понеделник, 30 април 2012 г.

@легория № 146i3D - HD
---

Поведение в перспективата -67 (ratioнално). Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на тъмно небе, съ всички пространствено - времеви последствия отъ това.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХ. [x y z голямъ] O vita misero longa, felici brevis! (Syrus)* 

Frank Sinatra - Body and soul   


---
*О, дълъг живот за бедняка, а за щастливеца - кратък! (Сир)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 април 2012 г.

iнициация # 88i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 27. Упражнение върху Оная марля, прогизнала отъ отровно зелено съ ХолоDрами и тъмна светлина въ светлата тъмнина.

Работно заглавие: Очакване - ХХХ. [X У Z]. Lux in tenebris* 

D. Buxtehude - Mensch,Wiltu Leben Seliglich    


---
* Светлина в тъмното.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 април 2012 г.

@легория № 145i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 26.Упражнение върху един зеленъ, зацапанъ цокълъ с нарисУванъ в миналото Zаръ,мiсли безумни, зацапани faнтазии и още нещо.

Работно заглавие: Охъ... ХХХІХ [x y z голямъ].Fortunae filius est (Horatius)* 

Deep Purple - Soldier Of Fortune    


---
*Ето синът на Фортуна (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 април 2012 г.

Нежностъ № 85i3D - HD
---

Поведение в перспективата -66 (iрационално). Упражнение върху Едни сини материи въ синьо, с много любовъ и почти безъ fантаZия...Синята боя Ultramarine genuine е скъпа. Виртуалната е евтина. 

Работно заглавие: А! - ХХХV.  [_ y _] Gloria victis* 

Joe Dolan - Lady in Blue (1975)     


---
 *Слава на победените.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 април 2012 г.

Нежностъ № 84i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 25. Упражнение върху Една стара чанта от изкуственна кожа, която се държи естественно и мУZа с Характеръ...и любовъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХІХ.  [_ y _] Cogas amantem irasci, amare si velis (Syrus)* 

Giorgio Gaber - Una donna    


---
*Накарай любимия да се сърди, ако искаш да те обича (Сир).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 април 2012 г.

@легория № 144i3D - HD
---
Разкопчаните безопасни игли са много опасни.
--

Неведение в перспективата - 46.Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия съ малко fантаZии и много любовъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХVІІ  [_ y _] Factum obiit, monumenta manent (Ovidius)*

Paolo Conte - Una faccia in prestito; Epoca     


---
*Постъпката е минала, паметниците остават (Овидий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 април 2012 г.

Настроение # 185i3D - HD
---

Поведение в перспективата -65 (iratioнално). Упражнение върху Единъ сивъ камъкъ, може и гранитъ, съ памятник нерукотворний (леко износенъ), части отъ 4асовникъ и пр. и faнтазии раZни...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХVІІІ  [_ y _] Vulnerant omnes, ultima necat* 

Алла Пугачёва - Старинные часы     


---
* Всички раняват, последната убива (надпис върху стари часовници).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 април 2012 г.

@легория № 143i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 45.Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия с топка за голфъ и много fатнаZии.

Работно заглавие: Очакване - ХХVІІ. [X У Z].Bene vertat (quod agis).* 

Sting Windmills of Your Mind    


---

* Да излезе на добре това, което вършиш.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)неделя, 22 април 2012 г.

Нежностъ № 83i3D - HD


---
Неведение в перспективата - 44. Упражнение върху Една ръждава ламарiна, дето се прави на небе металикъ,  с разни нежни аксесоари...и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХVІІІ. [x y z голямъ] Totus tuus* 

Astor Piazzolla - Libertango 


---
*Целиятъ твой (заключителна формулировка в приятелско писмо).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 април 2012 г.

iнициация # 87i3D - HD
---
Разкопчаните безопасни игли са много опасни.
--

Заведение в перспективата - 24. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия съ сФери, Gеометрии разни и производните имъ.

Работно заглавие: А! - ХХХІV. [X У Z]. Fiat lux!* 

Vangelis - Alpha        


---
*Да бъде светлина!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 април 2012 г.

Настроение # 184i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 43.Упражнение върху Оная стара папка съ видения въ  напрегнато зеленикакво.

Работно заглавие: О - о! - ХХVІ . [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano       


---
*С отстраняване на причината изчезва и следствието.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 април 2012 г.

iнициация # 86i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни
--

Заведение в перспективата - 24.Упражнение върху Оная стара папка с ъгломер, много faнтаZии и проэкции ...тайна.

