вторник, 31 март 2015 г.

iнициация # 350i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 412. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, оплескано с бронзъ, кубъ на Рубикъ, памятник нерукотворный и реципрочностъ, безъ коментаръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССХІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 30 март 2015 г.

Нежностъ № 302i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 411. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXV.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams   


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 март 2015 г.

iнициация # 349i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 369. Върху Една стара, изкуствена кожа, безъ коментаръ, съ интегрални инсекти.

Работно заглавие: А! - СLСCІV. [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca      


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 март 2015 г.

@легория № 490i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -377. Упражнение върху Едни стари коприни, съ тежките балони на логаритмичния клоунъ и тангенциалната iдилия. И петелътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance    


---
 *Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


петък, 27 март 2015 г.

@легория № 489i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 410. Тангенциална клоунада. Безъ коментаръ...Суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХXV. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia       


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 март 2015 г.

@легория № 488i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -376. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCІІІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 март 2015 г.

Нежностъ № 301- ІІi3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 368.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 март 2015 г.

Нежностъ № 301i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 367. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLССІХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause    


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 март 2015 г.

Нежностъ № 300i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 366. Упражнение върху Един старъ, сивкаво синъ велYръ, съ Zлатно покритие (интегрирано) и два лебеда бели въ небето.

Работно заглавие: А! - СLСCІІ. [x y z] Amor caecus*

Стефан Воронов - Краят на всяка игра


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 март 2015 г.

@легория № 487i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 409. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване -  СVVХХXІІІ.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче...


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 март 2015 г.

iнициация # 348i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 365. Безъ коментаръ, съ дисплей.

Работно заглавие: А! - СLСCІ. [x y z] Carpe diem* 

Metallica - Carpe Diem Baby   


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 март 2015 г.

iнициация # 347i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 364. Упражнение въху Една стара, иZбеляла папка, съ алгоритъмъ на златна рибка, златно сечение и трансцедентна, канализирина мисълъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССVІІІ. [x y z]  Omnis comparatio claudicat*

Max Raabe - Oops I did it again  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 март 2015 г.

Нежностъ № 299i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 408. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ...CLСХXХXІІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - In the Balance


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 март 2015 г.

Настроение # 375i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -375. Упражнение върху Оная стара папка, оплескана съ златенъ бронзъ, съ Азъ, бялъ петел- интеграленъ и  още нещо. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССVІІ. [x y z] Fac et spera* 

Beethoven - Ode to Joy, 9th Symphony - Virtual Piano 


---
*Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 март 2015 г.

@легория № 486i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 407. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ Джони, саксиите на реципрочния възторг и Нещо ново. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! -  СLССVІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major        


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 март 2015 г.

@легория № 485i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 406. (Съ реципрочна символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССV.  [x y z] Artes molliunt mores*

Стефан Воронов - Краят на всяка игра             


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 март 2015 г.

iнициация # 346i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -374. (Върху Една стара папка, получила Zлатно покритие, безъ коментаръ, с много мъка и скърцане съ зъби)


Работно заглавие: О - о! - СLССІV. [x y z] Homo sapiens* 

Mozart - Dies irae          


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 март 2015 г.

iнициация # 345i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 363. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСC.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance             


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 март 2015 г.

iнициация # 344i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 405. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXІХ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 март 2015 г.

Настроение # 374i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 362. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXVІІІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 март 2015 г.

Настроение # 373i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -373 (прецедентно, опорно) Курсова работа № 326. Безъ коментаръ, съ Азъ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXVІІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 март 2015 г.

iнициация # 343i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 404. Курсова работа № 325 (С микрофонъ, безъ коментаръ. Шшшштъ)

Работно заглавие: А! - СLСХXXXVІ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 март 2015 г.

iнициация # 342i3D - HD
---


Поведение въ перспективата -372. Упражнение върху Една Zелена папка съ трансцендентна Жаръ,  сФерична мисълъ и iratioналенъ диа-логъ. Тайна.

Работно заглавие: О - о! - СLССІІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Desolation    

  
---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 8 март 2015 г.

Нежностъ № 298i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 403. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІV. [x y z] Dicamus bona verba* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him      


---
*Да кажемъ добри думи...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 март 2015 г.

Нежностъ № 297i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 402. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации, микро фонъ, опорна Муза (седнала) и Нещо хубаво и светло. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLССІІ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again        


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 6 март 2015 г.

Настроение # 372i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 361. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXV.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 март 2015 г.

Нежностъ № 296i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -371. Упражнение върху Една стара папка безъ коментаръ, съ Азъ и още Нещо.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXІV. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash    


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 март 2015 г.

@легория № 484i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -370. Курсова работа № 324. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor     


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 3 март 2015 г.

iнициация # 341i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 360. Курсова работа № 323. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXІІ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae    


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 март 2015 г.

Настроение # 371i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 401. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано небесно, съ баскетболната топка на кошовия въZторгъ и много релативна символика. Ка(н)тарзисъ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІІІ.  [x y z] Totus tuus* 

Стефан Воронов - Краят на всяка игра    


---
*Целиятъ твой.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 март 2015 г.

iнициация # 340i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 400. Курсова работа № 322. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXІ.  [x y z] Gloria victis*

Й. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган     


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)