понеделник, 30 юни 2014 г.

Нежностъ № 245


i3D - HD
---
Неведение въ перспективата - 244. Курсова работа № 219 (Върху Една оплескана, декоратiвна маZилка, металоподъ, безъ коментар, съ много реципрочна любовъ.)

Работно заглавие: А! - СLХХХХ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

Александр Вертинский - Полукровка


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 юни 2014 г.

iнициация # 284


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -299. Курсова работа № 218 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХХХІХ.  [x y z] Consensus omnium* 

Adam Hurst - Ritual             


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 юни 2014 г.

Нежностъ № 243


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -298. Курсова работа № 217 (Върху Онова старо, велYрено яке, което се е пъхнало въ целофанъ, като ново небе).

 Работно заглавие: А! - СLХХХVІІІ.  [x y z] Quieta non movere.*

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)  


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 юни 2014 г.

iнициация # 283


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 293. Курсова работа № 216 (Върху Една стара, изкуствена кожа, безъ коментаръ, съ интегрални инсекти.)

Работно заглавие: А! - СLХХХVІІ. [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca 


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 юни 2014 г.

Настроение # 313


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение в перспективата -297. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия съ много iнтегрирана мисълъ и мека топла вълна (ударение на "ъ").

Работно заглавие: О - о! - СLХХХVІІ. [x y z]  Hic et ubique*  

Julio Jaramillo - Аmar y vivir   


---
* Тукъ и навсякъде. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 юни 2014 г.

@легория № 405


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 294. Упражнение върху метални, лъскави матерiи (поZлатени), съ ме(н)тални птици, адюнгирана любовъ, Нещо хубаво и светло...и още нещо.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХІІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Adam Hurst - The Visitor                         


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 юни 2014 г.

iнициация # 282


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -296. Упражнение върху Едни материи, съ много мисъл и беZмислици. Тайна.

Работно заглавие: А! - СLХХХVІ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU 


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 юни 2014 г.

Настроение # 312


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 292. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХVІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 юни 2014 г.

Нежностъ № 242


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 293. Упражнение върху Една нощно синя хартия, с галактическа тръпка и Zвезди, една адюнгирана любов и небесните риби на имунизирания възторг. Тишина.

Работно заглавие: А! - СLХХХV.  [x y z] Totus tuus* 

Joe Dolan - Lady in Blue (1975)   


---
*Целият твой (заключителна формулировка в приятелско писмо).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 юни 2014 г.

@легория № 404


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -295. Курсова работа № 215 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХ.  [x y z] Consensus omnium* 
Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 юни 2014 г.

iнициация # 281


i3D - HD
---
Заведение въ перспективата - 292. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и суетата.

Работно заглавие: А! - СLХХХІVІ.  [x y z] Ecce homo*
Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 юни 2014 г.

Нежностъ № 241i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 291. Курсова работа № 214 (Безъ коментаръ)


Работно заглавие: Да! -СLІХ. [x y z] Agnosco veteris vestigia flammae (Vergilius)*

Tina Guo - Midnight       


---
*Виждамъ следите на някогашенъ огънъ (Вергилий).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 юни 2014 г.

iнициация # 280


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -294. Упражнение върху Една тъмна коприна и подъ- металикъ, съ триумфа на диференциалния въZторгъ и ментената близалка на реципрочния прогресъ. Мъка и скърцане съ зъби. И есемесъ.

  Работно заглавие: О - о! - СLХХХV. [x y z] Quantum satis*
Rammstein - Ich Tu Dir Weh  


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 юни 2014 г.

iнициация # 279


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 291. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІV. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen   


---
*Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 юни 2014 г.

@легория № 403


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 290. Упражнение върху Една стара, нощно зелена коприна, съ тригонометричния възторгъ на сингулярния свинариумъ и йойо ефектъ. Суета и анализъ.

