четвъртък, 31 януари 2013 г.

@легория № 246i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -173. Курсова работа № 40 (Върху Онова старо, велYрено яке, което се е опляскало с бялъ бронзъ и аZбука ..и Тайна)

Работно заглавие: А! - LХХХVІ. [x y z] Multi multa sciunt, nemo - omnia* 

Й.С. Бах, Прелюдия и фуга № 12 (органъ)


---
*Мнозина знаятъ много, но никой не знае всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 30 януари 2013 г.

@легория № 245i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 140. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско эжедневие хартiя, съ памятникъ кракотворний и лекъ, канцеларски авангардиZъмъ.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХV. [x y z] A capite* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile              


---
*Отъ главата.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


вторник, 29 януари 2013 г.

@легория № 244i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -172. Курсова работа № 39 (Върху Оная, скапана декоративна мазилка, оплескана в синьо)

Работно заглавие: Охъ... LХХХХІV. [x y z] Gaudium in litteris est*

Max Raabe - Schlaflied      


---
*Утешението е въ науките.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 28 януари 2013 г.

@легория № 243i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -171. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се заскрежи като небе. Не бе! Не, бе.  Шшшштъ...

Работно заглавие: Да! -LХХІІ. [x y z] Homo novus* 

Requiem for a Dream    


---
*Новъ човекъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 27 януари 2013 г.

Нежностъ № 142i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---
Неведение въ перспективата - 139. Упражнение върху Една стара чанта съ циffерблатъ, денонощна аберацiя и fантаZии разни. 

Работно заглавие: О - о! - LХХХІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Adam Hurst - Desolation    


---
*Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 26 януари 2013 г.

iнициация # 153i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -170. Упражнение върху Оная стара папка, съ много виртуозна виртуалностъ и вирнати въZторзи. И гарванътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - LХХХV. [x y z] Omnia mea mecum porto (Bias)*

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment)    


---
*Всичко свое нося съ себе си (Биантъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 25 януари 2013 г.

Настроение # 234i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 138. Упражнение върху Едни стъклени материи, като небе. Е! И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХІІІ.  [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Емил Димитров - Беден жиголо         


---
*Така преминава световната слава.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 242i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 89. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което пакъ се прави на небе, съ лазури разни, Zавинтенъ Прогресъ и развинтени чувства.

Работно заглавие: А! - LХХХІV. [x y z] Sapere aude! (Horatius)* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong    


---
*Осмели се да бъдешъ уменъ! (Хораций)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 23 януари 2013 г.

Нежностъ № 141i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 88. Упражнение върХY  Оная стара, като пенсионерско ежедневие хартия, с ме(н)тална птица и много любовъ, необяснена.

Работно заглавие: Да! -LХХІ. [x y z] Amor finem tempus, non animus facit (Syrus)* 

Tonino Carotone - Amar y vivir    


---
* На любовта слага край времето, а не желанието (Сиръ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)@легория № 241i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -169. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка, съ дъхъ на  канцелария (въ фургонъ) и  логаритмични диалоZи.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХІІ. [x y z] Da dextram misero!* 

Pink Martini - Amado Mio      


---
 *Подай десница на нещастника!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 21 януари 2013 г.

iнициация # 152i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 137. Курсова работа № 38.

Работно заглавие: О - о! - LХХХІІІ. [x y z] O quantum est in rebus inane!*

Adam Hurst - Return     


---
 *О, колко празнота има в нещата!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 20 януари 2013 г.

Настроение # 233i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 136. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, съ Давидъ, памятник рукотворний и любовна индукция.

Работно заглавие: Да! -LХХ.  [x y z] Ad hominem*  

Adam Hurst - The Secret            


---
*Относно човека.  
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 140i3D - HD
---
Всичко остро е вредно?
---

Заведение въ перспективата - 87. Упражнение върху Едни желирани материи с много въZторгъ и  котешшшка любовъ. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХІ. [x y z] Acu rem tetigisti (Plautus)*  

Enrico Caruso - La Donna e Mobile 


---
*Ти докосна съ игла.(тоестъ: засегна болезнено). (Плавтъ)   
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 18 януари 2013 г.

@легория № 240i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 86. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка, съ Часовникъ (насипенъ) , мYZа и квантова любовъ, съ послевкусъ на металъ.

Работно заглавие: Да! -LХІХ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - The Secret   


---
* Колкото е необходимо.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 239i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -168. Упражнение върху Небе като от гранитъ, съ Интегрирани мисли, диференцирани fантаZии и много любовъ, съ остатъчна захаръ. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: А! - LХХХІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat*   

Pink Martini -The Gardens of Sampson  


---
*Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 16 януари 2013 г.

iнициация # 151i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 135. Курсова работа № 37(върху лъскави матерiи, металъ и Тайна)

Работно заглавие: О - о! - LХХХІІ.  [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca      


---
*Слава на победените.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 15 януари 2013 г.

