петък, 31 юли 2015 г.

iнициация # 381i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 417.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІІІ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae  


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 30 юли 2015 г.

iнициация # 380i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 416. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХVІІ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 29 юли 2015 г.

Нежностъ № 323i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 466. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХV.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams 


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 28 юли 2015 г.

Настроение # 403i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 465. (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLССХІV.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou   


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 27 юли 2015 г.

Настроение # 402i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 464. Курсова работа № 354. Безъ коментаръ, съ баръ кодъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХVІ. [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Слава на победените. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 26 юли 2015 г.

iнициация # 379i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 463. Курсова работа № 353 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХV. [x y z] Nunc plaudite* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 25 юли 2015 г.

Настроение # 401i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 415. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! -СLССХХХХІV. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.  


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 24 юли 2015 г.

@легория № 531i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -398. Курсова работа № 352. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 23 юли 2015 г.

Нежностъ № 322i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 414. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ ръцете на реципрочния споменъ, две хубави очи, особено Едното и много любов, насипна и пакетирана. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХІІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Disappearance       


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 22 юли 2015 г.

iнициация # 378i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 462. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и суетата.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІ. [x y z   Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses    


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 21 юли 2015 г.

@легория № 530i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 461. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Adam Hurst - Disappearance 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 20 юли 2015 г.

@легория № 529i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 413. Упражнение върху Едно небе, не бе...бе. Съ интеграленъ микрофонъ и рибите на спиралния, логаритмиченъ въZторгъ. "Възпитание на чYвствата". Суета на суетите.

Работно заглавие: Да! -СLСІІ. [x y z] De nocte consilium* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile


---
*Нощта носи съвестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 19 юли 2015 г.

Нежностъ № 321i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 412. Упражнение върху Едни огледални материи, съ диференциаленъ ratioнализъмъ и реципрочна любовъ ...на тъмно.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХV.  [x y z] Ecce homo!* 

Adam Hurst - The Visitor  


---
*Ето го човекътъ!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 18 юли 2015 г.

iнициация # 377i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 460. Курсова работа № 351. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! -  СLССХХХХІІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return        


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 17 юли 2015 г.

@легория № 528i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 459. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ агне и топка по Z. И гларусътъ е тамъ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 16 юли 2015 г.

@легория № 527i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 458. Упражнение върху Едни златни материи, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІV. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2         


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 15 юли 2015 г.

Настроение # 400i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 457. Курсова работа № 350. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 14 юли 2015 г.

@легория № 526i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 456. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, реципрочен мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХІІІ. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 13 юли 2015 г.

iнициация # 376i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 411. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХ.  [x y z] Consensus omnium*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude      


---
* Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 12 юли 2015 г.

iнициация # 375i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -397.  Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІІ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 11 юли 2015 г.

@легория № 525i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 410. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХІХ. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him 


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 10 юли 2015 г.

@легория № 524i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 452. Тангенциална клоунада. Безъ коментаръ...Суета.

Работно заглавие: Да! -СLСІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia        


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 9 юли 2015 г.

iнициация # 374i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 451. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, ме(н)тални птици съ Zлатна баня, кубъ"А" и реципрочна кесия на Сполуката.

Работно заглавие: А! -  СLСCХХХІ. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 8 юли 2015 г.

Настроение # 399i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -396. Упражнение върху Една синева, безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХVІІІ. [x y z] Bene meritus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 7 юли 2015 г.

Настроение # 398i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -395. Курсова работа № 349. (Съ бананална символика, безъ коментар)

Работно заглавие: А! - СLСCХХХ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Natalie Cole - Love            


---
*Повече дава този, който дава на време
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 6 юли 2015 г.

@легория № 523i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Курсова работа № 348. Въху металикъ, безъ коментар.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІХ. [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Mina - Grande, grande, grande 


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 5 юли 2015 г.

Настроение # 397i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 450. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СLС. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind      


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 4 юли 2015 г.

@легория № 522i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -394. Упражнение върху Едни скъпи коприни, съ референтна страстъ на  имагинерната любовъ. И гарванътъ е тамъ. Мъка и скърцане съ Zъби. 

Работно заглавие: Да! -СLХХXХІХ.  [x y z] Amor omnia vincit*

Vanessa Mae - Destiny


---
*Любовта побеждава всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 3 юли 2015 г.

Настроение # 396i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 409. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash    


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 2 юли 2015 г.

Нежностъ № 320i3D - HD
---
Поведение въ перспективата -393. Упражнение върху Една стара, избеляла папка, с диви патици, питомни интерполации и Нещо хубаво и светло до трансцедентния котаракъ. (настъпанъ). Суета и гонене на вятъръ...

Работно заглавие: Да! -СLХХXХVІІІ.   [x y z] Felicitas multos habet amicos* 

Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita    


---
*Щастието има много приятели.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 1 юли 2015 г.

@легория № 521i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 408. Курсова работа № 347 (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХХXХVІІ. [x y z] Cuique suum* 

The Fish Head Song    


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)