събота, 30 ноември 2013 г.

iнициация # 232


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 232. Упражнение върху Оная стара папка, съ Давидъ, Котката на Шрьодингеръ и още Нещо. 

Работно заглавие: О - о! - СLІІ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 29 ноември 2013 г.

Нежностъ № 207


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 216. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ (на)дървени влакче и мече и интегриранъ копнежъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLVІ.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 28 ноември 2013 г.

@легория № 349


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 215. Курсова работа № 123. (Върху Едни тъмносини материи, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 ноември 2013 г.

iнициация # 231


i3D - HD


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 214. Упражнение върху Едни металични материи, съ интеграленъ черепъ, реципрочна костенYрска идилия по Z и Нещо хубаво и светло...

Работно заглавие: Да! -СХХХІІІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Tonino Carotone - Amar y vivir   


---
 Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 24 ноември 2013 г.

iнициация # 231


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 231. Курсова работа № 122 (Съ (на)дървена патица, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLVІІ. [x y z] Gloria victis* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 23 ноември 2013 г.

iнициация # 230


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 213. Упражнение въхху Едни стари материи съ сiмволи разни...Циркъ. 

Работно заглавие: А! - СLІV.  [x y z] Ecce homo* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him   


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 22 ноември 2013 г.

Настроение # 270


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -249. Курсова работа № 121. Аха...

Работно заглавие: Да! -СХХХІІ.  [x y z]  Bene meritus* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Добре заслуженъ
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 21 ноември 2013 г.

iнициация # 229


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 230. Курсова работа № 120 (Безъ коментаръ, с вдигнатъ палецъ.)

Работно заглавие: А! - СLІІІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)   


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 20 ноември 2013 г.

@легория № 348


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 212. Упражнение върху Една стара коприна, съ бяла престилка, бялъ петелъ, референтна прYжина и още Нещо като нищо. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СL.[x y z] Nunc plaudite* 

Tonino Carotone - Amar y vivir 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 19 ноември 2013 г.

Настроение # 269


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -248. Курсова работа № 119. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLVІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Mina - E Poi    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 18 ноември 2013 г.

@легория № 347


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 211. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІХ. [x y z] Bene meritus* 

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)        


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 17 ноември 2013 г.

iнициация # 228


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 229. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ памятникъ нерукотворенъ въ Ръката, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLV. [x y z] Gloria victis* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 16 ноември 2013 г.

Настроение # 268


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 210. Курсова работа № 118 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLІV. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole     


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 15 ноември 2013 г.

@легория № 346


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 209. Курсова работа № 117 (Безъ коментаръ, за амбиция на публиката. И това е суета)

Работно заглавие: Охъ... CLІІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 14 ноември 2013 г.

Нежностъ № 206


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 228. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна реципрочностъ. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СІІІ. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2       


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 13 ноември 2013 г.

@легория № 345


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 208. Упражнение върху Една стара папка и подъ- металикъ, съ Трите грации (собено едната), (много) лириченъ Герой и Единъ логаритмиченъ плъхъ, съ очакване. Суета.

Работно заглавие: А! - СLІІ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 12 ноември 2013 г.

iнициация # 227


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 227. Курсова работа № 116. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLІ.  [x y z] Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 11 ноември 2013 г.

Настроение # 267


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 207. Курсова работа № 115. (Върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ рiби, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLІІ. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 10 ноември 2013 г.

Нежностъ № 205


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 226. Упражнение върху Един старъ, сивкаво синъ велYръ, съ Zлатно покритие (интегрирано) и два лебеда бели въ небето.

Работно заглавие: А! - СL. [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang    


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 9 ноември 2013 г.

@легория № 344


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 206. Курсова работа № 114. (беZъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХХІХ. [x y z] Gloria victis* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Слава на победените. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 8 ноември 2013 г.

@легория № 343


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 205. Упражнение върху Една стара, оплескана папка, съ мозъкъ и интегриранъ екстазъ. Идилия.

Работно заглавие: Да! -СХХХІ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 7 ноември 2013 г.

Настроение # 266


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 225. Упражнение върху Един старъ металикъ съ бялъ петелъ (глухъ) интегрална муза и още Нещо. Изпълваща празнота. Елегия и колегия.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХVІІІ.  [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 6 ноември 2013 г.

iнициация # 226


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 204. Курсова работа № 113 (С микрофонъ, безъ коментаръ. Шшшштъ)

Работно заглавие: А! - СХХХХVІІІ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 5 ноември 2013 г.

iнициация # 225


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 203. Упражнение върху Едни метало керамики, съ диференциална мисълъ и интегрално, Zлатно покритие по Z. Вниманието на агнетата. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХVІІ. [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 4 ноември 2013 г.

iнициация # 224


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 224. Курсова работа № 112 (Върху Една интегрална слузъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХХХХVІІ.  [x y z]  Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2       


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 3 ноември 2013 г.

Нежностъ № 204


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 202. Курсова работа № 111 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХVІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 2 ноември 2013 г.

@легория № 342


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 201. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, Майстора и референтната мYZa по осъ Х. И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - СХХХХVІ. [x y z] Bene meritus* 

Маргарита Радинска - Кукла на конци      


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 1 ноември 2013 г.

@легория № 341


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 200. Упражнение върху Едни метали, съ много фасадна любовъ и втора производа на редуцирания успех. Суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХ. [x y z] Fac et spera*  

Max Raabe & Palast Orchester - TABU    


---
*Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)