събота, 31 март 2012 г.

iнициация # 82i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 37. Упражнение върху тъмен фон(д) съ змiя, молив и ...тайни.

Работно заглавие: Очакване - ХХІV.  [x y z голямъ] Cuique suum*

Mozart's Requiem Mass in D Minor II - Dies Irae    


---
*Всекиму своето.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 30 март 2012 г.

Настроение # 181i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
--

Поведение в перспективата -56. Упражнение върху Оная стара папка, която се прави на тъмно небе с ме(н)тална птица, сФери разни, пергелъ и ...много любовъ.

Работно заглавие: Да! -ХVІІІ. [_ y z] Exceptio probat regulam* 

Lil Green - Why Don't You Do Right (original 1941)      


---
*Изключението потвърждава правилото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 29 март 2012 г.

@легория № 138i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 19. Упражнение върху Оная декоративна шпакловка (лоша), съ статYя, капа4ка и...много любовъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХІ.[_y z] Homines amplius oculis quam auribus credunt*

Dean Martin - That's Amore            


---
*Хората повече вярват на очите си, отколкото на ушите си.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 28 март 2012 г.

Нежностъ № 74i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 36. Упражнение върху...нежни работи, безъ думи...

Работно заглавие: Да! -ХVІІ [_ y _] Bis dat, qui cito dat (Syrus)* 

Edward Grieg - Hall Of The Mountain King   


---
*Два пъти дава този, който дава бързо (Сир).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 27 март 2012 г.

Настроение # 180i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 35.Упражнение върху Оная стара папка, която помни много Строежи и....охъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХІІІ. [x y z голямъ] O quantum est in rebus inane!* (Horatius)

Lara Fabian - J'Y Crois Encore                


---
*О, колко празнота има в нещата! (Хораций)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 26 март 2012 г.

@легория № 137i3D - HD
---

Поведение в перспективата -55. Упражнение върху Онова старо, велурено яке съ сФери, ме(н)тална птица и болтове разни за разкошъ.

Работно заглавие: А! - ХХVІІ. [х y _] Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova*

Stacey Kent - Close Your Eyes          


---
*Това, което е сега старо, някога е било ново.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 25 март 2012 г.

@легория № 136i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 34. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие хартiя, съ памятнiкъ нерукотворний, кафезъ и прочие.

Работно заглавие: Очакване - ХХІІІ. [x y z голямъ] 
Exegi monumentum aere perennius (Horatius)*

Apocalyptica - End of me    


---
*Издигнах си паметник, по-здрав от мед (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 24 март 2012 г.

iнициация # 81i3D - HD
---

Поведение в перспективата -54. Упражнение върху Ония плетенъ пуловеръ съ оХлювъ, мYза и...fантаZии разни.

Работно заглавие: А! - ХХVІ.Omnis ars imitatio naturae* 

Adam Hurst - Return 


---
*Всяко изкуство е подражание на природата.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 23 март 2012 г.

Настроение # 179i3D - HD
---

Всичко остро е вредно...
--
Заведение в перспективата - 18. Упражнение (нощно?) върху Онова старо, велурено яке с ме(н)тална птица, вiлица и fантазии разни...

Работно заглавие: О - о! - ХХ  [_ y _] Fortuna non mutat mores *

Clint Mansell & Kronos Quartet - Marion Barfs 


---
 *Щастието не променя обичаите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 22 март 2012 г.

Нежностъ № 73i3D - HD
---

Поведение в перспективата -53.Упражнение върху Оная стара папка съ...iмпресии разни...

Работно заглавие: А! - ХХV. [х y _] Parcam verbis; gratuita sunt*

Leonard Cohen - I'm your man


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)сряда, 21 март 2012 г.

Настроение # 178


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 33. Упражнение (нощно) върху Оная стара марля съ пергелъ...Сънъ въ (първо)пролетна нощъ. Недобъръ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХІІ.[x y z голямъ] 
Acrius appetimus nova, quam iam perta tenemus.*

Apocalyptica - Path 


---
*По-упорито се стремим към новото, отколкото да пазим вече придобитото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 20 март 2012 г.

Нежностъ № 72


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -52. Упражнение върху синя хартия и целофанъ...съ ...и азъ не знамъ.

Работно заглавие: А! - ХХІV. [_ y _] In media res (Horatius)*

Otis Redding - Try A Little Tenderness      


---
*В средата на нещата (в самата същностъ) (Хораций).
---
Послеписъ: Вчера бях на дълга разходка....И тази мелодия. От днесъ започна астрономската пролетъ!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 19 март 2012 г.

iнициация # 80


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 32. Упражнение върху една черна като събирателенъ образъ, хартiя, съ сФери разни, fантазии и микроФонъ ...за всеки случай.

