сряда, 31 март 2010 г.

Стрелата на времето и Modus operandi *


*Вчерашната публикация относно Кризата в новия блог на Владо , ме подсети, че миналата година бях попаднал на една серия беседи ,или лекции на проф .М.Лайтман ** относно причината за това...явление, две от които предлагам на неговото (на Владо) и ваше внимание ,като напълно споделям мнението и разсъжденията на г-н професора.
Относно кабалата ,която проф.Лайтман, за който има справка по-долу и някои други учени се стремят да поставят на научна основа нямам достатъчно познания да отхвърля ,или приема, но то е друга тема и не касае основно разглеждания въпрос.

Колажът- илюстрация няма претенцията да е илюстрация към текста, той е по-скоро моя трактовка и допълнение.
------------------------------
1-ва беседа : СТРЕЛАТА НА ВРЕМЕТО (Или причина за криза 2008)

Днес мнозина се опитват да анализират източниците на световната икономическа криза. Обвиняват кого ли не: американските ипотечни фондове, хедж-фондовете, икономиста Алан Гринспен и дори - страните, експортиращи нефт. В САЩ беше публикувана първата книга, в която се анализират възможните причини за кризата. Бившият юрист и банкер Чарлз Морис започва още от 70-те години, като счита, че за всичко са виновни президентите на САЩ, които недостатъчно са контролирали финансовата сфера.Всичко това обаче показва, че се търси само на повърхността, без да се засяга същността на проблема. А и дали търсенето на виновни ще ни помогне? Може би си струва да бъде намерена причината на болестта и да се излекува организма, а не да се лекуват симптомите?

Каквото и да говорим, системната криза започна именно от финансовата сфера, защото парите са станали еквивалент за нашите днешни взаимоотношения. И именно в качеството на нашите взаимоотношения, трябва да търсим истинската причина за станалото. Защото, според Кабала, човечеството се движи по предопределена програма, в която една цивилизация се сменя с друга. Един строй става по-прогресивен и сменя друг. Стрелата на времето неминуемо ни насочва към целта на нашето развитие.
Силата, която е двигател на това развитие, е растящото в човека желание за удоволствия или - егоизма.

Ако той не се развиваше в хората, миналото поколение с нищо нямаше да се отличава от сегашното. Именно нарастващите желания към получаване на нови удоволствия определят нивото на развитие на цивилизацията. Първичните желания, като глада и сексуалното влечение, постепенно се допълват от социални - към богатство, власт и знания. За да постигне тяхното удовлетворяване човекът е трябвало да развива обществото, да формира класи и всевъзможни йерархични структури.


Благодарение на своя егоизъм - тази сила на развитието, вложена в нас - ние сме стигнали до сегашното ниво, преминавайки през всички обществени формации от първобитнообщинна до социалистическа. И на това ново ниво разбираме как започва да се проявява нашата зависимост един от друг - в глобализацията. По-рано не чувствахме тази взаимна свързаност. Обаче, излизайки на глобално ниво виждаме, че тя до такава степен пронизва света, че сриването на една банка предизвиква навсякъде „ефекта на доминото”(това,което в момента се случва у нас -м.б.).

Но ако падането на един, е падение на всички, сигурно е възможен и обратния механизъм? Тогава - дали да не пуснем стрелата на времето в обратна посока?
Във филмите има моменти, в които не е ясно как ще се развият събитията. Обстоятелствата могат коренно да се променят и в съдбата на героя да настъпи рязък обрат, при това - в неизвестна посока. Например в американския филм „Ефекта на пеперудата” героят Евън съумя да се върне в началото на живота си, в утробата на майка си. Обаче в реалността нашето развитие върви само в една посока - егоизма през цялото време се увеличава.

Сега отново ни става ясно, че всички ние сме части от единен организъм, но при това не можем да се справим с увеличилия се егоизъм. А когато частите на един организъм не могат правилно да взаимодействат помежду си, страда целия организъм. Точно това се прояви в днешната финансова криза. Нали ние използваме парите като някакъв еквивалент на усилията и удоволствията. Тоест, парите „прикриват” нашия егоизъм - те все едно са негов външен представител, показател. Но едва когато днес се разрази кризата, всички видяхме, че не можем да се справим със своя егоизъм. Той се оказа вече неплатежоспособен.

За да се премине на ново ниво, трябва да станем интегрална част от Природата, която е единна, хармонична и цялостна. И да действаме помежду си, съобразявайки се с тези закони, като единна система - “един за всички и всички за един”.
Да излезем на ново ниво не е край на развитието, а начало на нов свят. Това е преход на следващия етаж, където се откриват такива възможности, за които дори и не подозираме.

Кризата не е улица без изход, а стимул за изграждане на нови взаимоотношения. Ако осъзнаем това, то в степен, съответстваща на нашия стремеж да станем хармонична част от общата система на Природата, ще отпадне необходимостта от нейните отрицателни коригиращи въздействия, усещани като войни, глад и епидемии. Остава само да осъзнаем, че нашата цивилизация е болна, а значи - вече да й пожелаем оздравяване.


2-ра беседа :MODUS OPERANDI

Финансовият колапс е неизбежен. В ориентирано към печалба общество някой винаги ще печели, а друг ще губи. И понеже тези, който печелят стават по-силни, за тях е лесно да печелят още повече - повече пари и власт - за сметка на останалите. Тази тенденция съществува във всички общества, затова богатството и властта винаги са съсредоточени в ръцете на едно малцинство. Би било основателно да приемем, че тази социална деформация е резултат от действията на покварени хора, корумпирани политически режими или опорочена социална структура. Но какъвто и да е политическият режим, каквато и да е социалната структура, и който и да е на власт - моделът, по който богатото и притежаващо власт малцинство контролира мнозинството, се запазва.

