неделя, 31 март 2013 г.

Нежностъ № 157* - Б*@легорична

i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 108. Упражнение върху Един сивъ, като пенсионерско ежедневие, гранитъ, който играе небе, съ грация, любовъ- металикъ и нещо хубаво и светло по Z. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХІІ. [x y z] Amor magister optimus* 

El Cigala - Historia de un amor                              


---
*Любовта е най-добриятъ учителъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 30 март 2013 г.

Нежностъ № 157* - А*@легорична

i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 107. Упражнение върху Една синьозелена, поохлузена копрiна, съ грацiя и двама граца, рiби (2бр., уловени и леко транжирани) по Z и тангенциална любовъ.

Работно заглавие: А! - LХХХХVІІ. [x y z] Artes molliunt mores* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


петък, 29 март 2013 г.

Нежностъ № 157*
*@легорична

i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 106. Упражнение върху Една стара, ръждава ламарiна, съ грацiя и двама граца, настъпано коте по Z и сФерична любовъ...И гларусите са тамъ.

Работно заглавие: О - о! - LХХХХVІІІ. [x y z] Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile    


---
*Жената или мрази, или обича, трето положение няма.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 28 март 2013 г.

iнициация # 168i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 157. Упражнение върху Единъ Zeленъ стъклометалъ, с кубични напъни, паметник нерукотворний и сФерична мисълъ за окачване.

Работно заглавие: Да! -LХХХІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major   


---
*Всяко сравнение куца.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 27 март 2013 г.

Нежностъ № 156i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -194. Упражнение върху Една сива коприна, която е посиняла отъ небесенъ въZторгъ, съ сФерична мисълъ и геометрична любовъ.

Работно заглавие: А! - LХХХХVІ.  [x y z] Memoria est mater Musarum 

 Adam Hurst - The Secret 


---
 *Паметта е майка на Музите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 167i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 105. Курсова работа № 54 (Върху Едни Оогнени матерiи, безъ време за коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - LХХХХVІІ. [x y z] Dicamus bona verba* 

Mozart - Lacrimosa          


---
*Да кажемъ добри думи...
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 26 март 2013 г.

@легория № 261i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -193. Упражнение върху Единъ старъ фазеръ, който се е запалил от мерак за Zлатно покритие, съ сФерична мисълъ и диалогъ в движение.

Работно заглавие: О - о! - LХХХХVІ. [x y z] Homines caecos reddit cupiditas*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude          


---
*Страстта прави хората слепи.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 25 март 2013 г.

Нежностъ № 155i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 104. Упражнение върху Един сив, като пенсионерско ежедневие пуловеръ, съ блясъкъ, нищета и диференциална любовъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CVІІ. [x y z] Agnosco veteris vestigia flammae (Vergilius)* 

Astrud Gilberto & Stan Getz - The Girl From Ipanema- 1964              


---
*Виждамъ следите на някогашенъ огън (Вергилий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 23 март 2013 г.

iнициация # 166i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -192 (ratio нално). Упражнение върху Една декоратiвна маZилка, пропита съ нощно синьо, съ сФерична мисълъ (пак, да) и Тайна.

Работно заглавие: А! - LХХХХV.  [x y z] Duo non faciunt collegium* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU      


---
*Двама души не правятъ съдружие.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 165 - ii3D - HD
---

Поведение въ перспективата -191(iratio нално). Упражнение върху Оная, стара, марля, омърляна в нощно синьо, съ сФерична мисълъ и скаларенъ лириZъмъ.

Работно заглавие: А! - LХХХХІV.  [x y z] Licet et decet* 

 Carmina Burana O Fortuna   


---
*Позволено е и подобава.(?)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 21 март 2013 г.

Настроение # 242i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 156. Упражнение върху Една сива, като пенионерско ежедневие, хартiя, съ паметник, нерукотворний и интегрално синьо, като всичко хубаво.

Работно заглавие: Да! -LХХХ.  [x y z] Mala herba cito crescit* 

Adam Hurst - Melancholy 


---
*Лошата трева бързо расте.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 20 март 2013 г.

Настроение # 241i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 155. Упражнение върху Една сива, като пенсионерско ежедневие, копрiна, като отъ небе, съ Охъ люви и много любовъ.

Работно заглавие: Охъ... CVІ.  [x y z] Debes, ergo potes* 

Adam Hurst - The Shallows      


---
*Длъженъ си, значи можешъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 19 март 2013 г.

@легория № 257 -ii3D - HD
---

Поведение въ перспективата -190.(iratio нално)  Упражнение върху Една стара , огненозелена папка, като небе, съ диференциални мисли и iновации...Тайна.

Работно заглавие: О - о! - LХХХХV. [x y z] Habet sibi.* 

Mozart - Requiem Dies Irae                


---
*Нека владее.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 260i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 103. Курсова работа № 53 (безъ коментаръ, съ боклукъ)

Работно заглавие: О - о! - LХХХХІV.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
 *Ни на себе си, ни на другъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 18 март 2013 г.

iнициация # 165i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -189. Упражнение върху Оная, стара, паметлива папка, съ сФерична мисълъ и тангенциаленъ лириZъмъ.

