понеделник, 31 август 2015 г.

Нежностъ № 328i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 430. Курсова работа № 368. Безъ коментаръ, съ трансцедентна риба...

Работно заглавие: О - о! - СLССLV.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 30 август 2015 г.

Настроение # 411i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 429. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXІХ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 29 август 2015 г.

Настроение # 410
i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 428. Упражжнение върху Оная стара папка, съ памятникъ рукотворний, тангенциалната сполука и мастYрбативната надежда на екзистенциалния лиризъмъ.

Работно заглавие: О - о! -  СLССLІV.  [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune  


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 28 август 2015 г.

Настроение # 409i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 427. Курсова работа № 367 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXVІІІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love    


---
*Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 27 август 2015 г.

iнициация # 389i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -404. Курсова работа № 366 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXVІІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Adam Hurst - Ritual 


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 26 август 2015 г.

Нежностъ № 327i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 478. Упражнение върху Една стара, олющена маZилка, оплескана за нежност, с интимно розово, и плъхова феерия, безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLІІІ.  [x y z] Laetificat stultum grandis promissio multum* 

Max Raabe - Krank Vor Liebe        


---
*Глупакътъ, много се радва на голямо обещание.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 25 август 2015 г.

@легория № 541i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 426. Упражнение върху Едни метали и лъскави материи, съ паметникъ кракотворний, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІ. [x y z] Pars pro toto*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 24 август 2015 г.

@легория № 540i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 477. Курсова работа № 365. Cъ много символика, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СХХХVІІІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause      


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 23 август 2015 г.

Нежностъ № 326i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 476. Курсова работа № 364 (Върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLСV.  [x y z] Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova*

Adam Hurst - In the Balance   


---
*Това, което е сега старо, някога е било ново.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 22 август 2015 г.

@легория № 539i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 475. Курсова работа № 363. (беZъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXVІ. [x y z] Gloria victis* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him   


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 21 август 2015 г.

iнициация # 388i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 474. Курсова работа № 362. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХV.  [x y z] Gloria victis*

И. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган        


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 20 август 2015 г.

iнициация # 387i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 425. Курсова работа № 361. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXV. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 19 август 2015 г.

iнициация # 386i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 473. (Върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, хартия. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXІV.  [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 18 август 2015 г.

@легория № 538i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -403. Курсова работа № 360. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! -  СLССLІІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor 


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 17 август 2015 г.

Нежностъ № 325i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 472. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ (на)дървени влакче и мече и интегриранъ копнежъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXІІІ.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong   


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 16 август 2015 г.

Настроение # 408i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 471. Курсова работа № 359 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ...CLССХХ . [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 15 август 2015 г.

@легория № 537i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 424. Упражнение върху Едни метали, съ бялъ петелъ, часовниковъ механизъмъ (разсипанъ) и времева баналност, съ вкусъ на дъртъ пиринчъ и супа.

Работно заглавие: О - о! - СLССLІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams  


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 14 август 2015 г.

Нежностъ № 324**@легорична

i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 470. Упражнение върху Една синьозелена, поохлузена копрiна, съ грацiя и двама граца, рiби (2бр., уловени и леко транжирани) по Z и тангенциална любовъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXІІ. [x y z] Artes molliunt mores* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 13 август 2015 г.

Настроение # 407i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 469. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СLСІV. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind                


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 12 август 2015 г.

@легория № 536i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 468. Упражнение върху Едни метали, много символика, сингулярна пародия и фрустрацията на човека съ Zлатно покритие. Суета съ микрофонъ на статукво.

Работно заглавие: О - о! - СLССL.  [x y z] Nihil est ab omni parte beatum (Horatius)* 

Astor Piazzolla - Oblivion 


---
*Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие) (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 11 август 2015 г.

iнициация # 385i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -402. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ много раZ-мисълъ и ratiонален  еклектизъмъ. 

Работно заглавие: А! - СLСCХХХXІ.  [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies Irae     


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 10 август 2015 г.

@легория № 535i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 467. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване -  СVVХХXХІV.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче....


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 9 август 2015 г.

@легория № 534i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -401. Курсова работа № 358. Безъ коментаръ...И гларусътъ е там.

Работно заглавие: Охъ... CLССХІХ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again 


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 8 август 2015 г.

Настроение # 406i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 423. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХX.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 7 август 2015 г.

iнициация # 384i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 422. Курсова работа № 357. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХІХ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 6 август 2015 г.

iнициация # 383i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 421. Курсова работа № 356 (Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХVІІІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling  


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 5 август 2015 г.

Настроение # 405i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 420. Упражнение върху Онова старо, велурено яке безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХVІІІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 4 август 2015 г.

Настроение # 404i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -400. Упражнение върху Една друга стара папка, съ Давид, бялъ, диференциаленъ заекъ и нещо хубаво и светло въ ръката...

Работно заглавие: Да! -СLСІІІ. [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale  


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 3 август 2015 г.

@легория № 533i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 419. Упражнение върху Една стара коприна, съ Екзистенциаленъ пакетъ (кесия) по осъ Z, Муза с овце (седяща) и гларусътъ е там. Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CLССХVІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 2 август 2015 г.

@легория № 532i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -399. Курсова работа № 355. Безъ коментаръ, съ огледало.

 Работно заглавие: Охъ... CLССХVІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love      


---
 *Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 1 август 2015 г.

iнициация # 382i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 418. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІX.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance          


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)