петък, 30 ноември 2012 г.

Настроение # 221


i3D - HD
---
 Всичко остро е вредно?
---

Неведение в перспективата - 118. Упражнение въху iнженерно платно съ станиоли на лиготията, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, ме(н)тални птици и Нещо хубаво и светло.

Работно заглавие: А! - LХІХ.  [x y z] O quantum est in rebus inane*

Paul Anka - Put Your Head On My Shoulder    


---
*  О, колко празнота има въ нещата!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

@легория № 226


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -145. Упражнение върху Една друга, по-нова папка съ Давидъ (на Микеланджело-1504г), fантазии раZни и диа логосъ...Тайна.

Работно заглавие: Да! -LХІІ. [x y z] Captatio benevolentiae* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU


---
* Оеднаквяване на възгледите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 28 ноември 2012 г.

Нежностъ № 127


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -144.Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на небе съ Zлатно покритие, памятникъ нерукотворний, патките на късмета и  Нещо хубаво и светло.

Работно заглавие: Очакване - LХІХІ.  [x y z] Amabilis insania! Dulce periculum! (Horatius)*

Max Raabe & Palast Orchester - Kiss 


---
*Приятно безумие! Сладостенъ опитъ! (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)вторник, 27 ноември 2012 г.

Нежностъ № 126


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 117. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на пламнало отъ възторгъ небе, съ мYZа и още нещо...
Работно заглавие: А! - LХVІІІ. [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Adam Hurst - Remaining        


---
 *  Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 26 ноември 2012 г.

iнициация # 139


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ни сме въ геометрията.
---

Поведение в перспективата -143. Упражнение върху Една черна хартiя, съ fантастични материи и материални fантаZии.

Работно заглавие: О - о! - LХVХ. [x y z] Bona mente* 

Adam Hurst - Festivale                 


---
 *  Съ добро намерение.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 25 ноември 2012 г.

Нежностъ № 125


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 116. Курсова работа № 23

Работно заглавие: Охъ...(лювъ)  LХХVІ. [x y z] Habet sibi* 

Adam Hurst - From Silence


---
*  Нека владее.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 24 ноември 2012 г.

@легория № 225


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 76. Упражнение върху Една друга, кафява, стара папка съ Кесiята на сполYката и Zвяра въ утрешния денъ...
Работно заглавие: Очакване - LХІХ. [x y z] Fortunae filius est (Horatius)*  

Michael Bublé - Everything   


---
 *  Ето синът на Фортуна (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 23 ноември 2012 г.

@легория № 224


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 75.Упражнение върху Онова старо, велурено яке, съ мiкрофонъ и iнтегрални балони.

Работно заглавие: О - о! - LХVІХ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

Michael Buble - Sway      


---
 *Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Настроение # 220


i3D - HD
---
Всичко остро е вредно.
---
Неведение в перспективата - 115. Упражнение върху Оная, стара папка съ памятник нерукотворний въ Ръката и много любовъ, с полевкус на рыба.

Работно заглавие: Охъ... LХХV. [x y z] Citius, altius, fortius*

Batsheva Dance Company - Three         


---
 *По-бързо, по-високо, по-силно.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 21 ноември 2012 г.

@легория № 223


i3D - HD
---

Геометрията е в насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение в перспективата - 74. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско эжедневие хартiя, съ твърда мебелъ и мека любовъ...И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... LХХІV. [x y z] Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium* 

Tina Guo - Queеn Bee     


---
 *  Жената или мрази, или обича, трето положение няма.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 20 ноември 2012 г.

iнициация # 138


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -142. Упражнение върху Оная стара папка с iнтеграленъ въZторгъ и трептения разни. И котката е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХVІІ.  [x y z] Ignotum per ignotum* 

Frédéric Chopin: Waltz in A minor (Op. Posth.) [v01]        


---
* Неизвестното чрезъ неизвестно (видъ определение).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 19 ноември 2012 г.

iнициация # 137


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 114. Курсова работа № 22.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХVІІІ. [x y z] Abusus non tollit usum*

Adam Hurst - First Light    


---
* Злоупотребата не изключва употребата.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 18 ноември 2012 г.

Нежностъ № 124


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -141. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартiя, която се прави на небе като от гранитъ, съ любовенъ триYмф и диференциална защита. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХVІ. [x y z]  Fortuna multis nimis dat, satis nulli*

Александр Вертинский - Полукровка    


---
 *  Съдбата дава на мнозина много. Достатъчно - на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 17 ноември 2012 г.

Настроение # 219


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -140. Курсова работа № 21върху Оная стара папка ...

Работно заглавие: Да! -ХХХХХХІ.  [x y z] Factum, non fabula*

Adam Hurst - Unveiling


---
 * Действителностъ, а не басня.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 16 ноември 2012 г.

Настроение # 218


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -139. Упражнение върху Една друга стара папка съ много Радостъ чрезъ Сила и Zвяра въ утрешния денъ...


Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХІІІ.  [x y z голямъ] Hic et ubique* 

Adam Hurst - Festivale   


---
*  Тукъ и навсякъде.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

iнициация # 136


i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---
Заведение в перспективата - 73. Упражнение върху Едно друго, велYрено яке с iratioналности и сподавенъ геометриZъмъ и любовъ, някъде, Тамъ....

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХVІІ.  [x y z] Eo ipso* 

Chopin, Nocturne, opus 27 #2, piano solo          


---
* Съ същото това.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 14 ноември 2012 г.

@легория № 222


i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---
Заведение в перспективата - 72. Упражнение върху Оная стара марля, оплескана въ паст орално кафяво, с прYжината на напрегнатия прогресъ и Zвяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХV.  [x y z] Post hominum memoriam*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
* Отъ незапомнени времена.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 13 ноември 2012 г.

@легория № 221


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 71. Упржнение върху Едни сини хартiи, изпръскани съ мастило-то и битовизми ratioнални. И нещо хубаво и светло по осъ Z.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХІІ.  [x y z] Gratum est donum, quod venit ante preces*

Ben E. King - Stand By Me     


---
*Приятенъ е подаръкътъ, който идва преди молбата.
---
илюстрация - авторът
( Adobe Illustrator & Photoshop CS 4)

понеделник, 12 ноември 2012 г.

@легория № 220


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -138 (iratioнално) Упражнение върху Една друга стара папка съ апликации на раZYмъ въ началото на координатната Система.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХVІ.  [x y z] Fac et spera* 

Max Raabe - Tainted Love           


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 11 ноември 2012 г.

@легория № 219


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -137. Упражнение върху Ония Zацапанъ цокълъ, съ мYза за двама и fантазии разни...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХІ.  [x y z] Musa gloriam coronat gloriaque Musam*

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company  


---
* Музата увенчава славата, а славата - Музата.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


събота, 10 ноември 2012 г.

Нежностъ № 123


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 113. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, съ Нещо хубаво и светло и още неща.

Работно заглавие: Да! -ХХХХХХ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Adam Hurst - Smoke and Ash         


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 9 ноември 2012 г.

iнициация # 135


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 112. Курсова работа № 20...съ Давидъ & Давидъ (на Микеланджело-1504г)

Работно заглавие: А! - ХХХХХХІV.  [x y z] Caetera desunt*

Dies Irae - Immediate Music           


---
 *Останалото го няма (забележка въ края на старъ ръкописъ, чийто край не е намеренъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

@легория № 218


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -136. Упражнение върху Оная стара папка съ Нещо XYбаво и светло и проZаична реципрочностъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХХІІІ.  [x y z] Multi multa sciunt, nemo - omnia*

Max Raabe - Schlaflied     


---
*Мнозина знаят много, но никой не знае всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 7 ноември 2012 г.

Настроение # 217


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 70. Упражнение върху Оная стара марля на тъмноZеленикакъвъ фонъ, съ мисли безYмни и прогреса от стреса...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХХ.  [x y z] Abusus non tollit usum*  

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong   


---
*  Злоупотребата не изключва употребата.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 6 ноември 2012 г.

iнициация # 134


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 111. Упражнение върху Онова старо, велурено яке с faнтаZии  разни и окръглени окръжности.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХV.   [x y z Ignotum per ignotum* 

 Бах - Прелюдия и фуга № 12 орган        


---
* Неизвестното чрезъ неизвестно.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 5 ноември 2012 г.

@легория № 217


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -135 (ratioнално). Упражнение върху Оная сива като пенсионерско эжедневие хартiя, съ фантастична любовъ и любовна фантаZия.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХХХVІІІ.  [x y z] Largitio fundum non habet*

Max Raabe & Palast Orchester - Cosi Cosa            


---
* Щедростта няма дъно. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 4 ноември 2012 г.

Нежностъ № 122


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 110. Упражнение върху Една светра матерiя, соято са прави на небе като от коприна, съ мYZa и два гларуса съ ДДС.

Работно заглавие: А! - ХХХХХХХІІ. [x y z] Mirabile dictu*

Adam Hurst - Melancholy                    


---
* Чудно е да се каже.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 3 ноември 2012 г.

@легория № 216


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -134. Курсова работа № 19 (Върху Оная стара папка, която помни много работи)

Работно заглавие: О - о! - ХХХХХХІV. [x y z] Oculi avidiores sunt, quam venter*

Adam Hurst - Return  


---
 * Очите са по-алчни от корема.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 2 ноември 2012 г.

Нежностъ № 121


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 109. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско эжедневие хартiя, съ тиха скръбъ и примирена радостъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХХІХ. [x y z] Anima mundi*

Birdy - Skinny Love                 


---
 *Душа на вселената.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Настроение # 216


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 69! Упражнение върху Една марля въ небето съ молiв по Z, и една любовъ с повлевкус на милиметрова хартiя.

Работно заглавие: Да! -ХХХХХІХ.  [x y z] Alibi* 

Melissa Venema - Il silenzio     


---
*  На друго място.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)