сряда, 30 септември 2015 г.

iнициация # 395i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 441. Курсова работа № 382. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! -  СLССLХІV.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 29 септември 2015 г.

iнициация # 394i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 440. Курсова работа № 381. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССLХІІІ. [x y z] Facundus est error, cum simplex sit veritas* 

Adam Hurst - Hungry Ghost  


---
Лъжата е красноречива, истината е проста.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 28 септември 2015 г.

iнициация # 393i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 489. Курсова работа № 380. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСІХ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 27 септември 2015 г.

Настроение # 418i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -412 (прецедентно, опорно) Курсова работа № 379. Безъ коментаръ, съ Азъ.

Работно заглавие: А! - СLСCІХ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 26 септември 2015 г.

iнициация # 392i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -411. Курсова работа № 378. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCVІІІ.  [x y z] Ecce homo* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 25 септември 2015 г.

Настроение # 417i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 488. Курсова работа № 377 (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІІІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou    


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 24 септември 2015 г.

Настроение # 416i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 439. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХІІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.


---
*Не буди това, което си почива.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 23 септември 2015 г.

iнициация # 391i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 438. Курсова работа № 376. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVL. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae        


---
*Много въ малко
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 22 септември 2015 г.

@легория № 552i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -410. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ майсторъ, реципрочна свиня, хубава, интегрална ябълка и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХІ. [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Adam Hurst - The Fortune  


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 21 септември 2015 г.

@легория № 551част2i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 437. Курсова работа № 375. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLССLХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 20 септември 2015 г.

@легория № 551i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 436. Курсова работа № 374. Безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLІХ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 19 септември 2015 г.

Нежностъ № 333i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -409. Упражнене върху Едни еФирни материи, съ геометрична нежностъ  и още Нещо. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLVІІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams  


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 18 септември 2015 г.

Нежностъ № 332i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 435. Курсова работа № 373.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ...  CLССХХІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major     


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 17 септември 2015 г.

@легория № 550i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 487. Курсова работа № 372. Безъ коментаръ

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІ.  [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Enrico Caruso - La Donna e Mobile  


---
*Повече дава този, който дава навреме.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 16 септември 2015 г.

@легория № 549i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 486. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, реципрочен мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХІХ. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 15 септември 2015 г.

@легория № 548i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -408. Курсова работа № 371. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХVІІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

"Ode to Joy" played on wine glasses  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 14 септември 2015 г.

@легория № 547i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 434. Упражнение върху Едни метали и лъскави материи, съ паметникъ кракотворний, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХ. [x y z] Pars pro toto*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 13 септември 2015 г.

Настроение # 415i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 433. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, копрiна, като отъ небе, съ Охъ люви и много любовъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХІХ.  [x y z] Debes, ergo potes* 

Adam Hurst - The Shallows          


---
*Длъженъ си, значи можешъ
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 12 септември 2015 г.

Настроение # 414i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -407. Упражнение върху Една друга стара папка, съ Давид, бялъ, диференциаленъ заекъ и нещо хубаво и светло въ ръката...

Работно заглавие: Да! -СLСVІІІ. [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale     


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 11 септември 2015 г.

Настроение # 413i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -406. Упражнение върху Оная стара папка, оплескана съ златенъ бронзъ, съ Азъ, бялъ петел- интеграленъ и  още нещо. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССLVІІ. [x y z] Fac et spera* 

Beethoven - Ode to Joy, 9th Symphony - Virtual Piano 


---
*Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 10 септември 2015 г.

@легория № 546i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 485. Курсова работа № 370. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСVІІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 9 септември 2015 г.

Нежностъ № 331i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 432. Упражнение върху Един старъ, сивкаво синъ велYръ, съ Zлатно покритие (интегрирано) и два лебеда бели въ небето.

Работно заглавие: А! - СLСCСІІ. [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang   


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 8 септември 2015 г.

Нежностъ № 330i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 431. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна реципрочностъ. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХVІІ. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 7 септември 2015 г.

iнициация # 390i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 484. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLVІ. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen    


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ)
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 6 септември 2015 г.

@легория № 545i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 483. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, Майстора и референтната мYZa по осъ Х. И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - СLСCСІ. [x y z] Bene meritus* 

Маргарита Радинска - Първа среща (1970)      


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 5 септември 2015 г.

@легория № 544i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 482. Тангенциална клоунада. Безъ коментаръ...Суета.

Работно заглавие: Да! -СLСVІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia     


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 4 септември 2015 г.

Настроение # 412i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 481. Упражнение върху Оная стара папка, въ канцеларията-фургонъ, съ много нежност и геометрична фрустация на реципрочния поривъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІІІ. [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - Across the River 


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 3 септември 2015 г.

@легория № 543i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 480. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от референтното, светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХVІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings     


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 2 септември 2015 г.

@легория № 542i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -405. Курсова работа № 369. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCС.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 1 септември 2015 г.

Нежностъ № 329i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 479. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams 


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)