неделя, 30 ноември 2014 г.

iнициация # 319i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 334. Курсова работа № 277 (Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХХVІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - The Fortune 


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 29 ноември 2014 г.

Нежностъ № 281i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 333. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ ръцете на реципрочния споменъ, две хубави очи, особено Едното и много любов, насипна и пакетирана. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXІV. [x y z] Artes molliunt  mores*

Adam Hurst - The Fortune 


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 28 ноември 2014 г.

@легория № 450i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 360. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, реципрочен мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХ. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause   


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Настроение # 347i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 359. Упражнение върху Онова старо, велурено яке съ реципрочен домашен майстор, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXV. [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 26 ноември 2014 г.

Настроение # 346i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 332. Курсова работа № 276. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХІХ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash 


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 25 ноември 2014 г.

Настроение # 345i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 331. Упражжнение върху Оная стара папка, съ памятникъ рукотворний, тангенциалната сполука и мастYрбативната надежда на екзистенциалния лиризъмъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХV.  [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune 


---
*Ето синътъ на Фортуна
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Нежностъ № 280 (алегорична)i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 330. Курсова работа № 275 (Съ ярка символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXІХ.  [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love  


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 23 ноември 2014 г.

Нежностъ № 279i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 329. Упражнение върху Едни огледални материи, съ диференциаленъ ratioнализъмъ и реципрочна любовъ ...на тъмно.

Работно заглавие: А! - СLСХXVІІІ.  [x y z] Ecce homo!* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company


---
*Ето го човекътъ!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 22 ноември 2014 г.

Настроение # 344i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -343. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие коприна, с Нещо кухо и светло,  микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІV. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo 


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 21 ноември 2014 г.

iнициация # 318i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 328. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXVІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

@легория № 449i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 358. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, съ референтенъ Манекен и кесия на Сполуката. Суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІІІ.  [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 19 ноември 2014 г.

Нежностъ № 278i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 357. Упражнение върху Една нощно синя хартия, с галактическа тръпка и Zвезди, една адюнгирана любовъ и небесните риби на имунизирания възторгъ. Тишина.

Работно заглавие: А! - СLСХXVІ.  [x y z] Totus tuus* 

Joe Dolan - Lady in Blue (1975)


---
*Целиятъ твой (заключителна формулировка в приятелско писмо).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 18 ноември 2014 г.

iнициация # 317i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -342. Упражнение върху Една стара папка съ Трите грации и реципрочна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХІV. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance 


---

*Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 17 ноември 2014 г.

iнициация # 316i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 356. Курсова работа № 274. Безъ коментаръ, съ инсекти.

Работно заглавие: А! - СLСХXV.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 16 ноември 2014 г.

Настроение # 273i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 230. Съ ме(н)тална птица, портретно позициониране нa менъ. И гларусът е тамъ. Суета.

Работно заглавие: Да! -СХХХVІІ.[x y z ] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо                        


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 15 ноември 2014 г.

Настроение # 343i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 327. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, копрiна, като отъ небе, съ Охъ люви и много любовъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXІІІ.  [x y z] Debes, ergo potes* 

Adam Hurst - The Shallows    


---
*Длъженъ си, значи можешъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 14 ноември 2014 г.

@легория № 448i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -341. Курсова работа № 273. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСХXІV.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 13 ноември 2014 г.

iнициация # 315i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 355. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, съ ме(н)тални птици съ Zлатна баня, златна рибка, друга- Yловена и позлатена и едно iratioнално окачване съ реципрочен финесъ.

Работно заглавие: А! - СLСХXІІІ. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 12 ноември 2014 г.

@легория № 447i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 354. Упражнение върху Едни метали, много символика, сингулярна пародия и фрустрацията на човека съ Zлатно покритие. Суета съ микрофонъ на статукво.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХІІІ.  [x y z] Nihil est ab omni parte beatum (Horatius)* 

Astor Piazzolla - Oblivion   


---
*Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие) (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 11 ноември 2014 г.

@легория № 446i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 353. Курсова работа № 272. Тангенциална клоунада. Безъ коментаръ...Суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІІ. [x y z] Sic transit gloria mundi*

Buxtehude - Alleluia  


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 10 ноември 2014 г.

Нежностъ № 278i3D -HD
---

Заведение въ перспективата - 353. Курсова работа № 272 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
    *Добре заслуженъ.
---
   илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)     

неделя, 9 ноември 2014 г.

Настроение # 342i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -340. Упражнение върху Оная стара папка, оплескана съ златенъ бронзъ, съ Азъ, бялъ петел- интеграленъ и  още нещо. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХІІ. [x y z] Fac et spera* 

Beethoven - Ode to Joy, 9th Symphony - Virtual Piano  


---
*Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 8 ноември 2014 г.

Настроение # 341i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 326. Курсова работа № 271. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХVІІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash  


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 7 ноември 2014 г.

@легория № 445i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -339. Курсова работа № 270. Безъ коментаръ...И гларусътъ е там.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXІІ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again  


---

*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

iнициация # 314i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 325. Курсова работа № 269. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLСХХІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 5 ноември 2014 г.

Настроение # 340i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 324. Курсова работа № 268 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXІІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love


---
 *Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 4 ноември 2014 г.

Нежностъ № 277i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 323. Курсова работа № 267. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСХXІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind 


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 3 ноември 2014 г.

iнициация # 313i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 352. Курсова работа № 266. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХVІІ.  [x y z] Gloria victis*

И. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган    


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 2 ноември 2014 г.

@легория № 444i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 351. Упражнение върху Едни нощно теменYжени материи, съ Zебрите на любовта и сладоледъ металикъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXІ.  [x y z] Qui pro quo.*

 Adam Hurst - Sparrow---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 1 ноември 2014 г.

@легория № 443


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -338. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ майсторъ, реципрочна свиня, хубава, интегрална ябълка и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХ. [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*
Adam Hurst - The Fortune


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)