неделя, 31 август 2014 г.

Настроение # 322


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 302. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLСІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.   


---
*Не буди това, което си почива.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 30 август 2014 г.

Настроение # 321


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 328. Упражнение върху Една стара папка, безъ коментаръ. Смяхъ и суета.

Работно заглавие: А! - СLСІV. [x y z]  Consensus omnium* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 29 август 2014 г.

Нежностъ № 263


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 327. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХІV. [x y z] Dicamus bona verba* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him


---
*Да кажемъ добри думи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 28 август 2014 г.

iнициация # 299


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 301. Курсова работа № 238 (Върху Една интегрална слузъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСІІІ.  [x y z]  Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 август 2014 г.

iнициация # 298


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 326. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ реципрочни цилиндрожини и сФерична сполYка. Суета.

Работно заглавие: А! - СLСІІ. [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 26 август 2014 г.

iнициация # 297


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -318. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ много раZ-мисълъ и ratiонален  еклектизъмъ. 

Работно заглавие: А! - СLСІ.  [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies Irae


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 25 август 2014 г.

Настроение # 320


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 325. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано небесно, съ баскетболната топка на кошовия въZторгъ и много релативна символика. Ка(н)тарзисъ.

Работно заглавие: Да! -СLХХІІІ.  [x y z] Totus tuus* 


---
*Целиятъ твой.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 24 август 2014 г.

@легория № 424


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -317. Курсова работа № 237. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLС.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 23 август 2014 г.

@легория № 423


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 324. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - СVVХІ.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче....    


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 22 август 2014 г.

Настроение # 319


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -316. Упражнение върху Една стара коприна съ имагинерна Свобода и зебрени мотиви. Реципрочен възторг от гонене на вятър...Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСV.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 21 август 2014 г.

@легория № 424


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 323. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ агне и топка по Z. И гларусътъ е тамъ. 

Работно заглавие: О - о! - СLС. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 20 август 2014 г.

@легория № 423


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -315. Упражнение върху Една сива като песионерско ежедневие, коприна, съ мамула на интегралната мелиорация и микро фонъ на диференцираната говорилня. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХ.  [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Beethoven - 9th Symphony "Ode To Joy" 


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 19 август 2014 г.

iнициация # 296


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 322. Курсова работа № 236. (Върху Едни стари коприни, съ Zаръ и безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLСІV. [x y z] Cuique suum* 

Django Reinhardt - Nuages    


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 18 август 2014 г.

Нежностъ № 262


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 321. Упражнение върху Една коприна и подъ металикъ, съ Давидъ , домашенъ майстор и нещо хубаво и светло по осъ Z.

Работно заглавие: Очакване - СVVІХ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 17 август 2014 г.

Нежностъ № 261


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 320. Курсова работа № 235. Върху Една стара коприна съ кошницата на референтното щастие, безъ коментаръ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСІІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams    


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 16 август 2014 г.

Нежностъ № 260


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 319. Курсова работа № 234 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХІХ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо     


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 15 август 2014 г.

@легория № 422


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -314. Упражнение Върху Едни стари,  скъпи коприни и подъ металикъ, съ Zавинтения реципроченъ Прогресъ, i-ratioналния възторгъ и патките на късмета. Логаритмична суета!

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХVІІІ. [x y z]  Ecce homo* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams   


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 14 август 2014 г.

Настроение # 318


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -313. Упражнение върху Един сивъ, като пенсионерско ежедневие, металокартонъ, съ тангенциални напрежения при специално огъване. Тримерно напрегнато състояние. Ох(лювъ).

Работно заглавие: Охъ... CLСІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe & Palast Orchester - Cosi Cosa


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 13 август 2014 г.

@легория № 421


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -312. Курсова работа № 233. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХVІІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor  


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 12 август 2014 г.

@легория № 420


i3D HD
---

Заведение въ перспективата - 318. Упражнение върху Една много стара папка, съ Давидъ (на Микеланджело) и реципрочната фрустрация на съ-Zнанието. Думи, думи...И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСІ. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & A. Celentano - Parole Parole    


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 11 август 2014 г.

Нежностъ № 259


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 317. Упражнение върху Едни стани оли, съ много любовъ. "Възпявамъ електрическото тяло". Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХХ.  [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang         


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 10 август 2014 г.

@легория № 419


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -311. Курсова работа № 232 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХХІІ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 9 август 2014 г.

@легория № 418


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 316. Упражнение върху Едни стъклометални плоскости съ небесна консистенция. Отпушениятъ каналъ на реципрочната любовна мелиорация и котките на интегрираната нежностъ. 

Работно заглавие: А! - СLХХХХІХ.  [x y z] Primo mihi.* 

Аспарух Лешников - Чудно хубав е живота (1935)


---
*На менъ най-напредъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 8 август 2014 г.

Нежностъ № 258


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 315. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, оплескано съ нескопосани облаци като небе, съ геометрични преобразувания и склопени надежди на логаритмуваната либидностъ. И свиньята е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХІХ. [x y z] Nunc plaudite* 

Mina  - Amor mio         


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 7 август 2014 г.

Нежностъ № 257


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 314. Упражнение върху Една нощно синя хартия, с галактическа тръпка и Zвезди, една адюнгирана любов и небесните риби на имунизирания възторг. Тишина.

Работно заглавие: А! - СLХХХХVІІІ.  [x y z] Totus tuus* 

Joe Dolan - Lady in Blue (1975) 


---
*Целият твой (заключителна формулировка в приятелско писмо).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 6 август 2014 г.

iнициация # 295


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 313. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, съ ме(н)тални птици съ Zлатна баня, златна рибка, друга- Yловена и позлатена и едно iratioнално окачване съ реципрочен финесъ.

Работно заглавие: А! - СLХХХХVІІ. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca         


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 5 август 2014 г.

Нежностъ № 256


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 300. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ бели лебеди и диференциална символика. И още нещо.

Работно заглавие: Да! -СLХХІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat*

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 4 август 2014 г.

iнициация # 294


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -310. Упражнение върху Една стара коприна, която се подпали съ Жаръ (виртуалъ), сФерични интерполации и Тайна.

Работно заглавие: О - о! -СLХХХХVІ. [x y z] Punctum saliens*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 3 август 2014 г.

iнициация # 293


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 299. Курсова работа № 231 (безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХХ. [x y z] Item...

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company


---
И така...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 2 август 2014 г.

iнициация # 292


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 298. Курсова работа № 112 (Върху Една интегрална слузъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХХХХVІ.  [x y z]  Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 1 август 2014 г.

Нежностъ № 215


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 312. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХVІІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Incantato


---
  *Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)