четвъртък, 28 февруари 2013 г.

iнициация # 162i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 97. Курсова работа № 49 (Върху Едни съсирени материи, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - LХХІХ.  [x y z] Semper idem* 

Max Raabe - Kleine Lugen    


---
*Винаги същиятъ; винаги същото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 февруари 2013 г.

Нежностъ № 148i3D - HD
---
Всичко остро е вредно?
---

Заведение въ перспективата - 96. Упражнение върху Единъ старъ станиолъ, леко намачканъ, който се прави не ведро небе,  клоYнско черно, патешко бяло и ...още Нещо.

Работно заглавие: Охъ... CІ.  [x y z] A posteriori* 

Tina Guo - Black Ice Lake      


---
*Правейки изводъ от опита.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 26 февруари 2013 г.

Настроение # 238i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 95. Курсова работа № 48 (Безъ коментаръ, съ дъхъ на гара)

Работно заглавие: Охъ... C. [x y z] Artes molliunt mores* 

Tina Guo - Better Tomorrow


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 25 февруари 2013 г.

@легория № 254i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 149. Упражнение върху Една стара папка съ много мисълъ и Zвяра в утрешния денъ. 

Работно заглавие: О - о! - LХХХХІ. [x y z] In omnia paratus* 

Itzhak Perlman - Dvorak Humoresque Yo Yo Ma  


---
 *Готовъ на всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 24 февруари 2013 г.

Настроение # 237i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -183 ( iratio нално ) Упрожнение върху Една  Zеленикаква хартия, която се гледжоса като небе,  съ много любовъ (диФеренциална) и ...още Нещо.

Работно заглавие: А! - LХХХХІІ. [x y z голямъ] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

 Adam Hurst - Desolation          


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 23 февруари 2013 г.

Настроение # 236i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 94. Упражнение върху Една стара папка, съ нощни вибрации и музикални интерполации. Гласовате имъ чувамъ.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХІХ.  [x y z голямъ] Nox fert consilium* 

Adam Hurst - Ritual                 


---
*Нощта носи съветъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 253i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 148. Упражнение върху Една стара, скапана мазилка въ оплескана охра, която се прави на небе, съ интегрално ситуиране и много ентропия. Тайна.

Работно заглавие: Да! -LХХVІ.  [x y z] Laetificat stultum grandis promissio multum* 

Max Raabe - Krank vor Liebe      


---
 *Глупакът много се радва на голямо обещание.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 21 февруари 2013 г.

iнициация # 161i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -183. Курсова работа № 47(безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - LХХХХІ.  [x y z] In memoriam* 

Tina Guo - Queen Bee


---
 *За споменъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 20 февруари 2013 г.

Нежностъ № 147i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -182 (tangentиално). Упражнение върху Оная, сива като пенионерско ежедневие хартия, съ мYZa, мyzика на сФерата и адюнгирана любовна матрица.

Работно заглавие: А! - LХХХХ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---

илюстрация - авторът
( Adobe Illustrator & Photoshop CS 4)

вторник, 19 февруари 2013 г.

Нежностъ № 146i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 147. Упражнение върху Една сива като пенсианерско ежедневие хартия съ "Една голяма любовъ и ни(е)що повече".

Работно заглавие: Охъ... LХХХХVІІІ.  [x y z] Ad vitam aut culpam* 

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen            


---
*За цялъ животъ, или до първата вина.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 18 февруари 2013 г.

iнициация # 160i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -181(tangentиално). Курсова работа № 46 (Съ вибрационна котка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - LХХХХ.  [x y z] Hoc sensu* 

Adam Hurst - The Visitor  


---
*Въ този смисълъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 17 февруари 2013 г.

iнициация # 159i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -180 (ratioнално) Упражнение върху Едни материи, съ рiби раZни и нагнетена мисълъ...Тайна.

Работно заглавие: О - о! - LХХХІХ.  [x y z] Primo mihi.* 

Max Raabe & Palast Orchester - Kein Schwein ruft mich an.  


---
*На менъ най-напредъ. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 16 февруари 2013 г.

@легория № 252i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 93. Упражнение върху Оная,сива като пенсионерско ежедневие хартия, която се прави на подгизнало небе, съ въZторгъ емпириченъ и векторни разлики...