Работно заглавие: Очакване - ХХІІ.[x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Vangelis - Prelude (Voices)     


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 18 март 2012 г.

@легория № 135


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -51. Упражнение върху Оная амбалажна хартия, която сега се прави на тежко (3кг/кв.м), небеснозеленикаво небе..не, бе..Бе! И гларусътъ е тамъ..

Работно заглавие: Охъ... ХХХІ. [x y z] Crede, quod habes, et habes*

Fleetwood Mac - Gold Dust Woman      


---
*Вярвай, че имаш, и ще имаш.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 17 март 2012 г.

Нежностъ № 71i3D - HD
---

Разкопчаните безопасти игли са много опасни.
--

Заведение в перспективата - 17. Упражнение върху Оная стара папка, за която нямамъ думи вече, прозира и позира навсякъде, съ статYя, букви разни...fантазии  и гларусъ за акцентъ.

Работно заглавие: О - о! - ХІХ [x y z голямъ]Amant alterna Camenae (Vergilius)* 

Enrico Caruso - La donna e mobile       


---
*Камените (музите) обичат промените (Вергилий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 16 март 2012 г.

Настроение # 177i3D - HD
---

Геометрията ви прави свободни!
--
Заведение в перспективата - 16. Упражнение върху Оная стара папка, за която нямам думи вече...нито пък дела и документи.

Работно заглавие: Да! -ХVІ [x y z голямъ] Pulchra res est homo, si homo est* 

Rock-Ragge & His Four Comets - Blue Jean Bop


---
*Хубаво нещо е човекът, ако е човек.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 15 март 2012 г.

@легория № 134i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 15. Упражнение върху Онова старо, велурено яке с кесии, zвеzди, fантазии ...бурни и глърусъ за разкошъ.

Работно заглавие: А! - ХХІІІ [x y z] Sic itur ad astra (Vergilius)* 

Емилъ Димитровъ - Само единъ животъ (1982)        


---
 *Така вървят към звездите (по този път се върви към славата) (Вергилий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 14 март 2012 г.

Настроение # 176i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 31.Упражнение върху Оная стара папка с хуzа, пардон муза, фантаZии разни и канцеларщини...

Работно заглавие: Охъ... ХХХ [x y z] Punctum saliens*

Vashti Bunyan - Same But Different                  


---
*Трептяща точка.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 13 март 2012 г.

Настроение # 175i3D - HD
---

Всичко остро е вредно?
--

Поведение в перспективата -50. Упражнение върху Металъ, студъ, ограда и още нещо....

Работно заглавие: Остр - о! - ХVІІІ.[x y zEt ego in Arcadia fui* 

Sharleen Spiteri - The Windmills Of Your Mind   


---

*И аз съм бил в Аркадия (в идилическата поезия Аркадия е страна на мира и щастието).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 12 март 2012 г.

@легория № 133i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 30. Упражнение върху Онова старо, велурено яке съ закачалки гардеробски, купина дама, памятнiкъ нерукотворний и...тайни.

Работно заглавие: Очакване - ХХІ [ X Y _ ] Caetera desunt* 

Trio tokando tango - Solo de trompeta 


---
*Останалото го няма (забележка в края на старъ ръкописъ, чийто край не е намеренъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 11 март 2012 г.

Нежностъ № 70i3D - HD
---

Всичко остро е вредно?
--
Неведение в перспективата - 29. Упражнение върху...много работи, с много работи, fантазии разни и  iгла.

Работно заглавие: А! - ХХІІ.  [x y z] Acu rem tetigisti. (Plautus)*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Ти докосна с игла!  (Плавт) 
---


илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 10 март 2012 г.

НОВЪ ИЗГЛЕДЪ

Рекох и аз да направя нещо ново...

Настроение # 174
i3D - HD
---

Геометрията е в нас и...

Поведение в перспективата -49. Упражнение върху Оная стара папка с хартии, сФери(топки)...много fантазии и гларусъ за акцентъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХІХ. [x y z] 
Facilius est lpus facere, quam idem (Quintilianus)*

Nouvelle Vague - Dance with me  

----------------------------------------------------------------
*По-лесно е да направиш повече, отколкото същото (Квинтилиан).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 9 март 2012 г.

@легория № 132


i3D - HD
---
Разкопчаните безопасни игли са много опасни!!