Настроение # 232i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 134. Упражнение върху Една друга ламарiна, съ ръждиви faнтаZии, екпоненциални възторзи и Нещо хубаво и светло.

Работно заглавие: Охъ... LХХХХ.  [x y z голямъ] Cuique suum*

Mozart's Requiem Mass in D Minor II - Dies Irae 


---
*Всекиму своето.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 14 януари 2013 г.

Нежностъ № 139


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение въ перспективата -167. Упражнение върху Една ламарiна, съ ме(н)тална птица,  мYZa и много ...любовъ!

Работно заглавие: Да! -LХVІІІ.  [x y z] Apertae Musarum ianuae*

ANITA O`DAY ~I CAN`T BELIEVE THAT YOU'RE IN LOVE WITH ME~ 1945


---
*Вратата към музите е отворена. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 238


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 133. Упражнение върху Онази, сива като пенсионерско ежедневие хартiя, която е хванала нагаръ, съ много жаръ и още Нещо.

Работно заглавие: О - о! - LХХХІ.  [x y z] Parcam verbis: gratuita sunt*

Chris Connor - Feeling Good     


---
* Ще спестя думите, защото са безполезни.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 13 януари 2013 г.

@легория № 237


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 85. Упражнение върху Оная стара папка съ Тавата на Progress-a, Третични прогресии и faнтаZии разни.

Работно заглавие: О - о! - LХХХ.  [x y z] Sic transit gloria mundi*

Adam Hurst - Return      


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 12 януари 2013 г.

Нежностъ № 138


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -166. Курсова работа № 36 (Върху Онова старо, велYрено яке, което се е пъхнало въ целофанъ, като ново небе).

 Работно заглавие: А! - LХХХІІ.  [x y z] Quieta non movere.*

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment) 


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 11 януари 2013 г.

Настроение # 231


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 84. Упражнение върху Една Zеленикаква хартия, съ небе като отъ станиолъ, памятник рYкотворний...и петелътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - LХХХІ.  [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 10 януари 2013 г.

@легория № 236


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 83. Курсова работа № 35 (Върху Едни лъскави и лъснати матерiи)

Работно заглавие: А! - LХХХ.  [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 9 януари 2013 г.

Настроение # 230


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -165. Упражнение върху Оная стара, паметлива папка, съ "жалби далечни и спомени лишни" , канцеларски лириZъмъ и много любовъ, съ дъхъ на кафе отъ ръжъ и леблебiя (смесъ).

Работно заглавие: Охъ... LХХХІХ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams         


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)вторник, 8 януари 2013 г.

@легория № 235


i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 82. Упражнение върху Една декоративна маZилка, оплескана в нощно синьо, съ санитаренъ fаянсъ, арогантна сiмволика и прочие.

Работно заглавие: Очакване - LХХІV.  [x y z] Fac et spera* 

Ben E. King - Stand By Me    


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 7 януари 2013 г.

Настроение # 229i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 132. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на небе съ Zлатисти отенъци, ме(н)тална птица и още Нещо...
Работно заглавие: А! - LХХІХ. [x y z] Largitio fundum non habet*

Мozart - Dies irae      


---
* Щедростта няма дъно. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 6 януари 2013 г.

Настроение # 228


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение в перспективата -164. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия съ много iнтегрирана мисълъ и мека топла вълна (ударение на "ъ").

Работно заглавие: О - о! - LХХІХ. [x y z]  Hic et ubique* 

Julio Jaramillo - Аmar y vivir  


---
*  Тукъ и навсякъде.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 5 януари 2013 г.

Настроение # 227


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -163. Упражнение върху Онова  старо, велYруено яке, съ faнтазии раZни и iratioнални построения.

Работно заглавие: Охъ... LХХХVІІІ. [x y z] Hic et ubique* 

Adam Hurst - Unveiling


---
*  Тукъ и навсякъде.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 4 януари 2013 г.

Настроение # 226


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 131. Упражнение върху Една друга стара папка,съ дъхъ на кламери и faнтаZии разни съ много любов и Тайна.

Работно заглавие: О - о! - LХХVІІІ.  [x y z] Pars pro toto* 

Вeethoven - symphony n° 5    


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 3 януари 2013 г.

iнициация # 150


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 130. Курсова работа № 34.


Работно заглавие: О - о! - LХХVІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat*

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment)             


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 2 януари 2013 г.

Нежностъ № 137


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Поведение в перспективата -162. Упражнение върху Едни сини материи на Надеждата, съ много летежъ и Нежностъ.

Работно заглавие: Охъ... LХХХVІІ. [x y z] Et hoc genus omne*

Max Raabe - Tainted Love         


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 1 януари 2013 г.

Настроение # 225


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -161. Упражнение върху Едно декоратiвно стъкло, съ прзанично-декоративни чYвства, микро-фонъ и много любовъ съ изненади. И Zeбрата е тамъ.
Работно заглавие: Да! -LХVІІ. [X Y Z] Haud difficile creditu est*  

Tina Guo - Letter to You   


---
 *Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)