вторник, 30 юни 2015 г.

iнициация # 373i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -392. Упражнение върху Едни поцинковани повърхнини, съ ментена близалка (сингулярна), безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХVІ.  [x y z] Qui multum habet, plus cupit* 

Mina - Bang bang   


---
*Който има много, иска повече (Сенека).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 29 юни 2015 г.

Нежностъ № 319i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 407. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна реципрочностъ. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХІ. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2      


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 28 юни 2015 г.

iнициация # 372i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 406. Упражнение въху Една стара, иZбеляла папка, съ алгоритъмъ на златна рибка, златно сечение и трансцедентна, канализирина мисълъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХVІІ. [x y z]  Omnis comparatio claudicat*

Max Raabe - Oops I did it again    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 27 юни 2015 г.

@легория № 520i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 449. Упражнение върху Единъ пуловеръ, съ Огромния аналоговъ плъхъ на референтната илюзия, часовниковъ механизъм (насипно) и още Нещо.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХVІ. [x y z]  Fac et spera*  

Алла Пугачёва - Старинные Часы 


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 26 юни 2015 г.

iнициация # 371i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 448. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ реципрочни цилиндрожини и сФерична сполYка. Суета.

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІІІ. [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou     


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 25 юни 2015 г.

@легория № 519i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 405. Упражнение върху Едно небе, не бе...бе. Съ интеграленъ микрофонъ и рибите на спиралния, логаритмиченъ въZторгъ. "Възпитание на чYвствата". Суета на суетите.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХV. [x y z] De nocte consilium* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile    


---
*Нощта носи съвестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 24 юни 2015 г.

Нежностъ № 318i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 447. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ (на)дървени влакче и мече и интегриранъ копнежъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІІ.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 23 юни 2015 г.

iнициация # 370i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 446. Курсова работа № 346. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! -СLССХХХV.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return        


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 22 юни 2015 г.

@легория № 518i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 445. Курсова работа № 345 (Безъ коментаръ, за амбиция на публиката. И това е суета)

Работно заглавие: Охъ... CLССХІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 21 юни 2015 г.

Нежностъ № 317i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 404. Курсова работа № 344 (безъ коментаръ....)

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Secret   


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 20 юни 2015 г.

@легория № 517i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 444. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХІV. [x y z] Bene meritus* 

Adam Hurst - In the Balance           


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 19 юни 2015 г.

@легория № 516i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 403. Упражнение върху Едни метали, съ бялъ петелъ, часовниковъ механизъмъ (разсипанъ) и времева баналност, съ вкусъ на дъртъ пиринчъ и супа.

Работно заглавие: О - о! - О - о! - СLССХХХІІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams     


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 18 юни 2015 г.

@легория № 515i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 443. Курсова работа № 343 (Съ реципрочна символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Pachelbel Canon in D Major fantastic version     


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 17 юни 2015 г.

@легория № 514i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Курсова работа № 342. Въху металикъ, безъ коментар.

Работно заглавие: А! - СLСCХХV.  [x y zPulchra res est homo, si homo est* 

Mina - Grande, grande, grande      


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 16 юни 2015 г.

Настроение # 395i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -391. Курсова работа № 341. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХ. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version 


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 15 юни 2015 г.

@легория № 513i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 442. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от референтното, светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXІХ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings 


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 14 юни 2015 г.

Настроение # 394i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -390 (прецедентно, опорно) Курсова работа № 340. Безъ коментаръ, съ Азъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІV. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 13 юни 2015 г.

Настроение # 393i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 402. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio. 


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 12 юни 2015 г.

iнициация # 369i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 441. Курсова работа № 339. Безъ коментаръ, съ инсекти.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІІІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company


---
*Всяко сравнение куца
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 11 юни 2015 г.

Нежностъ № 316i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -389. Упражнение върху Една стара папка безъ коментаръ, съ Азъ и още Нещо.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash       


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 10 юни 2015 г.

iнициация # 368i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 401. Курсова работа № 338. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae 


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 9 юни 2015 г.

iнициация # 367i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 400. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance        


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 8 юни 2015 г.

@легория № 512i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 440. Курсова работа № 337. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХ.  [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong     


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 7 юни 2015 г.

@легория № 511i3D - HD
---
Неведение въ перспективата - 399. Упражнение върху Една метало- сгурия, съ клоунътъ съ тежките балони на рационалната маргиналностъ и Голямото, изкуствено чене. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLССХХІХ. [x y z] Modus vivendi*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Начинъ на животъ
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 6 юни 2015 г.

Настроение # 392i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 439. Упражнение върху Една стара папка, безъ коментаръ. Смяхъ и суета.

Работно заглавие: А! - СLСCХІХ. [x y z]  Consensus omnium* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо        


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 5 юни 2015 г.

Нежностъ № 315i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -388. Упражнение върху Една стара коприна, която се прави на нощно небе, Интеграленъ охлювъ и референтна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХVІІІ.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието..
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 4 юни 2015 г.

Нежностъ № 314i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 438. Упражнение върху Една коприна и подъ металикъ, съ Давидъ , домашенъ майстор и нещо хубаво и светло по осъ Z.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXVІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major      


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 3 юни 2015 г.

@легория № 510i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 437. Упражнение върху Единъ Тефалъ съ незалепващо покритие, съ първото яйце, последния човекъ (позлатенъ) реципрочен микрофон и Една златна риб(к)а, която си хванала рибаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХVІІ.  [x y z]  Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 2 юни 2015 г.

Нежностъ № 313i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -387. Упражнение върху Оная стара папка съ реципрочна компютърна мишка и сферична трансверзалностъ...И гларусътъ е тамъ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХVІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 1 юни 2015 г.

Нежностъ № 312i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 398. Курсова работа № 336  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)