Работно заглавие: О - о! - ХХV. [_ y _] Quae nocent, docent* 

  Rammstein - Ich tu dir weh  


---
*Което вреди, учи.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 април 2012 г.

iнициация # 85i3D - HD
---

Поведение в перспективата -64 (iрационално). Упражнение върху Онова старо, велурено яке, съ Ония скелетъ и Единъ другъ скелетъ - Yчебно помагало (менте)...,кiрка, плажна топка, много любовъ ...и още нещо. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХІІІ. [x y z голямъ] Omne tuti punctum, qui miscuit utile dulci (Horatius)* 

Pink - Fucking Perfect (Lyrics)    


---
* Всякакво одобрение заслужава този, който е съединил приятното с полезното (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 април 2012 г.

@легория № 142i3D - HD
---
Неведение в перспективата - 42. Упражнение върху Оная стара папка, дето много знае съ пружiна къмъ Ръка-та и прочие. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХІV. [x y z] Hectora quis nosset, felix si Troia fuisset? (Ovidius)* 

In the Bleak Midwinter 
Tine Thing Helseth trumpet , Elise Batnes on violin and Birgitte Volan  Нarp.   


---
*Кой щеше да знае за Хектор, ако Троя беше щастлива? (Овидий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 април 2012 г.

Нежностъ № 82i3D - HD
---

Всичко остро е вредно?
--
Поведение в перспективата -63 (ratioнално). Упражнение върху Една синя хартия, почти като небе с iгла, сФери, fантазии разни, много любовъ и геометрия..Да не се бърка съ любовна геометрия.