Това повдига въпроса „Можем ли да създадем проста и устойчива социална структура, която не се основава на стремежа за облага?” Отговорът е „Не. Желанието за печалба е присъщо на човешката природа и е основният мотив за всичко, което правим.
Кризата, не е в провала на монетарната система. Тя е симптом на нашата свойствена, ориентирана към себе си природа. Затова решението на всяка криза, включително и на настоящата, е в промяната на нашата природа - от себеизгодна - в споделяща.

В крайна сметка не съществува дори и един единствен проблем, който да не е резултат от нашата егоцентрична същност. Всяко действие, което извършваме, трябва да цели пораждането на някаква полза. Но ако успеем да променим насоката си - от изгода „за себе си” към изгода “за другите”, тогава не само ще създадем съвместно работещо общество, но благосъстоянието на всеки индивид ще бъде гарантирано от общността. С други думи, няма да е необходимо да се грижим за себе си - цялото общество ще се грижи за нас, а ние в замяна - за него.

В такова общество всички регулативни механизми - армия, полиция, приходна администрация - ще бъдат излишни. Престъпност няма да съществува, защото никой няма да иска да нарани другия. Точно обратното - хората ще искат само да дават и да споделят. Естествено, голямо количество ресурси ще бъдат освободени, за да се въвлекат в различни социално-спомагателни начинания. За няколко години светът ще бъде толкова дълбоко променен, че поглеждайки обратно към дните, когато е властвала експлоатацията, няма да повярваме колко слепи сме могли да бъдем.


Но, за да променим човешката природа от егоистична към интегрална, се нуждаем от метод, който не е свързан с нас, за да не бъде просто спомагателен на нашия настоящ, егоистичен modus-operandi***. В цялата Природа човекът е единственото себеориентирано същество. Атомите, молекулите, клетките и органите работят съвместно в по-големи системи от самите тях. Така правят растенията и животните. Всичко в Природата перфектно подхожда на мястото си. С изключение на човека.

Може да попитате „Защо сме били създадени противоположни на системата, в която живеем?” Отговорът е - ” Няма друг начин да изучиш системата, докато си вътре в нея”. Целта на живота ни не е да превъзхождаме другите, а да разберем и да станем съзнателно интегрирани в Природата.
-------------------------------------------

**М. Лайтман е роден през 1946 год. В гр. Витебск (Беларус). През 1970 год. завършва Ленинградския политехнически институт - специалност „биологична и медицинска кибернетика".Доктор по философия( PhD), био-кибернетик (MSc) - учен-кабалист професор по онтология и теория на познанието.През последните тридесет години от живота си се занимава с изследване на кабала. Живее в Израел.От 2005 год. М. Лайтман е член на Световния Съвет на Мъдреците (World Wisdom Council) - събрание на водещите учени и обществени дейци, които се занимават с решението на глобалните проблеми на съвременната цивилизация.

*** modus operandi - (начин на действие) - термин ,наложил се в правото, а отчасти и във философията и обществените науки.
.....................................................
забележка :Лекциите на М. Лайтман се публикуват ежедневно в този сайт.
Забележка 2: В последствие от коментара на Марио разбрах, че сайта го има и на български, ТУК.
---
колаж - авторът

вторник, 30 март 2010 г.

Корен квадратен от 2 (вариант ІІ)


---
А ето и Вариант І
---
илюстрация - авторът

Срещал съм и щастливи лами *


Позлатената ламя :
- Ха-ха-ха! Ти май от това вкарване в приказки започна и да им вярваш...Като тази ,дето Рокфелер станал милионер като лъскал ябълки и ги продавал...И се домъкна тук в Манхатън с коша...Тук нас кризите, които донякъде сами спретваме ни позлатяват, а наивниците духат супата и правят анализи...
Така, че, хайде от мен да мине, ще ти дам една стотачка ,лами сме все пак, да не го връщаш обратно...А ти бягай пак в приказките за самовлюбени ,издухани царе, селски умници и юнаци, смотани принцове и застаряващи провинциални принцеси...
Какво ме гледаш така , и двайсетачка ти е много, нали ги виждам, че са ГМ, такива напомпани ,трайни и безвкусни...Върви ги пробутвай на бедняците , за нас ,позлатените е модно да ядем екологично чисти, естествено и от тях правим луди пари..
Така е скъпа, позлатени наивници има само в приказките...
---
* Алюзия със заглавието :"Sreo sam cak i srecne cigane ". Разбира се ,само със заглавието..Иначе филмът е драма..А това какво е?! ...Казва ли ти някой, смееш ли да питаш? :)))
......................................................
колаж - авторът


понеделник, 29 март 2010 г.

Световна карта на щастието *


В по -тъмно оцветените зони хората твърдят, че са по-щастливи.
....................................................
И така, как да измерим щастието? Престижните проучвания на общественото мнение на European Social Survey (ESS), които се правят от 2001 година насам, включват въпроса: „Колко сте щастлив?”
- - -
Пълният текст е ТУК.

неделя, 28 март 2010 г.

Честит празник! +Неделен поздрав # 10

+Вход Господен в Йерусалим (Връбница ,или още Цветница)
................................................................................................

събота, 27 март 2010 г.

