петък, 31 октомври 2014 г.

@легория № 442


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 350. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - СVVХVІ.  [x y z] Omnes salvos volo*

Сто милиона, или левче.... 


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 30 октомври 2014 г.

Настроение # 339


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -337. Курсова работа № 265. Безъ коментаръ.
Работно заглавие: Охъ... CLСХX.  [x y z] Nunc plaudite*

Mina - E Poi     


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 29 октомври 2014 г.

iнициация # 312


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -336. Упражнение върху Една стара папка съ Трите грации и реципрочна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХІХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat*

Adam Hurst - In the Balance           


---
 *Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 28 октомври 2014 г.

Настроение # 338


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 322. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.
Работно заглавие: А! - СLСХX.  [x y z] Nunc plaudite*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 27 октомври 2014 г.

iнициация # 311


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -335. Упражнение върху Една тъмна коприна и подъ- металикъ, съ триумфа на диференциалния въZторгъ и ментената близалка на реципрочния прогресъ. Мъка и скърцане съ зъби. И есемесъ.

  Работно заглавие: О - о! - СLСХVІІІ. [x y z] Quantum satis*

Lost Cause 2012 by Sharon Eyal and Gai Behar  


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 26 октомври 2014 г.

@легория № 441


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 349. Курсова работа № 264 (Съ реципрочна символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХVІІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Unveiling  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 25 октомври 2014 г.

@легория № 440


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 348. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от референтното, светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване - СVVХV. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*
Canon in D - Baby B Strings 


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 24 октомври 2014 г.

Настроение # 337


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 321. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ нерукотворний, Zаспали чувства, събудени, грабливи птици и прогресъ, увитъ въ смачканъ вестникъ. Крещяща тишина.

Работно заглавие: О - о! - СLСХVІ. [x y z] Quieta non movere.*

J.S. Bach: Toccata, Adagio and Fugue in C major BWV 564 -Adagio


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 23 октомври 2014 г.

Настроение # 336


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 320. Упражнение върху Онова старо, велурено яке безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХІX. [x y z]  Et hoc genus omne*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 22 октомври 2014 г.

Нежностъ № 276


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -334. Упражнение върху Една стара кожа, съ стъклометалъ, сФерична мисълъ и лебеди (3бр., бели). И...

Работно заглавие: Охъ... CLСХVІІІ. [x y z] Gloria victis*

Maya Plisetskaya - Saint-Saëns - The Dying Swan   


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 21 октомври 2014 г.

@легория № 439


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -333. Курсова работа № 263. Безъ коментаръ
Работно заглавие: А! - СLСХІX.  [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 20 октомври 2014 г.

iнициация # 310


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -332. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ много раZ-мисълъ и ratiонален  еклектизъмъ.

Работно заглавие: А! - СLСХVІІІ.  [x y z] Qui pro quo.*
Mozart - Dies Irae  


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 19 октомври 2014 г.

Нежностъ № 275


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 347. Курсова работа № 262 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХХXІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 18 октомври 2014 г.

Нежностъ № 274


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 346. Упражнение върху Едни оплескани ламарини, съ бялъ петелъ и безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХX. [x y z] Cessante causa cessat effectus*

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието..
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 17 октомври 2014 г.

Нежностъ № 273


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 345. Упражнение върху Една стара коприна. Съ кесия и микрофонъ, бевъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХVІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

iнициация # 309


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 319. Курсова работа № 261(Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХV.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling      


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 15 октомври 2014 г.

@легория № 438


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 344. Упражнение върху Една стара, сива коприна, съ хваната риба, Муза съ агне и топка по Z. И гларусътъ е тамъ. 

Работно заглавие: О - о! - СLСХІV. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 14 октомври 2014 г.

iнициация # 308


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 318. Курсова работа № 260. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLСХІІІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 13 октомври 2014 г.

Нежностъ № 272


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 317. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ бели лебеди и диференциална символика. И още нещо. 

Работно заглавие: Да! -СLХХІX. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 12 октомври 2014 г.

iнициация # 307


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 316. Курсова работа № 259. Безъ коментаръ, съ дисплей.

Работно заглавие: А! - СLСХVІІ. [x y z] Carpe diem* 

Metallica - Carpe Diem Baby    


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 11 октомври 2014 г.

Нежностъ № 271


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 343. Курсова работа № 258. Върху Една стара коприна съ кошницата на референтното щастие, безъ коментаръ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХVІ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams    


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 10 октомври 2014 г.

iнициация # 306


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 315. Курсова работа № 257. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване -  СVVХІV. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae  


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 9 октомври 2014 г.

iнициация # 305


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 314. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСХVІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance 


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 8 октомври 2014 г.

Настроение # 335


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 342. Курсова работа № 256. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLСХV. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 7 октомври 2014 г.

@легория № 437


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 341. Упражнение върху Едни метали, съ много фасадна любовъ и втора производа на редуцирания успех. Суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХVІІІ. [x y z] Fac et spera*  

Max Raabe & Palast Orchester - TABU      


---
 *Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 6 октомври 2014 г.

@легория № 436


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 313. Упражнение върху Една стара коприна, съ Екзистенциаленъ пакетъ (кесия) по осъ Z, Муза с овце (седяща) и гларусътъ е там. Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CLСХV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 5 октомври 2014 г.

Настроение # 334


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 340. Курсова работа № 255 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХІІ.  [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 4 октомври 2014 г.

Настроение # 333


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -331. Курсова работа № 254. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХVІІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 3 октомври 2014 г.

@легория № 435


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 339. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLСХІ. [x y z] Bene meritus* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2      


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 2 октомври 2014 г.

Настроение # 332


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -330. Упражнение върху Една стара коприна съ имагинерна Свобода и зебрени мотиви. Реципрочен възторг от гонене на вятър...Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХІV.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 1 октомври 2014 г.

Настроение # 331


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 338. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХVІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind     


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)