четвъртък, 31 декември 2015 г.

Нежностъ № 350i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 473. Упражнение върху Едни огледални материи, съ диференциаленъ ratioнализъмъ и реципрочна любовъ ...на тъмно.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІІІ.  [x y z] Ecce homo!* 

Adam Hurst - The Visitor


---
Ето го човекътъ!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 30 декември 2015 г.

Настроение # 440i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -432. Упражнение върху Едно небе като от гранитъ, съ интегралния черепъ на сакралната индукция и звездният art-поривъ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 29 декември 2015 г.

@легория № 580i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 472. Упражнение върху Една стара коприна, съ имагинерния риболовъ и стадната интерполация на Възторга от Нещо-то.

Работно заглавие: Да! -СLСХХV. [x y z ] Cuique suum* 

The Fish Head Song    


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 28 декември 2015 г.

Настроение # 439i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 471. Упражнение върху златната среда и още размисли и страсти... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVLХІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash 


---
*Вещъ, (която не принадлежи) на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 27 декември 2015 г.

@легория № 579i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -431. Упражнение върху Оная сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ тасътъ на Сполуката, микрофонната еротика на Обърнатиятъ градъ и Жокерътъ на тангенциалната илюзия. 

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong     


---
*Всяко сравнение куца.
...
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 26 декември 2015 г.

Настроение # 438i3D - HD
---

Заведение въ перспективата -  528. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано небесно, съ баскетболната топка на кошовия въZторгъ и много релативна символика. Ка(н)тарзисъ.

Работно заглавие: Да! -СLСХХІV.  [x y z] Totus tuus* 

Аспарух Лешников - Чудно хубав е живота (1935) 


---
*Целиятъ твой.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 24 декември 2015 г.

iнициация # 419i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 470. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 23 декември 2015 г.

@легория № 578i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 469. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! -СLССLХХХХ. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him          


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 22 декември 2015 г.

@легория № 577i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 527. Упражнение върху Една стара  копрiна, съ тангенциален оптимиZъмъ, втора производна на прогресса, бялъ петел и тежките балони на Клоуна. `Сладка болка, мигъ на тиха радостъ`.

Работно заглавие: Да! -СLСХХІІІ.  [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 21 декември 2015 г.

@легория № 576i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 526. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - СVVLХ.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче....


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 20 декември 2015 г.

iнициация # 418i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 525. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІХ. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen 


---
*Дори и единъ косъмъ има сянка. (Сиръ)
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 19 декември 2015 г.

Нежностъ № 349i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 468. Курсова работа № 416  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 18 декември 2015 г.

Настроение # 437i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -430. Упражнение върху Оная стара папка, оплескана съ златенъ бронзъ, съ Азъ, бялъ петел- интеграленъ и  имагинерни пеперуди. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХVІІІ. [x y z] Fac et spera* 

Beethoven - Ode to Joy, 9th Symphony - Virtual Piano 


---
*Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 17 декември 2015 г.

iнициация # 417i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 524. Курсова работа № 415. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване -СVVLІХ.  [x y z] Gloria victis*

И. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган  


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 16 декември 2015 г.

Настроение # 436i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -429. Упражнение върху Едно небе като от гранитъ, съ много символика.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХVІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  

]
---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 15 декември 2015 г.

@легория № 575i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 523. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХVІ. [x y z] Bene meritus* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 14 декември 2015 г.

iнициация # 416i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 467. Курсова работа № 414. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! -СLСCХХХ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae        


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 13 декември 2015 г.

Настроение # 435i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 522. Упражнение върху Една декоративна маZилка, оплескана в нощно синьо, съ санитаренъ fаянсъ, арогантна сiмволика и прочие.

Работно заглавие: Очакване -  СVVLVІІІ.  [x y z] Fac et spera*  

Canon in D - Baby B Strings


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 12 декември 2015 г.

Настроение # 434i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 521. Курсова работа № 413. Безъ коментаръ, съ баръ кодъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХV. [x y z]  Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 11 декември 2015 г.

iнициация # 415i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 520. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и диференциалната суета.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІХ. [x y z]  Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 10 декември 2015 г.

Нежностъ № 348i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 519. Упражнение върху мъглива коприна и металикъ съ стари, сингулярни вестници, млада Муза с лебедъ  бялъ и мека тоалетна харния по осъ Z. 

Работно заглавие: Да! -СLСХХІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 9 декември 2015 г.

@легория № 574i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 518. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ агне и топка по Z. И гларусътъ е тамъ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІV. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 8 декември 2015 г.

iнициация # 414i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 466. Упражнение въху Една стара, иZбеляла папка, съ алгоритъмъ на златна рибка, златно сечение и трансцедентна, канализирина мисълъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІІІ. [x y z]  Omnis comparatio claudicat*

Max Raabe - Oops I did it again  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 7 декември 2015 г.