Векът на АЗ-а *


* Това донякъде е като допълнение - илюстрация на "Демокрацията , начин на употреба"
----------------------------------------
"Тези серии са за това как онези на власт са използвали теориите на Фройд, за да се опитат да контролират опасната тълпа в ерата на масовата демокрация" - Адам Къртис.
---
За много хора в политиката и бизнеса, триумфът на Аз-а е крайния израз на демокрацията, където властта най-накрая се е пренесла в хората. Със сигурност хората могат да си мислят, че те управляват, но наистина ли е така?
"The Century of the Self" разкрива неразказаната и понякога спорна история за разрастването на консуматорското общество във Великобритания и САЩ. Как е създаден всеконсумиращият Аз, от кого и в чии интерес?
Зигмунд Фройд, бащата на психоанализата, променя дълбоко начина, по който гледаме на човешкото съзнание и работата му. Неговото влияние върху 20 век е масово. Този документален филм разглежда въздействието на теориите на Фройд върху възприемането на човешкото съзнание и начините, по които агенциите за връзки с обществеността и политиците са използвали това през последните 100 години за "фабрикуването на съгласие". Между главните герои са самият Фройд и неговият племенник Едуард Бернейз, който пръв използва техниките на психоанализата в рекламите. Той често е смятан за "бащата на връзките с обществеността".
"The Century of the Self"
задава по-дълбоките въпроси за корените и методите на модерния консумеризъм, представителната демокрация и техните последици. Филмът поставя под въпрос и начина, по който ние гледаме на себе си, отношението към модата и лекомислието.
---------------------------------
Може да го изтеглите (торент) : (4 x AVI) , (2 x DVDs)

---------------------------------
колаж - авторът (Автопортрет със Зигмунд Фройд)

петък, 26 март 2010 г.

Човешкото тяло


"....защото от пръст си и в пръст ще се върнеш ." (Битие 3 : 19)
..................................................................

илюстация - авторът

четвъртък, 25 март 2010 г.

Настроение # 9Имам слабост към това цвете. Вероятно сте забелязали :)
.........................................................
илюстрация - авторът

сряда, 24 март 2010 г.

Демокрацията, начин на употреба (част4)


