сряда, 31 октомври 2012 г.

Нежностъ № 120


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 108. Упражнение върху Ония зацапанъ цокъл, който е небе, съ ме(н)тална птица и Нещо хубаво и светло.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХІІІ. [x y z] Mala herba cito crescit* 

Adam Hurst - Remaining        


---
*  Лошата трева бързо расте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 30 октомври 2012 г.

@легория № 215


i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---

Заведение в перспективата - 68. Курсова работа № 18


Работно заглавие: Да! -ХХХХХVІІІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

Max Raabe - Ich kusse Ihre Hand Madame


---
 * Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 29 октомври 2012 г.

Нежностъ № 119


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 107. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартiя, съ примирена скръбъ и Zвяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХІІІ.
[x y z] Gloria victis*
Adam Hurst - First Light


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 28 октомври 2012 г.

@легория № 214


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 67. Упражнение върху една черна, зацапана съ прогресъ хартiя,  гъските на гъстата энергия и нещо хубаво и светло въ XY-равнината.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХVІІ (на Годо). [XY z] Et hoc genus omne*

Max Raabe - Super Trouper 


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 27 октомври 2012 г.

@легория № 213


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 66. Упражнение върху Едни лъскави матерiи, напукани от нежност, балони на съдбата и една толкова голяма любовъ, че всичко се губи въ нея.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХІІ.  [x y z] Ad opus!* 

Pupo - Un Amore Grande  


---
* На работа!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


петък, 26 октомври 2012 г.

@легория № 212


i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---

Заведение в перспективата - 65. Упражнение върху Оная, сивато пенсионерско ежедневие хартия, съ Основенъ въпросъ и Yвисналъ отговор, в една iдилия.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХІ.  [x y z] In optima forma*

Max Raabe - Oops I did it again       


---
*Въ най-добъръ видъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

iнициация # 133


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -133^. Курсова работа № 17

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХVІ.  [x y z] Actum ne agas!*

Mozart - Requiem  "Dies Irae"      


---
* Не прави правеното!    
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 24 октомври 2012 г.

Нежностъ № 118


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -133. Курсова работа № 16

Работно заглавие: Да! -ХХХХХVІІ.  [x y z] Ars est celare artem*

Adam Hurst - First Light   


---
* Задача на изкуството е да скрие изкуството.     
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)вторник, 23 октомври 2012 г.

@легория № 211


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 106. Упражнение върху Една синя матерiя, която се прави на небе като отъ коприна, съ Мислителъ, мисли беZYмни и още Нещо.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХХІ. [0;0;0 ] Multum in parvo*

   
BILL by Sharon Eyal - Batsheva Dance Company     


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 22 октомври 2012 г.

@легория № 210


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -132 (ratioнално). Упражнение върху Оная сива, като пенсионерско эжедневие  хартия, съ рибiте на ВъZторга и много любовъ, с полевкусъ на пържена рiба. И гларусътъ е тамъ.
Работно заглавие: А! - ХХХХХХХ. [x y z] Consensus omnium*

The Fish Head Song  


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 21 октомври 2012 г.

iнициация # 132


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 64. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на ведро небе, съ iнтимна мYZa,  iнсекти на адюнгирания прогресъ и още Нещо.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХІІ.  [x y z] Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit*

Melissa Venema - Il silenzio               


---
* Не е мъдъръ този, който няма полза отъ своята наука.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 20 октомври 2012 г.

Нежностъ № 117


i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---
Заведение в перспективата - 63. Упражнение върху Една друга стара папка, съ спомени и тримесечни отчети, протрита нежностъ и Zвяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХ.   [x y z голямъ] Damnosa quid non imminuit dies? (Horatius)*

Adam Hurst - View From Within


---
*На какво ли няма да навреди пагубното време? (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 19 октомври 2012 г.

@легория № 209


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -131. Упражнение върху Онова стараро, остъклено велурено яке съ паметникъ нерукотворний, Фантазии раZни и спомени от бъдещето.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХІ. [x y z] Hodie mihi, cras tibi* 

Adam Hurst - Smoke and Ash  


---
Днесъ на мене, утре на тебе.* 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

@легория № 208


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -130. Упражнение върху Оная стара папка, която помни много работи съ...мисли беZYмни, муза по чл.64 и много любов...съ послевкусъ на тютюнъ и прашна канцелария.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХІХ.  [x y z голямъ] Ingrato homine terra peius nihil creat (Menander)*

"Ode to Joy" played on wine glasses  


---
 * Земята не ражда нищо по-лошо отъ неблагодарния човекъ (Менандъръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 17 октомври 2012 г.

iнициация # 131


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -129. Упражнение върху станиоли разни, съ мYZа, ритъмъ и още нещо...Тайна.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХ.  [x y Z] Gravissimum est imperium consuetudinis (Syrus)*

Jacques Bono (Bass Solo)  - Bach's Violoncello Suite 1 - Prelude  


---
*Властта на привичките е много тежка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 16 октомври 2012 г.

@легория № 207


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 105. Упражнение върху Озарена амбалажна хартия, която се прави на небе, съ паметникъ нерукотворний, голямата кесiя на сполYката и много любовъ съ послевкусъ на бакалiя...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХІХ.  [x y z] Laetificat stultum grandis promissio multum* 
Louis Armstrong - Hello Dolly      


---
* Глупакътъ много се радва на голямо обещание.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 15 октомври 2012 г.