Работно заглавие: О - о! - ХХІІІ.[x y z].Quieta non movere.*


---
*Не буди това, което си почива. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 април 2012 г.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!


~~~
Български Песнопения - Христосъ Воскресе


---

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки вековъ. 
Аминъ!


Воскресения денъ, и просветимся торжествомъ, и другъ друга объемемъ, 
рцемъ: братие, и ненавидящимъ насъ простимъ вся воскресениемъ, и тако 
возопиимъ: Христосъ воскресе изъ мертвихъ, смертию смертъ поправъ, и 
сущимъ во гробехъ животъ даровавъ.


Христосъ воскресе: (Триждий)
---


илюстрация - авторът
( Photoshop CS 4)

събота, 14 април 2012 г.

@легория № 141i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
--
Заведение в перспективата - 23.Упражнение върху Една 3D чернота с ...костюми, ме(н)тална птица и още нещо...Тайна.

Работно заглавие: Охъ... ХХХVІІ. [_ y _] Pulchra res est homo, si homo est* 

 Samuel Barber - Agnus Dei          


---
*Хубаво нещо е човекът, ако е човек.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 април 2012 г.

Нежностъ № 81i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 41. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие папка с ...много любов и...тайна.

Работно заглавие: Очакване - ХХVІ.  [_ y _] Aestas non semper durabit: condite nidos!*

Samuel Barber - Heaven; Adagio for Strings         


---
*Лятото няма да продължава вечно: вийте гнезда! 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 април 2012 г.

Нежностъ № 80i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
--
Неведение в перспективата - 40. Упражнение върху Оновастаро, велYрено яке, което се оплеска с бялъ бронзъ за по-лъскаво, слънчеви часОвници, fантазии разни и Про Порции... 

Работно заглавие: Да! -ХХ.[x y z голямъ] Tempus fugit, aeternitas manet*

Adam Hurst - Possession     

   
---
 *Времето лети, вечността остава .
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 април 2012 г.

iнициация # 84i3D - HD
---

Поведение в перспективата -62(ratioнално). Упражнение върху Единъ (грубо) дяланъ камъкъ, който се прави на тежко небе, съ мамулъ (голямъ) въ Ръка-та, пергелъ, тасъ, меден (от бакъръ) съ пари (мОнети- 13 броя)...остатъчна любовъ и още нещо, безъ fантаZии...И гарванътъ е тамъ...

Работно заглавие: Очакване - ХХV  [_ y _].Ad nova omnes concurrunt* 

Requiem de Mozart - Lacrimosa 
(Karl Bohm - Sinfonica de Viena) 


---
*Всички бързат към новото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 април 2012 г.

Настроение # 183i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 39.Упражнение върху Една ламарина (тенекия) с кYпа, fантазии разни и ме(н)тална птица с канапъ...и още нещо.

Работно заглавие: А! - ХХХІІ. [x y z] Contentus abundat*    

Виктор Зинчук - Принцеса (Princess royal)        


---
*На удовлетворения всичко му стига.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 април 2012 г.

Нежностъ № 79i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 22.Упражнение върху Една друга, сива като пенсионерско ежедневие папка, която също знае много работи, но се прави на архивирана, съ топка за голфъ, женски части, моливъ (съ удължителъ) и прочие...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХІІ.[x y z] Pars pro toto*  

The Beatles - Money (That's What I Want) 


---
* Частъ вместо цялото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 8 април 2012 г.

@легория № 140


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -61(iрационално). Упражнение върху Оная амбалажна хартия, която се прави на весело небе (съ всички последствия отъ това), частъ от часовникъ, Пръст-ътъ, декоратiвна п@тка...и още нещо...fантаZии разни, съ любовъ на вкусъ, безъ захаръ...

Работно заглавие: А! - ХХХІ. [x y z] Facilius est lpus facere, quam idem (Quintilianus)*

Pink Martini - Je ne veux pas travailler 


---
*По-лесно е да направишъ повече, отколкото същото (Квинтилианъ).
---
илюстрация - авторътъ
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 април 2012 г.

@легория № 139i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 21. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, с iзтръскани джобове, клоунъ, женски части и още нещо, остатъчна захаръ и любовъ...и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХVІ. [x y z голямъ] Omnia mea mecum porto (Bias)* 

Space Invadas ft Spacek - Imaginist 


---
*Всичко свое нося със себе си (Биант).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 6 април 2012 г.

iнициация # 83i3D - HD
---
 Геометрията е в насъ и ние сме въ геометрията...


Поведение в перспективата -60. Упражнение върху Оная стара папка съ моливъ,  fантазии и Про Порции разни...и мYZата е тамъ...

Работно заглавие: Да! -ХІХ.  [x y z] Ad infinitum*  

Noemi - All'infinito  


---
* До безкрайностъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 април 2012 г.

Нежностъ № 78i3D - HD
---

Поведение в перспективата -59. Упражнение върху Оная стара, напукана мазилка съ напукани fантазии, разхвърляни мисли и малко любовъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХV [x y z голямъ] Amor finem tempus, non animus facit (Syrus)

Reyli & Ana Barbara - Ahora tengo    


---
*На любовта слага край времето, а не желанието (Сир).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 април 2012 г.

Нежностъ № 77i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 38. Упражнение върху Оная стара папка, с памятникъ нерукотворнiй в Ръката...fантазии разни и много любовъ...

Работно заглавие: А! - ХХХ [x y z голямъ] Aliena vitia in oculis habemus‚ a tergo nostra sunt*  

Tonino Carotone - Storia d'amore        


---
* Чуждите пороци са пред очите ни, а нашите - зад гърба ни.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 3 април 2012 г.

Нежностъ № 76i3D - HD
---
Всичко остро е вредно? 
--
Поведение в перспективата -58. Упражнение върху Една друга, кафява хартiя с iгла, 4етири грации, сФери (топки)  и ...много любовъ.

Работно заглавие: А! - ХХІХ. [x y z] Acu rem tetigisti (Plautus)*

Lara Fabian - Quedate 


---

*Ти докосна с игла (Плавт) 
---
Послеписъ: Оставамъ!; О! Ставамъ!; О, ставамъ...; Не! Ставамъ!; Не ставамъ...
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


понеделник, 2 април 2012 г.

Настроение # 182i3D - HD
---

Поведение в перспективата -57. Упражнение върху Оная стара марля, съ iгра4ки и  fантаZии разни...и рамка.

Работно заглавие: А! - ХХVІІІ. [x y z] Nihil est ab omni parte beatum (Horatius)* 

Astor Piazzolla - Oblivion


---
*Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие) (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 април 2012 г.

Нежностъ № 75i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 20. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се спречка с Едни бутiлки, искаше да ги поеме въ себе си, вдигна се олелiя, долетяха ме(н)тални птици и Една друга...

Работно заглавие: Охъ... ХХХІV.[x y z голямъ] In vino veritas, in aqua sanitas* 

Аспарухъ Лешниковъ - Не чакай ме!    


---
*Във виното е истината, във водата здравето.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)