Заведение в перспективата - 14. Упражнение върху Една друга, кафява папка с ме(н)тални птици, feeрии разни, гларусъ за разкошъ и прочие...

Работно заглавие: Очакване - ХХ [x y z] Qui totum vult, totum perdit* 

Vera Lynn - I'll Be Seeing You   


----------------------------------------------------------------
*Който иска всичко, губи всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 8 март 2012 г.

Настроение # 173


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -48. Упражнение върху Оная, другата, по-нова и сива като пенсионерско ежедневие папка с...банални чертожни iнструменти...и пр.

Работно заглавие: А! - ХХІ  [X Y Z rotata] Duo cum faciunt idem, non est idem* 

Joe Cocker - Ain't No Sunshine    


----------------------------------------------------------------
*Когато двама правятъ едно и също нещо, не е едно и също нещо.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 7 март 2012 г.

Нежностъ № 69


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 28. Упражнение върху Оная стара марля, дето  се прави  на платно...с мъгли и feeрии... гъсти.

Работно заглавие: Очакване (на боята) - ХІХ [x Y z] 
Artes molliunt mores* 

Patricia Carli - L'homme sur la plage   


-----------------------------------------------------------------
 *Изкуствата смекчават нравите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 6 март 2012 г.

@легория № 131


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 27.Упражнение върху Оная стара марля, която помни Толкова много копчета, че и отъняха конците от паметенъ зоръ...

Работно заглавие: Очакване - ХVІІІ [x y z] Bis dat, qui cito dat (Syrus)* 

Sylvie Vartan - La plus belle pour aller danser (1964) 


----------------------------------------------------------------
*Два пъти дава този, който дава бързо (Сир).
---

илюстрация - авторъта
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 5 март 2012 г.

Нежностъ № 68


i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 26.Упражнение върху Онази стара папка, която се прави на пролетно небе, макаръ, че не и прилича на възрастта съ...fантазии разни.

Работно заглавие: Охъ... ХХVІІІ [X Y Z rotata] Ad nova omnes concurrunt* 

Честитъ понеделникъ и първа предпролетъ* * 
Gidon Kremer - Vivaldi's Four Seasons - Spring 


----------------------------------------------------------------
*Всички бързатъ къмъ новото.

* * Знамъ, че е много вивално, пардонъ банално да пущамъ Вивалди всяка година, тая даже по никое време, за първа пролетъ (21.03) още е рано, но то е достатъчно, дето всяка пролетъ е нова и неповторима , тъй, че няма нужда всяка година да пишемъ нова музика,...е да де, знамъ че музикалниятъ браншъ не е на това мнение, но и тази на Вивалди си е точна, пъкъ и една година е достатъчно време да я позабравимъ и да ни звучи като нова...Освен това био-времемерътъ ми нещо се е поразхлопалъ, нищо чудно на 9-ти септември да ви кажа нещо за 3-ти мартъ, или 10-ти ноември (смяхъ).
---

илюстрация - авторъта
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 4 март 2012 г.

@легория № 130


i3D - HD
---
Заведение в перспективата - 13. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се вмириса на риба, докато се прави на небе.

Работно заглавие: Очакване - ХVІІ  [x y z] Primo mihi* 

The Fish Head Song  


----------------------------------------------------------------
*На менъ най-напредъ.
---

илюстрация - авторъта
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 3 март 2012 г.

Нежностъ № 67


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -47.Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се позасрами и позасра и взе да се напъва да се връща към първоначалния си цвятъ...

Работно заглавие: Очакване - ХVІ [X Y Z] Nihil est difficile volenti* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams  


----------------------------------------------------------------
*За желаещия няма трудности.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 2 март 2012 г.

Настроение # 172


i3D - HD
---
Разкопчаните безопасни игли са много опасни!!!

Поведение в перспективата - 46. Упражнение върху Оная стара марля, която помни Толкова много работи,да кажем ...556 бр. съ сФери ...светлини и тайни...

Работно заглавие: Охъ... ХХVІІ  [x y z] ^ 2  Omnia tempus revelat* 

Adam Hurst - The Secret  


----------------------------------------------------------------*Времето разобличава всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 1 март 2012 г.

Настроение # 171


i3D - HD
---
Всичко остро е вредно?

Неведение в перспективата - 25. Упражнение върху Оная стара папка съ мрежа на спомена, пергелъ, сФери и еферии разни...

Работно заглавие: Да! -ХV [x y z] Nil nisi bene*

 Clint Mansell & Kronos Quartet - Marion Barfs     


----------------------------------------------------------------
*Никак освен добре.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)