Подзаглавие : Демокрация на зрителите **

Един от теоретиците на либералната демокрация и водеща фигура в медиите е Уолтър Липман , доайен на американските журналисти, главен критик по въпросите на външната и вътрешната политика. Ако погледнете в събраните му есета, ще видите, че подзаглавията им са от рода на "Прогресивна теория за либералнодемократичната мисъл". Липман е включен в тези комисии по пропагандата и отбелязва техните постижения. Той твърди, че наречената от него "революция в изкуството на демокрацията" може да бъде използвана за "фабрикуване на съгласие", т. е. чрез новите техники на пропагандата да се накара обществото да приеме неща, с които не е съгласно. Според него това е една добра идея, при това необходима. Необходима, защото, както казва той, "общите интереси напълно убягват от общественото внимание" и могат да бъдат разбрани и управлявани единствено от "специална класа" на отговорни хора, които са достатъчно умни, за да схванат нещата. Тази теория утвърждава, че само един малък елит, една "интелектуална общност" може да разбере какви са общите ни интереси, за какво сме загрижени всички ние и че тези неща "убягват от вниманието на широката публика".
Това е възглед, чиито корени са далеч назад във вековете. Това е и типичен ленински възглед. В действителност той има много близка прилика с ленинистката концепция, според която един авангард от революционни интелектуалци взема държавната власт, като използва за целта народните революции и след това води "глупавите" маси напред към бъдещето, което те не могат да видят, защото са прекалено ограничени и некомпетентни. Теорията на либералната демокрация и марксизмът-ленинизмът се доближават в някои от своите общи идеологически положения. Аз мисля, че това е едно от обясненията защо с годините някои хора с такава лекота преминават от едната позиция на другата, без да усетят, че нещо се е променило. За тях въпросът е на преценка: у кого е силата. Може би се надяват, че ще има народна революция и тя ще им даде държавната власт в ръцете или пък, че няма да има революция и тогава те просто ще работят за хората, които притежават реалната власт – бизнесмените. Но ще вършат едно и също нещо: ще водят масите към един свят, който те са прекалено ограничени да видят сами.
---
Липман подкрепя това чрез една прекрасно измислена теория за постепенната демокрация. Той твърди, че в една правилно функционираща демокрация има класи от граждани. Съществува класата на гражданите. които трябва да вземат активна роля в управлението на общите дела. Това е „специалната класа". Те са хората, които анализират, изпълняват, вземат решения и управляват в политическата, икономическата и идеологическата сфера. Тази класа съставлява малък процент от населението и въпросът, който я занимава, е как да се погрижи за онези другите. А "онези другите", които са извън групата, т. е. огромната част от населението, Липман нарича "объркано стадо". Ние трябва да се защитаваме от яростта му и да се пазим то да не ни стъпче. И така имаме две функции на демокрацията. На "специалната класа", на отговорните хора е предоставена изпълнителната функция, което ще рече, че тази класа извършва мисленето, планирането и разбирането на общите интереси. "Обърканото стадо" също има функция в демокрацията. И тя, според Липман, е да бъде зрител, а не действащ участник. Но освен тази функция, хората в стадото имат още една – защото все пак говорим за демокрация. От време на време на тях им се позволява да отдадат своите предпочитания на един или друг член на "специалната класа". С други думи позволява им се да кажат: "Искаме ти да си наш водач" или "Искаме ти да си наш водач". И това е така, защото живеем в демократична, а не в тоталитарна държава. НАРИЧА СЕ ИЗБОРИ. Но след като са отдали предпочитанията си на един или друг член на "специалната класа", те трябва да се оттеглят и да станат зрители на действието, а не негови участници Така е при "правилно функциониращата" демокрация.
---
И в това има логика. Зад тази позиция стои даже и впечатляващ морален принцип. Неоспоримият морален принцип е в това, че огромната част от обществото е прекалено глупава, за да разбира нещата. Ако тя се опита да участва в управлението на собствените си дела, просто ще обърка всичко. Ето защо би било неморално и погрешно да се разреши да стори това. Трябва да опитомим "обърканото стадо", трябва да не му позволим да се разгневи, да стъпче и да разруши нещата. Това е досущ същата логика, според която е неправилно да се позволи на тригодишно дете да притича през улицата. Вие не давате на тригодишното дете такава свобода, защото то не знае как да овладее тази свобода. Затова не бива и да позволявате на "обърканото стадо" да участва в действието. То просто ще обърка нещата.
---
Оттук следва, че се нуждаем от нещо, което да опитоми "обърканото стадо", и това нещо е революцията в изкуството на демокрацията: фабрикуването на съгласие. Медиите, училищата и масовата култура трябва да бъдат разделени. От една страна, чрез тях политическата класа и онези, които вземат решенията, трябва да създават някакво приемливо чувство за реалност, от друга страна, те самите трябва да насаждат и "правилните" вярвания и ценности. Сега си спомнете, че съществува една неизказана предпоставка. Дори отговорните хора чувстват нужда да крият от самите себе си, че тя е свързана с въпроса как са стигнали до позицията да имат власт да вземат решения. Начинът, по който са го сторили, разбира се, е чрез служене на истинската власт. Хората с "истинска" власт са онези, които притежават обществото и те са една доста тясна група. Ако "специалната класа" докаже, че може да служи на интересите им, то тогава тя става член на изпълнителната група. Това не трябва да се разчува. Хората в нея трябва да са си внушили убежденията и доктрините, които ще служат на интересите на властта. Докато не шлифоват в себе си това умение, те не могат да станат част от "специалната класа". И така, една част от образователната система е насочена към бъдещите отговорни мъже, към "специалната класа". Ценностите и интересите на властта трябва да врастнат дълбоко в тях. Само тогава те могат да станат част от "специалната класа". Останалата част от "обърканото стадо" просто трябва да бъде заблудена. Да се насочи вниманието ѝ към нещо друго. Да се внимава да не навлече неприятности. Да е сигурно, че в най-добрия случай ще остане зрител на действието, отдавайки от време на време предпочитанията си на един или друг от истинските водачи, сред които ѝ е разрешено да избира.
---
Този възглед е разработен и от много други хора. Всъщност той е доста конвенционален. Например един водещ съвременен теолог и външнополитически критик – Рейнълд Нийбър, наричан понякога "теологът на истеблишмънта", гуру на Джордж Кенън и на интелектуалците около Кенеди – казва, че "рационалността е много строго ограничено умение". Много малко хора го притежават. Повечето просто се водят от емоции и импулси. Тези, които притежават рационалност, трябва да създават необходимите илюзии и емоционално въздействащите свръхопростявания, за да държат наивните, простички хора повече или по-малко в курса на нещата. Това виждане се превръща в съществена част от съвременната политическа наука. През 20-те и началото на 30-те години Херълд Лосуел, основател на съвременната наука за комуникациите и един от водещите американски политически учени, обяснява, че ние не бива да се поддаваме на "демократичния догматизьм", че хората най-добре сами преценявали собствените си интереси. Обаче не е така. Не те, а ние най-добре можем да преценим обществените интереси. Ето защо, според него, именно заради обикновения морал, ние не трябва да им даваме възможност да действат на основата на собствените си погрешни преценки. Това е лесно в така наречената тоталитарна, а впоследствие и милитаристична държава. Просто държите сопата над главите на хората и ако някой мръдне извън строя, я стоварвате върху главата му. Но с това, че обществото става по-свободно и демократично, вие губите тази възможност. Ето защо е необходимо да се обръщате към средствата на пропагандата. Логиката е ясна. За демокрацията пропагандата е това, което е сопата за тоталитарната държава. Мъдро и добро, нали, защото общите интереси отново се изплъзват на "обърканото стадо". То не може да ги схване.
---
** Забележка : Тук просто съм представил извадки от "Медиите под контрол". Лекция, изнесена на 17 март 1991 г. в Кентфийлд, Калифорния- от Ноам Чомски , без мой коментар, само си позволих цветоотделяне :)
----------------------------------------------------
Това беше четвърта, последна част на "Демокрацията , начин на употреба"
А ето и предните три:
Част -1
Част -2
Част -3
------------------------------------------
илюстрация -колаж -авторът (автопортрет с интернет)

вторник, 23 март 2010 г.

Лейки и теменуги


Каква хубава дума ,нали?! - леЙки ....пет букви, две отворени гласни Е и И, две съгласни Ли К и това напевно Й в средата... Изливане , леене, свобода, напояване....Самата дума е една мелодия!
- - -
Има и други подобни в българския език /петбуквени, т. е ,симетрия спрямо "Й"/- пеЙки, веЙки....Скамейка е по-тромава, осембуквена, "несиметрична"..да не говорим за линеЙка...-хич не ми звучи добре :)
-------------------
илюстрация - авторът

понеделник, 22 март 2010 г.

Пролет 2010


Пролет моя, моя бяла пролет,
вече изживяна, изтъргувана....
------------------
(почти по Н.Вапцаров)

============
Но..."Времето е наше!", както се казва(ше)....Или "dum, spiro spero" Бъдете весели, радвайте се на всеки земен миг, защото няма да се повтори. Само с хляб не се живее, ...друга стара истина...И ТЕ я знаят и за това ни организират зрелища...
......................
Много ме разсмива оная реклама : "
- Свободата ,Санчооооо....!

