събота, 28 февруари 2015 г.

Настроение # 370i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 399. Курсова работа № 321 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXІІ. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2        


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 февруари 2015 г.

Настроение # 369i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 398. Курсова работа № 320 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСС.  [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 февруари 2015 г.

@легория № 483i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -369. Курсова работа № 319. Безъ коментаръ, съ огледало.

 Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love


---
*Ни на себе си, ни на другъ
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 февруари 2015 г.

Настроение # 368i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -368. Упражнение върху Една стара коприна съ имагинерна Свобода и зебрени мотиви. Реципрочен възторг от гонене на вятър...Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХX.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 февруари 2015 г.

iнициация # 339i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -367. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие коприна, с Нещо кухо и светло, референтенъ кочъ, микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІІ. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo  


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 февруари 2015 г.

iнициация # 338i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -365. Упражпение върху металокоприна, съ логаритмуваната клоунада на реципрочния възторгъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХІX.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano    


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 февруари 2015 г.

@легория № 482i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 359. Курсова работа № 318 Безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІX. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Caus


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 февруари 2015 г.

iнициация # 337i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -364. Курсова работа № 317. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСХXXXІІІ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 февруари 2015 г.

iнициация # 336i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 397. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХVІІІ. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen  


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 февруари 2015 г.

@легория № 481i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 396. Курсова работа № 316 (Върху Едни стари коприни, с интегрална риба, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ)

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХVІІІ.  [x y z] Bis*  

Enrico Caruso - La Donna e Mobile     


---
*Два пъти.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 февруари 2015 г.

iнициация # 335i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -363. Упражнение върху Една тъмна коприна и подъ- металикъ, съ триумфа на диференциалния въZторгъ и ментената близалка на реципрочния прогресъ. Мъка и скърцане съ зъби. И есемесъ.

  Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХVІІ. [x y z] Quantum satis*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 февруари 2015 г.

@легория № 480i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -362. Курсова работа № 315 (Съ пясъченъ часовникъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХVІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause     


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 февруари 2015 г.

Настроение # 367i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -361. Курсова работа № 314. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХV. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 февруари 2015 г.

Нежностъ № 295i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 358. Курсова работа № 313. Безъ коментаръ, съ трансцедентна риба...

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІV.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 февруари 2015 г.

Настроение # 366i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 395. Упражнение върху Онова старо, велурено яке съ референтни котки и реципрочен домашен майстор, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong    


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 февруари 2015 г.

Настроение # 365i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 394. Курсова работа № 312. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLСХXXXІІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 февруари 2015 г.

Нежностъ № 294i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 357. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна реципрочностъ. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХX. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 февруари 2015 г.

Настроение # 364i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -360. Упражнение върху Една друга стара папка, съ Давид, бялъ, диференциаленъ заекъ и нещо хубаво и светло въ ръката...

Работно заглавие: Да! -СLХХXXІІІ. [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale    


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 февруари 2015 г.

@легория № 479i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 393. Упражнение върху Едни златни материи, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXXІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 февруари 2015 г.

@легория № 478i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 392. Упражнение върху Едни станиоли, съ интегрална инваZия и тангенциална любовъ (вярна, народна, 1бр.) И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХVІІ. [x y z] Qui pro quo.*

Django Reinhardt - Please Be Kind 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 8 февруари 2015 г.

Нежностъ № 293i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 356. Курсова работа № 311  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХVІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 февруари 2015 г.

@легория № 477i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 391. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, реципрочен мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХІX. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 6 февруари 2015 г.

iнициация # 334i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 390. Курсова работа № 310 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна свобода.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

@легория № 476i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 389. Курсова работа № 309. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІІ.  [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 февруари 2015 г.

@легория № 475i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -359. Курсова работа № 308. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СVVХХVІІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

"Ode to Joy" played on wine glasses  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 3 февруари 2015 г.

Настроение # 363i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 355. Упражнение върху Онова старо, велурено яке безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХV. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
*И все отъ този родъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 февруари 2015 г.

Настроение # 362i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 354. Курсова работа № 307. Безъ коментаръ....

Работно заглавие: А! - СLСХXXX. [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca 


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 февруари 2015 г.

iнициация # 333i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 388. Курсова работа № 306. (Върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, хартия. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXXІX.  [x y z] Non omnis error stultitia est*

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Не всяка грешка е глупава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)