@легория № 573i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 465. Курсова работа № 412. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СVVLVІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude     


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 6 декември 2015 г.

@легория № 572i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 517. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, Майстора и референтната мYZa по осъ Х. И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Теодора Георгиева - Кукла на конци 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


събота, 5 декември 2015 г.

iнициация # 413i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -428. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие коприна, с Нещо кухо и светло, референтенъ кочъ, микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СLСХХІ. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bongo    


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 4 декември 2015 г.

Нежностъ № 347i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -427. Упражнение върху Едни пламнали коприни, съ сYтиена на иZгрева, интегралната, празнична тенджера на реципрочния възторгъ и послевкусъ на домакинска любовъ. Размерътъ има значение. И това е суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХХ. [x y z]  Ad vitam aut culpam* 

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen    


---
*За цялъ животъ, или до първата вина.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 3 декември 2015 г.

iнициация # 412i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 516. Курсова работа № 411. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return    


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 2 декември 2015 г.

Нежностъ № 346i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 464. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ ръцете на реципрочния споменъ, две хубави очи, особено Едното и много любов, насипна и пакетирана. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХІV.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 1 декември 2015 г.

Нежностъ № 345i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 515. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ (на)дървени влакче и мече и интегриранъ копнежъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІІ.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 30 ноември 2015 г.

@легория № 571i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 514. Курсова работа № 410. Закуска за шампиони. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІ.  [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia        


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 ноември 2015 г.

Нежностъ № 344i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 513. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХІХ. [x y z] Dicamus bona verba* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him  


---
*Да кажемъ добри думи....
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 ноември 2015 г.

iнициация # 411i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 512. Курсова работа № 409. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХVІІІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 ноември 2015 г.

@легория № 570i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 463. Курсова работа № 408 (Върху Едни стари коприни, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLСХVІІ. [x y z ] Cuique suum* 

The Fish Head Song      


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Настроение # 433i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 511. Курсова работа № 407 (Върху Една стара, избеляла папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CLССХХХІІІ.  [x y z]  Fac et spera*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 ноември 2015 г.

@легория № 569i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 462. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХ. [x y z]  Oculos habebat et not videbat* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him


---
*Да имашъ очи и да не виждашъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 ноември 2015 г.

Настроение # 432i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 461. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХІХ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio.


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 ноември 2015 г.

Нежностъ № 343i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 460. Курсова работа № 406. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСCХХVІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind    


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 ноември 2015 г.

Нежностъ № 342i3D - HD 
--- 
 Заведение въ перспективата - 510. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ. 

 Работно заглавие: Охъ... CLССХХХІІ. [x y z] Pars pro toto* 

 Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 ноември 2015 г.

iнициация # 410i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 509. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и диференциалната суета.

Работно заглавие: А! - СLСCХХV.  [x y z]  Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses 


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 ноември 2015 г.

Нежностъ № 341i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 508. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие,  хартия - металикъ, съ Муза, контра Муза и опитъ за летене съ прихващане по осъ "Y". Мълчанието на голямото агне.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІV. [x y z] Licentia potica* 

Max Raabe - Bongo bong   


---
*Поетическа волностъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 ноември 2015 г.

@легория № 568i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 507. Упражнение върху Едни стъклено-изцъклени матерiи, съ змiите на По-Zнанието, сподавен възторгъ и посредствена любовъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVLVІ. [x y z] Beati omnes esse volumus*

Max Raabe - Bei Mir Bist Du Schoen


---
*Всички искаме да сме щастливи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 ноември 2015 г.

iнициация # 409i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 506. Упражнение върху Едни метални материи. Тайна. Триумвиратъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХVІІІ. [x y z] Etiam capillus unus habet umbram suam (Syrus)*

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen      


---
 *Дори и единъ косъмъ има сянка (Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 ноември 2015 г.

Нежностъ № 340i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 459. Упражнение въ Геометрично роZово, съ розови обувки (дамски) и дискретна пермутация. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVLV. [x y z] Amor caecus*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2        


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 ноември 2015 г.

iнициация # 408i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 458. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 ноември 2015 г.

iнициация # 407i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -426. Упражнение върху Едни материи, съ много мисъл и беZмислици. Тайна.

Работно заглавие: А! - СLСCХХІІ.  [x y z] Et hoc genus omne* 

Max Raabe & Palast Orchester - TABU          


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 ноември 2015 г.

Настроение # 431i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 505. Курсова работа № 405. 

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХVІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 ноември 2015 г.

@легория № 567i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -425. Упражнение върху Една стара папка, съ много любовъ.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХVІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Secret    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 ноември 2015 г.

@легория № 566i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -424. Курсова работа № 404. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! -  СLСCХХІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 ноември 2015 г.

@легория № 565i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 504. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от адюнгираното, Светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната Битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване -СVVLІV. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings            


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)