-Ама и саламът си го бива, ваша светлост!"


неделя, 21 март 2010 г.

Настроение # 8


Цвят
..................
илюстрация - авторът

Неделен поздрав # 9

"Черна котка , бял котарак" -вероятно си спомняте този филм :))
........................................
Бубамара..... Абе,..животът е прекрасен !!
събота, 20 март 2010 г.

петък, 19 март 2010 г.

Благодаря !
Чак сега забелязах номинацията . Радвам се и ще се старая и за в бъдеще да ви бъде интересно. Трябва да ви кажа, че аз никога не скучая...Лека вечер и приятни почивни дни!
И честита пролет!

Приказка за големи момичетаЕдна девойка пораснала и и дошло време да се жени... Хубава, румена ,засмяна и умна била девойката. Имала много кандидати за женитба... Най-различни...Но тя все нещо не им харесвала. Чакала своя принц на бял кон....Така , полека -лека минавали годинките...
---
Когато накрая все пак той дошъл, на нея повече и харесал коня :)
..............................................................
Тази приказка я казах на дъщеря си, а тя каза :"Мноооого смешно!".....но все пак се усмихна, което според мен е добър знак :)
-----
колаж - авторът


четвъртък, 18 март 2010 г.

Въпрос след спането


Кой вариант е по-добър? "1" или "2" ?

................................................
колаж - авторът
източник на оригиналната снимка /цветната/ - БТА

сряда, 17 март 2010 г.

Настроение # 6 ( Уиски )


Предпочитам хубавата, отлежала гроздова и червеното вино, но всяка напитка си има своя чар...
Не съм от големите познавачи, а и не искам да правя реклама ,но определено шотландското го предпочитам. То и английския хумор са двете неща от него край на света, които ме впечатляват и харесват.
Освен вкус и аромат, уискито има и много интересен цвят и при поставяне на бучки лед и игра на светлината , виждам интересни работи ,особенно с напредване на количесвото...

.................................................
илюстрация - авторът

вторник, 16 март 2010 г.

понеделник, 15 март 2010 г.

неделя, 14 март 2010 г.

Неделен поздрав # 8 (Bang bang)


А илюстрацията е "Натюр МОРТ" ,или "Маестро, музика!"
......................................
Годината е1967, Мина пее "Бенг бенг", аз съм на 11години , няма компютри, телевизията е черно-бяла , навън се запролетява, топло е, време е за игри на открито и.....бенг,бенг :)
Пушкалата са дървени, много често собствено производство... Е, някои се поувлакоха и продължиха играта и като възрастни, с истински пушкала...
--- --- ---

Абе...спомени...Пък и новини чувам, кризата ударила и престъпниците, че.....бенг, бенг.. Маестро, музика !
................................
колаж - авторът


петък, 12 март 2010 г.

Настроение # 3 ( Иде пролет)


Момината сълза ми е едно от любимите цветя, а патката една от любимите птици.
Всички се прехласват по дългите лебедови шии и не забелязват секси патешката походка :)
--- --- ---
А относно стила.....сетих се ,че едно време се пееше един рефрен :"...по-добре кич, отколкото хич!"
.................................................
колаж - авторът

четвъртък, 11 март 2010 г.

LoveСилуетът на дамата го "откраднах" от шапката на блога на Руми 66 и го промених малко.
Гледах оная програма "Фешън" по телевизията и вероятно фръцкането на моделите ме е вдъхновило. :)
А идеята за кражбите дойде от Bia и Руми .
......................................................
колаж илюстрация - авторът

Българският календарДоста се заговори в последно време за него и аз в края на миналата година направих две илюстрации по темата.
Ето пояснение какво е факториел. Сега някой ще каже - от къде българите са знаели за факториел...Ами не са знаели ,но са знаели 1 по, 2 по3 ,по 4, и т.н.
..............
Имаше един бай Димо ,майстор на времето. Беше си поръчал пиле-фрикасе от предния ден за обяд в стола....И като му подадоха порцията - изцепи една псувня /и той беше от тия, дето копчето им за говора е повредено/ : Да ви....Това ли било фрикасето?! Бяла каша, дето Станка я върти през ден в къщи!"
..............................................
илюстрации - авторът

сряда, 10 март 2010 г.

Настроение # 2


Или автопортрет с колело и фенер :)
....................................................................
илюстрация - авторът

вторник, 9 март 2010 г.

Следпразнично


--- :)
..................................
колаж - авторът

понеделник, 8 март 2010 г.

Честит 8-ми март!


Честит празник на всички празнуващи!
По принцип този празник е на т.нар. "трудови жени". За това се радваше на особенно уважение по време на соца. Даже го бяхме прекръстили на "ден на колежката" ,вместо ден на жената....Впрочем, то си беше и така ,де...:))
Даже често се получаваха разни следпразнични.... недоразумения :)
За тези, които искат да научат нещо за постепенното "историческо израстване "на този празник, материал има тук.
..........................................
колаж - авторът

Демокрацията, начин на употреба (част 3)


Каква е „демокрацията” днес? В общи линии тя се свежда до следното:

Според Робърт Дал, световноизвестният автор на “Полиархия: Участие и опозиция” може да се говори за представителна демокрация, т. е. за демокрация, която реално представлява народа (демоса) във властта (кратоса), когато са налице осем “институционни”, сиреч заложени в основните закони на съответната държава, гаранции:

1. Свобода за създаване на организации и за членство в тях;
2. Свобода на словото;
3. Право на глас;

4. Изборност за обществените длъжности;
5. Право на политическите лидери на състезание за гласовете на избирателите;
6. Алтернативни източници на информация;

7. Чисти и свободни избори;
8. Зависещи само от резултатите от гласуването (и от други изяви на предпочитания) институции, предопределени да правят политиката

(Dahl, R. Rolyarchy: Participation and Opposition. New Haven, 1971, p. 3).
......................................................
Както се вижда, част от тези осем “гаранции” буквално повтарят трите основни характеристики на демокрацията като политическа система, а останалите са или логично допълнение, или пояснение към някои от тях.

