неделя, 31 май 2015 г.

@легория № 509i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 436. Курсова работа № 335. Cъ много символика, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХІV.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 30 май 2015 г.

Настроение # 391i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 435. Курсова работа № 334. (Върху Една стара, кожена чанта, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССХХV.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 29 май 2015 г.

@легория № 508i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 397. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХІV. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 28 май 2015 г.

@легория № 507i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 434. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ агне и топка по Z. И гларусътъ е тамъ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССХХІІІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 май 2015 г.

iнициация # 366i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -386. Курсова работа № 333 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХVІІІ.  [x y z] Consensus omnium*

Adam Hurst - Ritual  


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 26 май 2015 г.

Настроение # 390i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 396. Упражнение върху Една стара коприна съ паметникъ кракотворний и крепежни елементи (болтове). И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLССХ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 25 май 2015 г.

iнициация # 365i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 433. Курсова работа № 332. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXVІІ.  [x y z] Gloria victis*

И. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган  


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 24 май 2015 г.

Настроение # 389i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 395. Курсова работа № 331. Безъ коментаръ, съ бялъ петелъ и .....

Работно заглавие: Охъ... CLССІХ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind  


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 23 май 2015 г.

@легория № 506i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -385. Курсова работа № 330. Безъ коментаръ, съ Огледало и референтна Свобода.

 Работно заглавие: Охъ... CLССVІІІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love        


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 22 май 2015 г.

@легория № 505i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата -  394. Упражнение върху Една стара чанта съ тангенциаленъ докторъ и лебеди бели- 3 бр. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLССХХІІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 21 май 2015 г.

Настроение # 388
i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -384. Курсова работа № 329. (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! -СLСCХVІІ. [x y z] Pars pro toto* 

Mozart "O Isis und Osiris" -- Flauto Magico        


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 20 май 2015 г.

Нежностъ № 311i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 393.  Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCХVІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind 


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 19 май 2015 г.

Настроение # 387i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 432. Упражнение - металикъ, съ ме(н)тални птици и Азъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХІІІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams    


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 18 май 2015 г.

iнициация # 364i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -383. Упражпение върху металокоприна, съ логаритмуваната клоунада на реципрочния възторгъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССVІІ.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието..
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 17 май 2015 г.

@легория № 504i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 431. Упражнение върху Едни златни материи, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХV. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 16 май 2015 г.

@легория № 503i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 392. Въху металикъ, безъ коментар.

Работно заглавие: А! - СLСCХІV. [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 15 май 2015 г.

Настроение # 386i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 430. (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLССVІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou   


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 14 май 2015 г.

@легория № 502i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 429. Упражнение върху Едно червено цвекло, което се прави на огнено небе, съ тангенциалния диалогъ и амбулаторната диференциалностъ. Хуманитарна свинщина. И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLССV. [x y z] Fortuna non mutat mores* 

Mina - Sono come tu mi vuoi  


---
*Щастието не променя обичаите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 13 май 2015 г.

Настроение # 385i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 391. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, коприна, съ скъпия костюм на реципрочната алиенация и пуяка на тангенциалната инверсия. Мисълъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXVІ.  [x y z] Dant gaudia vires* 

Adam Hurst - Forsaken        


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 12 май 2015 г.

@легория № 501i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата -  390. (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ скелетъ бялъ (Yчебно помагало), безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХІІІ.  [x y z] Ibidem* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Тамъ, на това място.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 11 май 2015 г.

@легория № 500i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 428. (Безъ коментаръ, за амбиция на публиката. И това е суета)

Работно заглавие: Охъ... CLССІV.  [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause        


---
*Слава на победените. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 10 май 2015 г.

Нежностъ № 310i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 389. Упражнение върху Единъ санитаренъ стъклометалъ, съ струнопакета на предварително напрегната любовъ и сакрална канализация.

Работно заглавие: Охъ... CLССІІІ.  [x y z] Agere cum dignitate et venustate (Cicero)* 

Max Raabe - Tainted Love     


---
*Дръжъ се съ достойнство и изящество (Цицеронъ)
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 9 май 2015 г.

@легория № 499i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -382. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! -СLССХХІ. [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor                


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 8 май 2015 г.

iнициация # 363i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -381. Упражнение върху Едни материи, съ много мисъл и беZмислици. Тайна.

Работно заглавие: А! - СLСCХІІ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU  


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 7 май 2015 г.

Настроение # 384i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 388. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, копрiна, като отъ небе, съ Охъ люви и много любовъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССІІ.  [x y z] Debes, ergo potes* 

Adam Hurst - The Shallows  


---
*Длъженъ си, значи можешъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 6 май 2015 г.

iнициация # 362i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 427. Курсова работа № 328. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХІІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude       


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 5 май 2015 г.

Настроение # 383i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 387. Упражнение върху Онова старо, велурено яке безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 4 май 2015 г.

@легория № 498i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 386. Упражнение върху Едни метали, съ бялъ петелъ, часовниковъ механизъмъ (разсипанъ) и времева баналност, съ вкусъ на дъртъ пиринчъ и супа.

Работно заглавие: О - о! - СLССХХ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 3 май 2015 г.

Нежностъ № 309i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 426. Упражнение върху Една иZкуственна кожа съ интимнорозовъ цвят и акне, съ транжираната риба на спомена и Zебрата на житейската интерполация. ПрYжина отъ любовъ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude           


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 2 май 2015 г.

Нежностъ № 308i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 385. Безъ коментаръ, съ трансцедентна риба...

Работно заглавие: О - о! - СLССХІХ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 1 май 2015 г.

Настроение # 382i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 425. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХXХ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind  


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)