Работно заглавие: О - о! -  СLХХХXІІІ. [x y z] Sic transit gloria mundi*

Buxtehude - Alleluia  


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 юни 2014 г.

iнициация # 278


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 289. Курсова работа № 213 (Върху Оная стара, кафява  папка и под от бакъръ, съ много символика и безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLХХХXІІ.  [x y zGloria victis*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Слава на победените
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 юни 2014 г.

@легория № 402


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 290. Упражнение върху Едни станиоли, съ интегрална инваZия и тангенциална любовъ (вярна, народна, 1бр.) И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХІ. [x y z] Qui pro quo.*

Django Reinhardt - Please Be Kind          


---
*Кой, вместо кого
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 юни 2014 г.

Нежностъ № 240


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 288. Упражнение върху Едни стари ламарини, съ iratioнални копнежи и тангенциални фрустрации. Това изглежда е любовъ.

Работно заглавие: Да! -СLVlІІ. [x y z] Fac et spera*  

Mina  - Amor mio  


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 юни 2014 г.

Настроение # 311


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 289. Курсова работа № 212 (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХ.  [x y zFac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou 


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 юни 2014 г.

iнициация # 277


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -293. Упражнение върху Едни феерични матерiи - металикъ, съ Целофана на мисълта и още Нещо. 

Работно заглавие: Очакване - СVVV.  [x y z] Fac et spera*  

 Adam Hurst - View From Within   


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 юни 2014 г.

@легория № 401


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 288. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации и комуникативната мелиорация на вербалната еманация. И гларусътъ е тамъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХXІ. [x y z] Modus vivendi*

Max Raabe - Schlaflied  


---
*Начинъ на животъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 юни 2014 г.

Нежностъ № 239


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 287. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се оZари и озори съ ментални птици и жици и много сФерична любовъ.

Работно заглавие: Да! -СLVlІ. [x y z] Multum in parvo*

Adam Hurst - Festivale 


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 8 юни 2014 г.

@легория № 400


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -292. Упражнение върху Ония старъ велуръ, оплесканъ съ бронзъ, съ адюнгирана матрична градация и алгоритъмъ за любовъ. Идилия. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLХХХІІІ.  [x y z]  Consensus omnium* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude   


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 юни 2014 г.

@легория № 399


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -291. Курсова работа № 211. Върху Една амбалажна хартия и подъ металикъ. Суета на суетите.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХІХ. [x y z] Carpe diem*

Metallica - Carpe Diem Baby  


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 6 юни 2014 г.

Нежностъ № 238


i3D - HD
---


Заведение въ перспективата - 286. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLVl. [x y z] Fortunae filius est. 

Ane Brun - What's Happening With You And Him   


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 юни 2014 г.

@легория № 398


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -290. Курсова работа № 210 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLV.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 юни 2014 г.

@легория № 397


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -289. Курсова работа № 209 (Върху Оная, скапана декоративна мазилка, оплескана в синьо)

Работно заглавие: Охъ... CLХХХVІІІ. [x y z] Gaudium in litteris est*

Max Raabe - Schlaflied    


---
*Утешението е въ науките.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 3 юни 2014 г.

iнициация # 276


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 287. Упражнение въху Една стара, иZбеляла папка, съ алгоритъмъ на златна рибка, златно сечение и трансцедентна, канализирина мисълъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХX. [x y z]  Omnis comparatio claudicat*

Max Raabe - Oops I did it again     


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 юни 2014 г.

Настроение # 310


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -288. Упражнение върху Един сивъ, като пенсионерско ежедневие, металокартонъ, съ тангенциални напрежения при специално огъване. Тримерно напрегнато състояние. 

Работно заглавие: Охъ... CLХХХVІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe & Palast Orchester - Cosi Cosa  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 юни 2014 г.

Нежностъ № 237


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 286. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ ръцете на реципрочния споменъ, две хубави очи, особено Едното и много любов, насипна и пакетирана. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХVІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)