Фактът, че се извеждат дефиниции, не означава, че тези дефиниции визират „демокрацията” в смисъла на античността. В тях ЛИПСВА едно съществено определение, без което древният смисъл на „демокрацията” би бил немислим.
--- --- ---
В своята „Политика“ Аристотел казва: „В демокрацията бедните са царете, защото са мнозинство и защото волята на мнозинството има силата на закон”. А накрая заключава:”Справедливостта в сърцевината на Държавата изисква бедните по никакъв начин да не притежават повече власт от богатите, да не са единственият суверен, а всички граждани да бъдат суверен в степен, пропорционална на броя им. Това е задължително условие, за да може Държавата успешно да гарантира равенството и свободата”.
--- --- ---
Ако една държава или управление твърди, че се основава на принципите на „демокрацията”, то тази държава или управление, трябва да гарантира не само свободата, но и равенството.
И съвременната демокрация декларира равенство. Но това е равенство САМО по отношение на Закона ! А това е дълбоко манипулативно!!
“Демокрация”, изискваща равенство САМО пред Закона, не е демокрация! За нея важи определението на руския учен Генадий Малкин: ” Демокрациятя е най-добрият способ за укрепване на неравенството“ — „Демократия — это лучший способ закрепить неравенство.“
....................................
"Основният въпрос пред всяка ситема за Управление е въпросът за Властта. Да се установи кой държи Властта, с какви средства е стигнал до нея, и с какви методи я осъществява.Властта днес не е в Парламента, нито в Правителството!!!. Истинската власт днес е финансово - икономическата. Тя подмени демокрацията с тържествуващият тоталитаризъм на наглия, безкрупулен, Глобален Пазар.Пред Него правителствата в раболепна надпревара предлагат държавите и народите си!!!. "Властта на този Глобален Пазар НЕ Е демократична, понеже не е избрана от народа, не се управлява от народа, и няма за цел благополучието на народа." Жозе Сараманго – португалски писател; нобелов лауреат за литература за 1998 г; в статията “Какво остана от демокрацията?”, поместена в бр.1 на „Свят и дипломация“
.......................................
Според Платон държавата възниква заради потребностите на хората. Когато потребностите на обществото престанат да бъдат приоритени за държавата, то държавата, по смисъла на античността, престава да съществува. Затова, финасово-икономическата върхушка не се нуждае от държавност в смисъла на античността. Тя си е създала глобална Държава(Империя) на Парите и Пазара и чрез нея облужва САМО свойте си интереси.
--- --- ---
Техниката, електротехниката, електрониката създават машини и изделия, в които задължително съществува принципът за “обратна връзка”. Например, ако на изхода на захранващия блок на компютъра започне повишваване на напрежението, от което ще последва дефектирането(унищожението) му, то, за да продължи компютърът да работи безавариийно, чрез схема за “обратната връзка” се подава сигнал на входа на захранващия блок, че на “изхода” напрежението расте и е необходимо намаляването му. Този сигнал предизвиква корекции в захранващия блок, които да доведат до намаляване на изходящото напрежение. Така, “обратна връзка” предпазва компютъра от унищожение. В пъроначалният замисъл на съвременната демокрация също е въведен принципът на “обратна връзка” – ИЗБОРИТЕ. Ако обществото е недоволно от управлението на политиците на власт, чрез изборите, сменя и политиката и управляващите го политици. Но от години “изборите” са прекратили ролята си на “обратна връзка” – на “изхода” започнаха да се получват САМО резултати изгодни за Управлението. Затова, президентът Рейгън констатира, че съвремената демокрация е преустановила “играта” между леви или десни идеи, философии и политики и е преминала към “игра” между бедни и богати.
--- --- ---
И от година на година изборите заприличват на "свирен мач", както мъдро отбеляза г-ца Т.Дончева :)
==================
Ползвани материали: Сартори, Дж. Теория на демокрацията. Кн. 1, 2. С., 1992; Арон, Р. Демокрация и тоталитаризъм. С., 1993; Турен, А. Що е демокрация. С., 1994). Робърт Дал,(Dahl, R. Rolyarchy: Participation and Opposition. New Haven, 1971, p. 3).
колаж - авторът


неделя, 7 март 2010 г.

Демокрацията, начин на употреба (част 2)


Преди години един президент- Роналд Рейгън сподели, че в западната политическата система вече „няма ляво и дясно; има само горе и долу”. Да, поне имаше смелостта да каже истината на хората за съвременната "демокрация"...
------------------------------------------------------------------------------
„Политика” е древногръцка дума и по определението на Аристотел означава: „това, което се отнася за държавата”.
.........................................
„Демокрация“ също е древногръцка . "δημοκρατία" - „δήμος“ - демос означава „народ“, а „κράτος“ — кратос означава сила, власт: Буквалното значение на думата „демокрация“ е „народовластие“
..........................................
В диалога “Държавата” Платон дава описание на съвършената,стабилната,най-добрата или идеалната държава,която трябва да бъде точно копие на божествената форма или идея за държавата.
Двата основни принципа на политическата философия на Платон са:
1) политическото общество образува едно цяло със свое достойнство и общо благо, 2) политическото общество трябва да гледа на своето общо благо като на първа цел, която в случай на конфликт има предимство пред другите цели.