Настроение # 215


i3D - HD
---
Закопчаните безопасни игли понякога също са опасни...
---

Поведение в перспективата -128. Упражнение върху Оная, черна като пенсионерски аберации, съ iмагинерна колона, склопяване в XZ...и гарванътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХVІІІ.  [x _  z] Male facere qui vult, nunquam non causam invenit (Syrus)*

Mstislav Rostropovich plays the Prelude from Bach's Cello Suite No. 1 


---
*  Който иска да навреди, винаги ще намери причина (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 14 октомври 2012 г.

iнициация # 130


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -127. Упражнение върху Оная, сива, като пенсионерско эжедневие хартiя, съ "жалби далечни и спомени лишни" и Zвяра въ утрешния денъ.
Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХV.  [x y z] Inter nos* 

Comedian Harmonists - Kannst Du pfeifen, Johanna? (1934)     


---
* Между насъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 13 октомври 2012 г.

@легория № 206


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -126 (iratioнално). Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се е олескало съ бои раZни и се прави на пропито с iлюзии небе.Не бе.Не! Бе!

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХVІІІ.  [x y z] Amabilis insania! Dulce periculum! (Horatius)*

Max Raabe - We Will Rock You   


---
*Приятно безумие! Сладостенъ опитъ! (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 12 октомври 2012 г.

iнициация # 129


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение в перспективата - 104. Упражнение върху Оная стара папка с пергел и още Нещо.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХVІІ.  [x y z] Quod hodie non est, cras erit*

Adam Hurst - Apparition  


---
* Което го няма днес, ще бъде утре.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 11 октомври 2012 г.

@легория № 205


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 62. Упражнение върху Оная стара папка, съ ме(н)тална птица, палава рекурсия и шутътъ на iстината.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХVІІ. [x y z] Calamitate doctus sum*

 Norah Jones - The Prettiest Thing  


---
*Нещастието ме е научило.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 10 октомври 2012 г.

@легория № 201


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -125. Упражнение върху Едно червено цвекло, което се прави на огненометежно небе, съ скелетъ- учебно пособие, Една гореща любовъ и още нещо.

Работно заглавие: Да! -ХХХХХVІ. [x y z] Ridendo castigat mores* 

Max Raabe - Lucky    


---
* Съ смяхъ поправя нравите. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 9 октомври 2012 г.

Нежностъ № 116


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 103. Упражнение върху Декоративна хартия съ камiла, пустиненъ гласъ и Zвяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХІХ. [x y z] Largitio fundum non habet*

Ishtar - Helwa ya baladi  


---
* Щедростта няма дъно. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 8 октомври 2012 г.

iнициация # 128


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 61. Упражнение върху Металъ съ менталъ и времеви ресьори ....И Тайна.

Работно заглавие: Да! -ХХХХХV.  [x y z] Haud difficile creditu est*

Ohad Naharin - From Tabula Rasa  


---
* Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 7 октомври 2012 г.

@легория № 203


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 102. Упражнение върху Единъ другъ, охлузенъ цокълъ съ сърдечно -болтови рапсодии, възторгъ imaginarius и Zвяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХІV. [x y z] Mirabile dictu*

Max Raabe - Schlaflied    


---
 * Чудно е да се каже.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 5 октомври 2012 г.

@легория № 202


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -124. Упражнение върху Една, сива като пенсионерско ежедневие хартiя, съ въртеливи спомени, мигове на скрита радост, тиха болка и полева канцелария.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХVІ.  [x y z] Cum tacent, clamant (Cicero)*

Max Raabe - Küssen kann man nicht alleine     


---
 *Като мълчатъ, крещятъ (Цицеронъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 115


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 101. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, съ ....тайна.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХVІІІ. [x y z] Anima mundi*

Adam Hurst - The Secret  


---
 * Душа на вселената. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


четвъртък, 4 октомври 2012 г.

iнициация # 127


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 100. Упражнение върху Една друга, кафява папка, с фантаZии разни въ края на началото по място, и въ началото на края по време, съ много диференциална любовъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХІІІ.
[x y z] Idem per idem*

Batsheva Dance Company - BILL (2010) by Sharon Eyal    


---
*Същото съ същото; определение чрезъ определяемото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 3 октомври 2012 г.

@легория № 201


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -123. Упражнение върху Ония, зацапан, Zеленъ цокъл, който се прави на небе, съ мУза-та, не-щата отъ живота и много любовъ, съ послевкусъ на овче сирене.

Работно заглавие: Да! -ХХХХХІV. [x y z] Gloria victis*

"Ode to Joy" played on wine glasses          


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 2 октомври 2012 г.

@легория № 200


i3D - HD
---
Заведение в перспективата - 60. Упражнение върху Една мaZзна ламарiна на СполYката съ спуснати риби на успеха и много любовъ с послевкус на филе от херiнга въ собственъ сосъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХІІ.  [x y z] O quantum est in rebus inane!*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong     


---
*О, колко празнота има въ нещата!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 1 октомври 2012 г.

iнициация # 126


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -122. Упражнение върху Едни медни (бакърени) плочи с небесната  патина на Zабравата и забавата и ...още нещо.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХVІІ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri.

Mozart - Piano Sonata 16. K545. Allegro 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)