victis* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him      


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Настроение # 260


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 170. Упражнение върху Едни Zлатисти материи, съ интеграленъ черепъ и художествена интерполация на диференциалния екстазъ. Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CХХХІХ. [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - The Fortune      


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 21 август 2013 г.

iнициация # 205


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 200. Курсова работа № 83 (Върху Една стара, изкуствена кожа, безъ коментаръ, съ интегрални инсекти.)

Работно заглавие: А! - СХVХІ. [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca     


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 20 август 2013 г.

Нежностъ № 189


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 169. Упражнение върху Едни оплескани ламарини на интегралния успехъ, съ мистрията на прогреса, бялъ петелъ (глухъ) и Нещо хубаво и светло. И това е суета и дескриптивна геометрия.

Работно заглавие: Да! -СVІ. [x y z] Casus ordinarius*

Adam Hurst - The Fortune     


---
*Обикновенъ (стандартенъ) случай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 19 август 2013 г.

iнициация # 204


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 168. Курсова работа № 82 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХХІІІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 18 август 2013 г.

iнициация # 203


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 199. Курсова работа № 81(Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХХІІ. [x y z]  Nunc plaudite* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 17 август 2013 г.

iнициация # 202


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -229. Упражнение върху Оная стара папка, с тангенциални инверсии и пуяк черъ. Zлатна интоксикация и Нещо хубаво и светло! Тайна и суета на суетите.

Работно заглавие: О - о! - СХХХІ. [x y z] Homo sapiens* 

Богдана Карадочева - По добре късно от колкото никога   


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 16 август 2013 г.

Нежностъ № 188


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 167. Курсова работа № 80 (Върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СV.  [x y z] Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova*

Adam Hurst - In the Balance


---
*Това, което е сега старо, някога е било ново.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 15 август 2013 г.

Нежностъ № 187


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 166. Упражнение върху Един старъ, замацанъ цокълъ, съ интегралното сияние на напредъка и реципрочния растежъ. И гларусътъ е там. Мъка и скърцане съ Zъби.

Работно заглавие: Охъ... CХХХVІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 14 август 2013 г.

iнициация # 201


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 198. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СХVХ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance   


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 13 август 2013 г.

@легория № 307


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 197. Упражнение върху Едни коприни, с емпириченъ възторгъ, патките на геометричната прогресия и Нещо неочаквано по осъ Z. И това е суета.

Работно заглавие: О - о! - СХХХ. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo


---
*Изхождайки отъ натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 12 август 2013 г.

iнициация # 200


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -228.  Курсова работа № 79 (Върху Една стара папка, получила Zлатно покритие, безъ коментаръ, с много мъка и скърцане съ зъби)


Работно заглавие: О - о! - СХХІХ. [x y z] Homo sapiens* 

Mozart - Dies irae 


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 11 август 2013 г.

@легория № 306


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 165. Курсова работа № 78 (Върху Едни стари коприни, с интегрална риба, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХVІІ.  [x y z] Bis*  

Enrico Caruso - La Donna e Mobile         


---
*Два пъти.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 10 август 2013 г.

Настроение # 261


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -226. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, коприна, с Нещо кухо и светло, микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СІV. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 9 август 2013 г.

iнициация # 199


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 164. Курсова работа № 77. (Върху Едни стари коприни, съ Zаръ и безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХVІ. [x y z] Cuique suum* 

Django Reinhardt - Nuages      


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 8 август 2013 г.

@легория № 305


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 196. Упражнение върху Една стара коприна, която лъсна като нажежено небе, съ производните на рециклирания, технически прогресъ и Zлатната риба на микровълновото лечение. Суета и гонене на (слънчевъ) вятъръ.

Работно заглавие: О - о! - СХХVІІІ.  [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina - Bang bang


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 7 август 2013 г.

iнициация # 198


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 163. Курсова работа № 76.(Върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, хартия. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVІХ.  [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca   


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 6 август 2013 г.

@легория № 304


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -225. Упражнение върху Едни стари коприни, съ тежките балони на логаритмичния клоунъ и тангенциалната iдилия. И петелътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СХХVІІ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance    


---
 *Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 5 август 2013 г.

Нежностъ № 186


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 195. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано като небе, съ транспонирана персонална матрица и лебеди бели. Реципрочна идилия. Суета на суетите.

Работно заглавие: О - о! - СХХVІ. [x y z] Potius sero quam nunquam* 

Богдана Карадочева - По добре късно от колкото никога  


---
*По-добре късно, отколкото никога.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 3 август 2013 г.

Нежностъ № 185


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 162. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, оплескано съ нескопосани облаци като небе, съ геометрични преобразувания и склопени надежди на логаритмуваната либидностъ. И свиньята е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХV. [x y z] Nunc plaudite* 

Mina  - Amor mio  


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 303


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -224. Упражнение върху Едни скъпи коприни, съ референтна страстъ на  имагинерната любовъ. И гарванътъ е тамъ. Мъка и скърцане съ Zъби. 

Работно заглавие: Да! -СІІІ.  [x y z] Amor omnia vincit*

Vanessa Mae - Destiny


---
*Любовта побеждава всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 2 август 2013 г.

Настроение # 260


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 161. Упражнение върху Оная стара папка, въ канцеларията-фургонъ, съ много нежност и геометрична фрустация на реципрочния поривъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CХХХІV. [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - Across the River  


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 1 август 2013 г.

Нежностъ № 184


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 194. Упражнение върху Една коприна, която имитира плажна жега, съ плажна топка от заводъ "к-н дядо Никола" и много пълZяща, трансцедентна любовъ. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: А! - СХVХІІІ.  [x y z] Totus tuus* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Целиятъ твой.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)