Политическият идеал на Платон предполага управление на знаещите,мъдрите,т.нар.СОФОКРАЦИЯ.

Платон поставя по свой начин един важен въпрос на политиката – кой трябва да управлява държавата? Отговорът на този въпрос е даден в “Държавата” – “философите да бъдат царе или царете философи”
(,Отговор, който е предмет на противоречиви тълкования в историята на политическата мисъл).
...........................................
В древна Гърция държавата (по-точно градовете-държави- полиси) е управлявана от народа. В централната политическа институция – Събранието на гражданите, е можел да участва всеки мъж, навършил 20г.(Забележете -без жените и робите)
Като имаме предвид големината на тези полиси, приблизително 6 000 човека са решавали проблемите с просто мнозинство.

В съзнанието на древните гърци от класическата епоха е съществувало средство между понятията беззаконие и безбожие и всеки полис се е стремял към обществения идеал,наречен ЕВНОМИЯ – хармония в законите,добър ред,направляван от мъдростта.

Според Платон идеалната държава може да получи 2 имена:
1) царство,
2) аристокрация
.........................................
Видове държавна уредба:

+++ТИМОКРАЦИЯТА стои най-близо до идеалната държава и в много отношения е сходна с нея. Тя е държавна уредба, която е “смесена от зло и добро”, но най-очевидното при нея е стремежът към честолюбие и славолюбие поради господството на изпълнен с дързост управник. Тя води до войни. Конфликтът между добродетелта и парите разрушават тимокрацията.

+++ОЛИГАРХИЯТА е държавна уредба,която зависи от имуществената оценка на хората и при която управляват богатите,а бедните нямат никакво участие в управлението. Тя е управление изпълнено с много злини. Основното благо на олигархията е богатството. Злоупотребата с богатството и пренебрегването на другите блага разрушават олигархията

+++ДЕМОКРАЦИЯТА възниква,”когато бедните победят и едни от хората на другите партии избиват ,други изгонват,а на останалите предават равни права на власт и управление.Обикновено висшите държавни длъжности се раздават чрез хвърляне на жребий.” Основното благо на демокрацията е свободата. Ненаситната жажда към свободата и пренебрегването на другите блага изменят демокрацията и подготвят нуждата от тирания.

+++ТИРАНИЯТА е “най-голямата злина на държавата”. Основният и недостатък се крие в завладяването на властта и нейното упражняване „против желанието на народа”. При тиранията властта е самоцел.
Платон разглежда промените и смяната на различните държавни уредби като “кръговрат” в рамките на определен цикъл.
----------------------------------------
И нещо забавно (според мен): Според определението на Платон ,ние вече сме преминали демокрацията, като първата част на описанието му съвпада със събитията след 9.09.1944г....За втората част- жребия, не е познал.Висшите длъжности се раздаваха на "наши хора"и по наследство.
За съвременната "мода" капитализЪма да се дефинира като демокрация, сме говорили.Впрочем , дефиниция за демокрация никой , никога не е давал, освен буквалния превод - народовластие.
Оттам на сетне и Дал и Сартори и сие (най-вече г-дата от "Еconomist Intelligence Unit"-виж част 1) се пънат да правят определения и разпределения , точки ,на които да отговаря даденото общество, за да го наречем "демократично".Което, както е видно е нещо далеч от първоначалния Платонов "замисъл".....А все пак демокрация (δημοκρατία) не е англосаксонска дума :)
-------------------------------------------
(следва част - 3)

колаж - авторът
(автопортрет с Диоген , от рубриката автопортрети с ...)


Пълно двустранно подравняване

Неделен поздрав # 7

Да се върнем в далечната 1957 г с Елвис и бодрият му затворнически рок.
Нещо някак си актуално, но не съвсем ... реално у нас напоследък :)))
**********************************************

**********************************************

събота, 6 март 2010 г.

Демокрацията - начин на употреба (част 1)