Работно заглавие: А! - LХХХХІІІ. [x y z] Licet et decet* 

Leila Arab - Underwaters     


---
*Позволено е и подобава.(?)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 17 март 2013 г.

Нежностъ № 154i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -188. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие копрiна, съ Една голяма любовъ и почти Ни-що повече. 

Работно заглавие: А! - LХХХХІІ. [x y z] Aetas dilcissima adulescentia est*

Tina Guo - Bach...        


---
*Младостта е прекрасно време отъ живота.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 15 март 2013 г.

Нежностъ № 153i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 154. Курсова работа № 52 (Съ обувки, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХІХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat (Syrus)* 

Ane Brun - One Last Try            


---
*Два пъти дава този, който дава бързо (Сиръ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 259i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 102. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се е оплескало съ Zлатенъ бронзъ и се прави на озарено небе, кесiята на Сполуката и пр. тримерни глупости, съ реципроченъ Възторгъ.

Работно заглавие: Да! -LХХVІІІ.  [x y z]  Finis ita..*

Carmina Burana O Fortuna          


---
Такъвъ и краятъ...*
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 14 март 2013 г.

@легория № 258i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -187. Упражнение върху Едни други стари папки, съ интегрални прYжини на Радостта и Zвяра въ утрешния денъ.

Работно заглавие: Охъ... CV. [x y z] Fac et spera* 

Beethoven - Ode to Joy, 9th Symphony - Virtual Piano    


---
*Прави и се надявай.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 13 март 2013 г.

Настроение # 240i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 153. Упражнение върху Една стара, декоратiвна маZилка, съ  мYZa, кубъ"Х" по "Z", имагинерната Zебра и адюнгирана любовъ.

Работно заглавие: Да! -LХХVІІ. [x y z] Caetera desunt* 

Astrud Gilberto - Manha De Carnabal      


---
*Останалото го няма (забележка в края на старъ ръкописъ, чийто край не е намеренъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 11 март 2013 г.

Нежностъ № 152i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 101. Курсова работа № 51(безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - LХХХХІ. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version


---
*Радостта добавя сили.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Настроение # 239i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 152. Упражнение върху Металъ, който се прави на ЕкZистенциален плажъ,  съ диференциални спомени и много любовъ, съ послевкусъ на PVC и изветряла бира...И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CІV. [x y z] Editio princeps* 

Paolo Fresu Quintet - Satie     


---
*Първо издание.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 10 март 2013 г.

@легория № 257i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -186. (ratio нално)  Упражнение върху Една стара чанта, която зеленяса като небе, съ интегрални мисли и iновации...Тайна.

Работно заглавие: О - о! - LХХХХІІІ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude            


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 9 март 2013 г.

@легория № 256i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 100. Упражнение върху Една друга стара, кафява папка, която се прави на небе съ Zлатно покритие, mikroфонътъ на Времето, Нищо като Нещо, Нещо като Нищо и една и 1/2 голяма любовъ!

Работно заглавие: Очакване - LХХХІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia      


---
*Така преминава световната слава.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 8 март 2013 г.

Нежностъ № 151i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 99. Курсова работа № 50 (Върху Един сив, като пенсионерско ежедневие картонъ, с геометрични спомени за плажъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХ.  [x y z] Manu sinistra* 

Charlie Parker - Summertime (Jazz Instrumental)       


---
*Съ лява ръка. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 6 март 2013 г.

Нежностъ № 150 - ІІi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 151- ІІ. Упражнение върху Една стара амбалажна хартия, съ паметникъ нерукотворний, ме(н)тални птици и още три Неща.

Работно заглавие: Охъ... CІІІ.  [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again      


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 150i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 151. Упражнение върху Ония старъ, оплесканъ цокълъ, съ паметникъ нерукотворний, ме(н)таленъ подъ и още Нещо. 

Работно заглавие: Охъ... CІІ.  [x y z] In optima forma*.

Adam Hurst - Melancholy       


---
*В най-добъръ видъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 4 март 2013 г.

@легория № 255i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 98. Упражнение върху Една друга, нощно синя папка, съ 4ерна котка, Галактически коминочисачъ и още Нещо.

Работно заглавие: А! - LХХХХ.  [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor 


---
*Не е трудно да се повярва.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 149i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 150. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ ме(н)тална любовъ и въZторг оборотенъ...

Работно заглавие: О - о! - LХХХХІІ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love          


---
 *Ни на себе си, ни на другъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 3 март 2013 г.

iнициация # 164i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -185. Упражнение върху Едни материи, съ много мисъл и беZмислици. Тайна.

Работно заглавие: А! - LХХХІХ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU              


---
*И все отъ този родъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 1 март 2013 г.

iнициация # 163i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -184. Упражнение върху Оная, стара папка, която помни много работи, съ Триумфаленъ въZторг и падение.

Работно заглавие: А! - LХХХХІІІ. [x y z] Et hoc genus omne* 

Й.С. Бах - Прелюдия и фуга № 12 орган      


---
*И все отъ този родъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)