понеделник, 31 март 2014 г.

Нежностъ № 227


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -271. Упражнение върху Една стара папка безъ коментаръ, съ Азъ и още Нещо.

Работно заглавие: А! - СLХVІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash       


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 30 март 2014 г.

iнициация # 259


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 261. Курсова работа № 185. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХХХV.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 29 март 2014 г.

Настроение # 295


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 260. Курсова работа № 184. Безъ коментаръ, съ баръ кодъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХІV.  [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause         


---
*Слава на победените. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


петък, 28 март 2014 г.

@легория № 382


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 259. Курсова работа № 183. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХХХІV. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 27 март 2014 г.

iнициация # 258


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 272. Курсова работа № 182. Безъ коментаръ, съ референтен охлювъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХІІІ.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 26 март 2014 г.

Настроение # 294


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 270. Курсова работа № 181. Безъ коментаръ, съ бялъ петелъ и .....

Работно заглавие: Охъ... CLХХVІ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind   


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 25 март 2014 г.

@легория № 381


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 269. Упражнение върху Едни метали и лъскави материи, съ паметникъ кракотворний, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХV. [x y z] Pars pro toto*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 24 март 2014 г.

Настроение # 293


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 268. Курсова работа № 180. Безъ коментаръ....

[Работно заглавие: А! - СLХV. [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 23 март 2014 г.

Настроение # 292


i3D - HD
---
Неведение въ перспективата - 267. Курсова работа № 179. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVІІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash   


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 22 март 2014 г.

iнициация # 257


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 258. Курсова работа № 178. Безъ коментаръ....

Работно заглавие: А! - СLХІV. [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 21 март 2014 г.

Настроение # 291


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение въ перспективата -270. Курсова работа № 177. Безъ коментаръ, да не разводним водата.

Работно заглавие: О - о! - СLХХІІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

Django Reinhardt - Please Be Kind    


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 20 март 2014 г.

iнициация # 256


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 266. Курсова работа № 176. Безъ коментаръ, съ дисплей.

Работно заглавие: А! - СLХХІІІ. [x y z] Carpe diem*

Metallica - Carpe Diem Baby   


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 19 март 2014 г.

@легория № 380


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение въ перспективата -269. Курсова работа № 176. Безъ коментаръ, съ огледало.

 Работно заглавие: Охъ... CLХХІV. [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Ane Brun - Oh Love  


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 18 март 2014 г.

Нежностъ № 226


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 257. Курсова работа № 175. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLХХІІ.  [x y z] Haud difficile creditu est* 

 Adam Hurst - Desolation 


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 17 март 2014 г.

@легория № 379


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 256. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, съ референтенъ Манекен и кесия на Сполуката. Суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХХІІІ.  [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor 


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 16 март 2014 г.

iнициация # 255


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 265. Курсова работа № 174. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLХХІ. [x y z] Facundus est error, cum simplex sit veritas* 

Adam Hurst - Hungry Ghost 


---
Лъжата е красноречива, истината е проста.*
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 15 март 2014 г.

iнициация # 254


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 264. Курсова работа № 173. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLХХ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 14 март 2014 г.

Нежностъ № 225


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 263. Курсова работа № 172. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLХХІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind  

)
---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 13 март 2014 г.

iнициация # 253


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -268. Курсова работа № 171. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLХХ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2        

)
---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 12 март 2014 г.

Настроение # 290


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 255. Упражнение - металикъ, съ ме(н)тални птици и Азъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХХХІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 11 март 2014 г.

Нежностъ № 224


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 262. Упражнение върху Една стара коприна и подъ- металикъ, съ много любовъ и логаритмиченъ корабъ (параходъ). Идилия.

Работно заглавие: О - о! - СLХІХ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love   


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 10 март 2014 г.

iнициация # 252


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 254. Курсова работа № 170. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХІХ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 9 март 2014 г.

@легория № 378


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -267. Курсова работа № 169. Безъ коментаръ, съ женски и дамски обувки.

Работно заглавие: О - о! - СLХХІІІ.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong    


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 8 март 2014 г.

iнициация # 251


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 253. Курсова работа № 168. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLХХІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 7 март 2014 г.

iнициация # 250


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 261. Курсова работа № 167. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLХХІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 6 март 2014 г.

iнициация # 249


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 260. Курсова работа № 166. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLХХІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 5 март 2014 г.

iнициация # 248


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 259. Курсова работа № 165. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLХХІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 4 март 2014 г.

Настроение # 289


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 252. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХХІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind   


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 3 март 2014 г.

Настроение # 288


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -266. Упражнение върху Една стара коприна съ имагинерна Свобода и зебрени мотиви. Реципрочен възторг от гонене на вятър...Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLХХІІІ.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 2 март 2014 г.

@легория № 377


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 258. Упражнение върху Една стара чанта съ тангенциаленъ докторъ и лебеди бели- 3 бр. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLХХІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 1 март 2014 г.

iнициация # 247


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 251. Курсова работа № 164.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХХХ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation    


---
*Трептящa точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)