събота, 31 май 2014 г.

Нежностъ № 236


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 285. Упражнение върху Един Zалезен плажъ, бронзъ-металикъ, съ манекенъ, микрофонъ и любовъ съ послевкусъ на PVC-топка. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: А! - СLХХХІІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile    


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 30 май 2014 г.

Нежностъ № 235


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 284. Курсова работа № 208 (Съ жълта роZa, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLХХХV.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 29 май 2014 г.

iнициация # 275


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -287. Упражнение върху Оная стара папка, с тангенциални инверсии и пуяк черъ. Zлатна интоксикация и Нещо хубаво и светло! Тайна и суета на суетите.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІX. [x y z] Homo sapiens* 

Богдана Карадочева - По добре късно от колкото никога    


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 28 май 2014 г.

iнициация # 274


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 283. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ реципрочни цилиндрожини и сФерична сполYка. Суета.

Работно заглавие: А! - СLХХХІ. [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou        


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 27 май 2014 г.

Нежностъ № 234 (алегорична)


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 285. Курсова работа № 207 (Съ ярка символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХХХ.  [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love  


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 26 май 2014 г.

@легория № 396


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 282. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - СVVІV.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче.... 


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 25 май 2014 г.

@легория № 395


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 281. Упражнение върху Едни стъклено- слузести материи, съ охлюва на реципрочния Прогресъ, лакъ бордо и нещо хубаво и светло (от)долу. Идилия и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХІV. [x y z] Pars pro toto*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 24 май 2014 г.

Настроение # 309i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 284. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, коприна, съ скъпия костюм на реципрочната алиенация и пуяка на тангенциалната инверсия. Мисълъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVІІІ.  [x y z] Dant gaudia vires* 

Adam Hurst - Forsaken     


---
*Радостта добавя сили.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 23 май 2014 г.

@легория № 394


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Курсова работа №  206. Въху металикъ, безъ коментар.

Работно заглавие: А! -  СLХХІХ. Pulchra res est homo, si homo est* 

Mina - Grande, grande, grande   


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 22 май 2014 г.

iнициация # 273


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 280. Курсова работа № 205 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLХХХVІІІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 21 май 2014 г.

@легория № 393


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 279. Курсова работа № 204 (Безъ коментаръ, за амбиция на публиката. И това е суета)

Работно заглавие: Охъ... CLХХХІІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 20 май 2014 г.

@легория № 392


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 278. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, реципрочен мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVІІ. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 19 май 2014 г.

iнициация # 272
i3D - HD
---
Неведение въ перспективата - 283. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLХХVІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 18 май 2014 г.

Нежностъ № 233


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 277. Упражнение върху Една иZкуственна кожа съ интимнорозовъ цвят и акне, съ транжираната риба на спомена и Zебрата на житейската интерполация. ПрYжина отъ любовъ.

Работно заглавие: Да! -СLlV.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 17 май 2014 г.

Нежностъ № 232


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -286. Упражнене върху Едни еФирни материи, съ геометрична нежностъ  и още Нещо. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХVІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams               


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 16 май 2014 г.

@легория № 391


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 282. Упражнение върху Едни стари коприни и подъ металикъ, съ мYZа на логаритмуваната делюзия, бялъ петелъ и пошла символика на ирационалния прогресъ. Мистрия.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХІІ. [x y z] Cuique suum* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him   


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 15 май 2014 г.

iнициация # 271


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 281. Курсова работа № 203 (Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLХХХVІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling   


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 14 май 2014 г.

iнициация # 270


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -285. Упражнение върху Една Zелена папка съ трансцендентна Жаръ,  сФерична мисълъ и iratioналенъ диа-логъ. Тайна.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХV.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Desolation      


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 13 май 2014 г.

Нежностъ № 231


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 276. Упражнение върху Едни бляскави матерiи, съ грация(и),  сФерична любовъ и линейна мисълъ.

Работно заглавие: А! - СLХХVІІ. [x y z] Fortuna non mutat mores* 

Mina & A. Lupo - Parole, parole...


---
*Щастието не променя обичаите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 12 май 2014 г.

iнициация # 269


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 275. Курсова работа № 202. (Безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - СLХХVІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company  


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 11 май 2014 г.

iнициация # 268


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -284. Курсова работа № 201 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХХV.  [x y z] Consensus omnium* 

Adam Hurst - Ritual           


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 10 май 2014 г.

Настроение # 308


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -283. Курсова работа № 200. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІV. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 9 май 2014 г.

Настроение # 307


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 280. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІІІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 8 май 2014 г.

iнициация # 267- 2


i3D - HD
---Поведение въ перспективата -282.  Курсова работа № 199 (Върху Една стара папка, получила Zлатно покритие, безъ коментаръ, с много мъка и скърцане съ зъби)

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІІ. [x y z] Homo sapiens* 

Mozart - Dies irae         


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 7 май 2014 г.

iнициация # 267


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 274. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, ме(н)тални птици съ Zлатна баня, кубъ"А" и реципрочна кесия на Сполуката.

Работно заглавие: А! - СLХХІV. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca 


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 6 май 2014 г.

@легория № 390


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 273. Упражнение върху Едни метали, много символика, сингулярна пародия и фрустрацията на човека съ Zлатно покритие. Суета съ микрофонъ на статукво.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІ.  [x y z] Nihil est ab omni parte beatum (Horatius)* 

Astor Piazzolla - Oblivion 


---
*Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие) (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 5 май 2014 г.

Настроение # 306


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 272. Упражнение върху Една декоративна маZилка, оплескана в нощно синьо, съ санитаренъ fаянсъ, арогантна сiмволика и прочие.

Работно заглавие: Очакване -  СVVІ.  [x y z] Fac et spera*  

Canon in D - Baby B Strings 


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 4 май 2014 г.

iнициация # 266


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 271.Курсова работа № 198 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна свобода.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 3 май 2014 г.

Настроение # 305


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 270. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, на месингова основа, съ диференциална символика и интегрална ехидностъ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CLХХХІ. [x y z] Ignoti nulla curatio morbi* 

Igudesman & Joo ~ I will survive                    


---
*Не трябва да се лекува неразпозната болестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 2 май 2014 г.

@легория № 389


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 269. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от референтното, светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване - СVV. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings   


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 1 май 2014 г.

Настроение # 304


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -281. Курсова работа № 197. (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХХІІІ. [x y z] Pars pro toto* 

Mozart "O Isis und Osiris" -- Flauto Magico      


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)