вторник, 31 декември 2013 г.

Настроение # 272


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 241. Курсова работа № 133 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХІ.  [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies irae    


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 30 декември 2013 г.

Нежностъ № 213


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 240. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на небе. Съ перманентна мYZa, подпряна на пружината на екзистенциалния възторгъ. Перфектни грънци и гларусътъ си е много на място.

Работно заглавие: Охъ... CLХІІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

 Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 декември 2013 г.

Нежностъ № 212


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 226. Упражнение върху Една амбалажна хартия отъ бакалия, съ имагинеренъ клоунъ,  референтни чехли, домашни и много логаритмувана любовъ. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLХІІ.  [x y z] De capsula totus*
Pink Martini - The Gardens of Sampson  


---
*Целиятъ, като от кутия.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 декември 2013 г.

@легория № 358


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 239. Упражнение върху Едни метали, съ бялъ петелъ, часовниковъ механизъмъ (разсипанъ) и времева баналност, съ вкусъ на дъртъ пиринчъ и супа.

Работно заглавие: О - о! - СLХ.
[x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams     


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 декември 2013 г.

Нежностъ № 211


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 225. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ Муза, контра Муза и опитъ за летене, съ прихващане по осъ "Y". И още нещо...

Работно заглавие: А! - СLХ. [x y z] Licentia potica*

Max Raabe - Bongo bong     


---
*Поетическа волностъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 декември 2013 г.

iнициация # 238


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 238. Курсова работа № 132 Коренъ квадратенъ отъ 5 (петъ) Безъ коментаръ и приличие.

Работно заглавие: О - о! - СLІХ.  [x y z] Haud difficile creditu est*

 Adam Hurst - The Visitor 


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 декември 2013 г.

Нежностъ № 210


i3D - HD
---
Поведение въ перспективата -252. Упражнение върху Една стара, избеляла папка, с диви патици, питомни интерполации и Нещо хубаво и светло до трансцедентния котаракъ. (настъпанъ). Суета и гонене на вятъръ...

Работно заглавие: Да! -СХХХVІ.   [x y z] Felicitas multos habet amicos*
Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita


---
 *Щастието има много приятели.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 декември 2013 г.

iнициация # 237


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 224. Курсова работа № 131. (Безъ коментаръ)
Работно заглавие: О - о! - СLVІІІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est*
Adam Hurst - Return       


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 декември 2013 г.

@легория № 357


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 223. Курсова работа № 130 (Съ реципрочна символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLVІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 декември 2013 г.

Нежностъ № 209


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение въ перспективата - 237. Курсова работа № 129 (Безъ коментаръ, съ dragonfly, паметникъ -моделъ №3 и кочът на екзистенциалния възторг. И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLХІ  [x y z] Non vi, sed arte*

Adam Hurst - Across the River   


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 декември 2013 г.

iнициация # 236


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение въ перспективата - 236. Упражнение (ирационално) върху Едни ефирни материи съ коренъ квадратенъ отъ 2 и единъ шутъ (детска играчка), безъ коментаръ. 
 
"Вземи, о шуте таз глава,
целувай си я за награда" - (от стара, градска песенъ, рационална)


Работно заглавие: А! - СLІХ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*

Max Raabe - Bongo bong           


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 декември 2013 г.

Нежностъ № 208


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 222. Курсова работа № 128 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СХХХV. [x y z] Omnis comparatio claudicat*
Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 декември 2013 г.

@легория № 356


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 221. Уп ражнение върху Едно старо, оплескано платно (от чувалъ) съ тангенциална Мyza, Johnnie и фрустралните Оfце. Мъка и суета.

Работно заглавие: Охъ... CLХ. [x y z] Bene meritus*

Маргарита Радинска - Кукла на конци         


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 декември 2013 г.

@легория № 355


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Курсова работа № 127. Въху металикъ, безъ коментар.

Работно заглавие: А! - СLVІІІ. [x y z] Pulchra res est homo, si homo est*
Mina - Grande, grande, grande        


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 декември 2013 г.

Настроение # 271


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение въ перспективата - 235. Упражнение върху Една стара коприна, съ Ме(н)талната, пиринчена птица, обичаща да си вре гагата навсякъде, червената топка на фрустралния възторгъ и още Нещо. О мигъ спри и се обърни съ навеждане.

Работно заглавие: А! - СLVІІ.  [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Natalie Cole - Love      


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 декември 2013 г.

iнициация # 235


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение въ перспективата -251. Упражнение върху Оная стара папка и подъ миталикъ, с Музата на баланса, Книгата и Ме(н)талната, гладна птица. Интерполация на суети.

Работно заглавие: О - о! - СLVІ. [x y z] Quieta non movere.*

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)  


---
*Не буди това, което си почива.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 декември 2013 г.

@легория № 354


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 220. Упражнение върху Едни мъгляви металици съ референтна Жена, микрофонъ и Котака на домашната реципрочност. Идилия интегрална.

Работно заглавие: Охъ... CLІХ. [x y z] Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova*

Adam Hurst - In the Balance      


---
*Това, което е сега старо, някога е било ново.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 декември 2013 г.

@легория № 353


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 234. Курсова работа № 126. (Безъ думи)
Работно заглавие: Очакване - СІV. [x y z]  Laudant, quod non intelligunt*

Max Raabe - Bongo bong    


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 декември 2013 г.

@легория № 352


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.

---
Заведение въ перспективата - 219. Упражнение въхру Едни старинни материи съ неостаряващъ пламъ, Бастъ и `баста, не струва`. Оооо миг спри и приеми неопределяемата, но идеална форма на кръгъ, основа на цилиндъръ съ много малка височина и изцвъканъ отъ благороденъ металъ, следъ това `изгори за да светишъ`. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLV. [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Ane Brun - What's Happening With You And Him      


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 декември 2013 г.

@легория № 351


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение въ перспективата -250. Упражнение върху Едни облачно-дъждовни материи, съ идилия е-мека, съ дъхъ на печени ябълки и канела, безъ воднистъ коментаръ...

Работно заглавие: Охъ... CLVІІІ.  [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Astrud Gilberto - Manha De Carnabal    


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 декември 2013 г.

@легория № 350


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 218. Курсова работа № 125. (Безъ никакъвъ коментаръ!)

Работно заглавие: Да! -СХХХІV.  [x y z] Ecce homo* 

Adam Hurst - Return  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 декември 2013 г.

iнициация # 234


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 217. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLІV. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen    


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 декември 2013 г.

iнициация # 233


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 233. Курсова работа № 124 (Съ вселенска тоалетна, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLІІІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)