Работно заглавие: Да! -LХХV.  [x y z] Modus vivendi*

Маргарита Георгиева - Не се сърди когато плача (1934)  


---
*Начинъ на животъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)петък, 15 февруари 2013 г.

iнициация # 158i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 146. Упражнение върху Оная стара папка с Интегрирана мисълъ и диференцирано съ-Zнание. И Тайна...

Работно заглавие: А! - LХХХІХ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Adam Hurst - The Shallows      


---
*Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 14 февруари 2013 г.

@легория № 251i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -179. Курсова работа № 45. Въ лилаво (основно: C80% M77% Y38% K27%), безъ коментаръ!

Работно заглавие: А! - LХХХVІІІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Max Raabe - Oops I did it again


---
*Общо съгласие.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 13 февруари 2013 г.

Нежностъ № 145i3D - HD
---
Закопчаните, безопасни игли, наистина са безопасни.
---

Заведение въ перспективата - 92. Упражнение върху Една стара папка, съ памятникъ рукотворний, студена топлина, топъл студ и любовъ съ дъхъ на кинкалерия.

Работно заглавие: А! - LХХХVІІ.  [x y z] De capsula totus* 

Pink Martini - The Gardens of Sampson                


---
*Целиятъ, като от кутия.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 157i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 145. Курсова работа № 44. Върху Оная, стара марля, въ червено (700–630 nm, 430–480 THz), безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - LХХХVІІІ.  [x y z] De nocte consilium* 

Mozart's Requiem Mass in D Minor II - Dies Irae


---
 *Нощта носи съвестъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Нежностъ № 144i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -178. Рапсодия въ синьо върху Едно небе от шлака, подъ отъ стари ламарiни и неостаряваща любовъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -LХХІV.  [x y z] A fortiori* 

Elvis Presley - Blue Suede Shoes (1956)        


---
*Още повече.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 250i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 91. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - LХХVІІІ.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче.... 


---


*Желая здраве на всички.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


неделя, 10 февруари 2013 г.

@легория № 249i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -177. Упражнение върху Земя, която се прави на небе, съ лъскави матерiи за аналоговъ разкошъ. Тайна.

Работно заглавие: О - о! - LХХХVІІ. [x y z] Nil admirari (Horatius)*   

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude      


---
 *Не се учудвай на нищо (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 9 февруари 2013 г.

iнициация # 156i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -176. Упражнение върху Едни стъклени матерiи, съ сюблименъ времемеръ, мYZa (екстрактъ) и светло бъдеще въ минало време.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХVІІ. [x y z] Ad vitam aut culpam* 

Adam Hurst - The Fortune      


---
*За цялъ животъ, или до първата вина.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 7 февруари 2013 г.

iнициация # 155i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 90. Упражнение върху Ония оплескан цокълъ съ клавиатура и логаритмувани мисли. 

Работно заглавие: Очакване - LХХVІІ. [x y z] Fac et spera*  

Max Raabe & Palast Orchester - TABU            


---
 *Прави и се надявай.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 248i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 144. Курсова работа № 43 (безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - LХХХVІ. [x y z] Fallaces sunt rerum species* 

 Adam Hurst  - Desolation                


---
*Външниятъ видъ лъже.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 5 февруари 2013 г.

@легория № 247i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -175. Упражнение върху Едно небе като от гранитъ, съ любовна мултипликация и линейни неравенства съ едно неизвестно. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - LХХХV. [x y z] Omnia praeclara rara (Cicero)* 

Маргарита Радинска - Кукла На конци.    


---
*Всичко прекрасно се среща рядко (Цицеронъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 4 февруари 2013 г.

iнициация # 154-Gi3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---

Неведение въ перспективата - 143. Упражнение върху Онова старо, велурено яке беъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - LХХVІ.  [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash           


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 3 февруари 2013 г.

iнициация # 154i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---

Неведение въ перспективата - 142. Курсова работа № 42 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - LХХV.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*

Adam Hurst - The Visitor    


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 143

i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 141. Курсова работа № 41(Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХІІІ. [x y z] Agnosco veteris vestigia flammae (Vergilius)*

Tina Guo - Midnight   


---
*Виждамъ следите на някогашенъ огънъ (Вергилий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 1 февруари 2013 г.

Настроение # 235i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -174. Упражнение върху Единъ космосъ, съ мYZa, диференциални чувства и ....

Работно заглавие: Охъ... LХХХХVІ. [x y z] Artes molliunt mores*

 Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)