Един от критериите на Еconomist Intelligence Unit е "масови демократични убеждения и доминираща демократична политическа култура на народа". И посланието е, нямате такива убеждения - не ви признаваме. Българите нямали демократична нагласа. Навремето Ленин искаше "повишаване на класовото съзнание на народа". Сега се борим за "повишаване на гражданското (но в рамките на "демократичните" догми) самосъзнание на народа".
---------------------------------------------
Другия критерий "Наличие на модерна пазарна икономика"-- каква е връзката на демокрацията с пазарната икономика и по-точно (което никога не се споменава, но винаги се подразбира) с частната собственост на средствата за производство?!? Не мисля, че тези две неща са необходимо условие за наличието на демокрация. Знам, че ще ме препратите към основни текстове, вече съм ги чел и именно тях оспорвам, защото те изпускат основно нещо. А именно факта, че ценностната система, или по старому - МОРАЛЪТ, определя начина на живот, законите и политическата система, а НЕ обратното.
Един прост пример, защо НИКОЯ политическа или социална система не позволява да се краде? Защото е НЕМОРАЛНО. Всъщност не е необходимо да ви убеждавам в това."Демокрацията" в България не върви защото нещо в ценностната система на българите "не било както трябва". Извинявам се за грубия пример, ама като мериш една обувка и не ти става, крака ли режеш или пробваш друга?
.....................................
Друг факт който никога не се коментира, но е важен, е, че въпросните "идеални демокрации" са концентрирани в определени географски региони, западна и северна Европа, Северна Америка и Австралия. Всички те са населени най-вече с хора със западноевропейски произход. Изключение е може би Япония. "Успелите" пост-социалистически държави също са в географска близост до този регион. Защо? Защото разпространението на определена ценностна система е свързана с националността, а тя с географския регион.
Целия регион-- България, Молдова, Белорусия, Украйна, Белорусия и Румъния, , се развива по сходен начин и това се дължи на опита да се заместят традиционните ценности с такива от Запад, както и трансформирането на посткомунистически режими в икономически елити. Именно на това се дължи упадъка в целия този регион, а не на липсата на "масови демократични убеждения и доминираща демократична политическа култура на народа". Затова българите са по-нещастни от други по-бедни народи, защото самопогазват онова което би им носило щастие! Както и голяма част от арабския свят страдат не от липсата на демокрация а от изключително агресивното поведение на англоамериканците с опитите им да наложат СВОИТЕ "ценности". По това последните не се различават от религиозните фанатици!
.........................................................................................
Един е бог - "демокрацията"! "Или сте с нас или сте против нас", както казваше Джордж Буш ?!?! (има видеозапис).
........................................................................................
Пълно противоречие с принципите които прокламират! Виждате какво се получи с "демократичния" експеримент Ирак!
Друго наблюдение-- въпросните "развити демокрации" са все бивши колониални владетелки, или напълно завладени територии (пак с изключение на Япония.) Т.е. в тяхната ценностна система -АГРЕСИЯТА като начин за добиване на желаното заема почетно място. Правото на силния е основно право. Пазарната икономика в основата си не е нищо друго освен обобщено колонизаторско мислене. "Да имам аз едно евтино дрънкало, дето не струва и да намеря "туземци" дето ще ми дадат и майка си и баща си за него." След като туземци вече не останаха трябва по-други дрънкала да се измислят и пак същото. Да, това е прогрес, но само МАТЕРИАЛЕН.Ама покрай дрънкалата пропуснаха да правят деца.
Да, англоамериканците имат самочувствие, дори прекалено самочувствие и за някои неща можем да им завиждаме, но като им подражаваме няма да се сдобием със самочувствие. По-добре е да потърсим собствената си ценност в собственната си ценностна система а не да се самоотричаме и самооплюваме. Така само губим повече. Българославянската ценностна ситема е различна.(Не идеализирам, много добре зная какви са и недостатъците ни) Погледнете историческите факти и ще се убедите. Част от нея са търпеливостта и ИНЕРТНОСТА, но и силната, мълчалива съпротива(един цитат, който чух :"Фашизма преживяхме, комунизма преживяхме и та зи демокрация ще преживеем...")
Онова което ние можем да направим, е да потърсим доброто в нашата собствена ценностна система, в българската литература, кино, музика, включително тези от периода на социализма. До сега не съм срещнал непредубедена оценка на социалистическия период на България. Само истерични крякания в двете посоки.И девиза:"По критерия на Еconomist Intelligence Unit, всички равнис, всички мирно!" въобще не ни помага и в никъкъв случай не е задълбочен.
----------------------------------------------------
И сега усещам, как някои "топ демократи" ще изпищят: "Лелееее, я па тоя, ще ни връща в татово време.Таман започна да ни става хубаво! Разбира се, че не искам това,но...свикнал съм...На времето, като казвах , че "социализЪма" се насочва към пързалката, пак имаше дървени философи, дето винаги са наясно с нещата...И сега ви казвам , скоро Евросъветският съюз ще изтрещи, вЕрвайте ми... А социализЪма, в ония ,познатия на мнозина от нас вариант няма да се върне, но не бъдете спокойни...Това ,което ще дойде ще надмине най-смелите очаквания и на най-големите простаци ...
+++++++++++++
И понеже забелязах интерес , ще си позволя тук да приложа още един материал по темата, който е от другия ми блог, с цел да не правя нова публикация.
....................................................
колаж - авторът
(автопортрет с Аин Ранд от серията автопортрети с...)


петък, 5 март 2010 г.

Ще пушим ли ?!


И един стар и тъп като подобни проучвания виц :
Две приятелки си говорели и едната попитала:
- Ти след полов акт пушиш ли?
- Не зная,... не съм се поглеждала .- отвърнала другата.
......................................................
колаж - авторът

сряда, 3 март 2010 г.

Ламята отвръща на удара ( за сега)...


...или да кажем...Back Space :)
......................................................
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
колаж - авторът

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

На тая тема може да се говори много, говорило се е и ще се говори...Докато има Български Народ..
Вижда се от най-новата ни история, от самото Освобождение до наши дни /особенно в последните години/, че мнозина са работили и активно работят за затриването ни като народ.
За съжаление има ги и сред нас...
А аз ще кажа само това .
---
Още веднъж , честито и бъдете весели. Иде пролет!вторник, 2 март 2010 г.

Отговор на Геометрична задача - # 1


Има вече отгатнал отговора и пускам горната схема , правена "на ръка" за по-нагледно.
Както виждате става дума за зрителна измама от несъвършенство в сетивата ни.
Като основните "помощни" средства са мащаба на чертежчето и цветоотделянето, или както се казва : Ефектът крие дефекта :)
..........................................
илюстрация - авторът

Настроение - 1


:)
....................................................................................................
илюстрация - авторът

понеделник, 1 март 2010 г.

Геометрична задача - # 1


Пояснение : Задачата не съм я измислил аз. По обясними причини няма да отговарям персонално на коментарите ви. След известно време ще поместя отговора.
.............................................................................