вторник, 31 юли 2012 г.

Настроение # 204i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 46. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което като младо обичаше да тъпче раZни стъкларии въ себе си...Съ примирена скръбъ, любовъ, шампанско и сълзи.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХVІ. [_ y _ гомямъ] Vivere in diem*

Laura Pausini - Viveme        


---
* Да живеешъ въ деня.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 30 юли 2012 г.

Настроение # 203i3D - HD
---

Поведение в перспективата -97. Упражнение върху Една тетрадка съ спомени раZни и много любовъ съ канцеларски привкусъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХVІІІ.  [x y z] Epistola non erubiscit (Cicero)* 

Pianochocolate - Forgotten Love        


---
* Писмото не се изчервява (Цицеронъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 юли 2012 г.

@легория № 180i3D - HD
---

Поведение в перспективата -96.Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на нощно небе, съ памятник рукотворний, тирбушонний, и елегия за Утринна мъдростъ...

Работно заглавие: Очакване - ХХХХІХ.  [x y z] Fac et spera* 

Max Raabe & Palast Orchester - Oops ... I Did It Again 


---
*Прави и се надявай.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 юли 2012 г.

@легория № 179i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 76. Упражнение върху Едни лъскави материи и станиоли разни съ ОХлюви на късмета, мYZa съ ме(н)тална премяна, малко мъка и много любовъ съ послевкусъ на Almagel A.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХV.  [x y z] Festina lente*

Brian Crain - Softness and Light        


---
Бързай бавно.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 юли 2012 г.

iнициация # 102i3D - HD
---

Поведение в перспективата -95. Упражнение върху Една лъскава матерYя съ много мисълъ и Тайни...

Работно заглавие: Очакване - ХХХХVІІІ.  [x y z] Nil admirari (Horatius)*

Brian Crain - Dream Of Dreams      


---
* Не се учудвай на нищо (Хораций).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 юли 2012 г.

Нежностъ* № 105i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---

Поведение в перспективата -94. Упражнение върху...Каакто и да е...сива е, да...Знамъ, че не е *нежно, но нали трябва да кажа нещо като Zаглавие...Да не би пъкъ само азъ и само сега пиша нещо, колкото да го сложа като заглавие?! За-главие....За глава на нещо, единъ видъ...А колко пъти и на колко места задникътъ, примерно ни е впечатлявалъ повече от главата?! Животъ...

Работно заглавие: А! - ХХХХХІІІ. [x y z голямъ]. Sic transit gloria mundi * 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


     
---
*Така преминава световната слава.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 юли 2012 г.

Нежностъ № 104i3D - HD
---
Всичко остро е вредно
---

Неведение в перспективата - 75. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие хартия, вкопчена като небе, съ битовиZми разни и любовъ съ послевкусъ на кинкалерия...

Работно заглавие: А! - ХХХХХІІ. [x y z] Acu rem tetigisti. (Plautus)* 

Adam Hurst - Original Cello Music         


---
*Ти докосна с игла. (Плавт)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 юли 2012 г.

Настроение # 202i3D - HD
---
Всичко остро е вредно
---
Поведение в перспективата -93. Упражнение нърху Една небесно ръждава ламарина съ памятникъ нерукотворний, шутъ (сувениръ, играчка), саксии празни и битовиZми разни...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХІV.  [x y z голямъ] Aetate fruere, mobili cursu fugit (Seneca)*  

Max Raabe & Palast Orchester - Vivere (живея)      


---
 * Ползвайте живота, защото е бързотечен. (Сенека).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 юли 2012 г.

Настроение # 201i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 74. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на небитие, пардонъ, небе, съ памятникъ нерукотворний (само надграденъ) и много любовъ...съ послесловъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХVІІ.  [x y z] Auscultare disce, si nescis loqui* 

Max Raabe - Supreme          


---
* Учи се да изслушвашъ, ако не можешъ да говоришъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 22 юли 2012 г.

Нежностъ № 103i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 73. Упражнение върху Една декоративна мазилка съ ме(н)тална птица (Zлатиста), разни златисти fантзии ....и любовъ, съ послевкусъ на оказионъ...

Работно заглавие: А! - ХХХХХІ.  [x y z] Beаti possidentes*  

ABBA - Money Money Money          


---
* Щастливи са притежаващите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 юли 2012 г.

iнициация # 101i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 72. Упражнение върху Онова велурено яке, което се прави на сиво небе, съ платки раZни и скърцане съ зъби...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХІV. [x y z голямъ] Abusus non tollit usum.* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Preludе


---
* Злоупотребата не изключва употребата.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 20 юли 2012 г.

Нежностъ № 102i3D - HD
---

Поведение в перспективата -92.Упражнение върху Станиолъ отъ бонбони (въ телесно роZово), съ памятникъ нерукотворний и много любовъ съ остатъчна захаръ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХVІІ.  [x y z] Amor magister optimus* 

Pink Martini - Amado mio


---
*Любовта е най-добрият учител.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 юли 2012 г.

iнициация # 100i3D - HD
---

Курсова работа № 9.Върху Една декоратYвна мазилка съ много циментъ...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХІІІ. [x y z] Fiat lux!* !

Mozart - Dies Irae                


---
*Да бъде светлина!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 юли 2012 г.

Настроение # 200i3D - HD
---

Поведение в перспективата -91. Упражнение върху Една стара чанта отъ иZкуственна кожа, съ мYза и много любовъ, съ послевкусъ на пергелъ (Рихтеръ).

Работно заглавие: Да! -ХХХVІ.  [x y z голямъ] Secundae res neglegentiam creant*

Enrico Caruso - La Donna e Mobile      


---
*Успехътъ води къмъ лекомислие.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 17 юли 2012 г.

Нежностъ № 101i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 45. Упражнение върху Една друга, по-светла папка съ ротонда, ротации на fантаZията и много любовъ съ послевкусъ на мента и евкалиптъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХV. [x y z] Ambo meliores* 

Doris Day - More          


---
*И единиятъ като другия.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 юли 2012 г.

@легория № 178i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 44. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие хартия, съ памятник ноготворний и много любовъ, съ послевкусъ на баналъ, пардонъ, бананъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХХХІІІ. [x y z] Beati omnes esse volumus* 

Eddie Money- Maybe i'm a fool            


---
* Всички искаме да сме щастливи.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 юли 2012 г.

@легория № 177i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 43. Упражнение върху Оная стара папка, така натъпкана с думи и дела, че едва се затваря...

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХІІ. [x y z голямъ] Caetera desunt* 

Adam Hurst - First Light         


---

*  Останалото го няма (забележка в края на старъ ръкописъ, чиито край не е намеренъ).
---

Послеписъ: Всички стари, зелени папки си приличатъ. Отвънъ...
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


събота, 14 юли 2012 г.

Настроение # 199i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 71. Упражнение върху Оная марля съ въже въZлово, битовизми разни и ...много любовъ

Работно заглавие: А! - ХХХХХ. [x y z] Arbiter elegantiae* 

David Bisbal - Quien Me Iba A Decir    


---
 *Съдия по изящностъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 юли 2012 г.

Настроение # 198i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 70. Упражнение върху Оная стара папка, която помни много работи, дори и студъ отъ жега...И много любовъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХІ. [x y z голямъ] Mea memoria*

Aqualung & Lucy Schwartz - Cold            


---
 *Мой споменъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 юли 2012 г.

@легория № 176i3D - HD
---

Поведение в перспективата -90. Упражнение върху коприна съ клоунъ, балони...някакви и прочие, съ много любовъ и остатъчна захаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХІV. [x y z] Amor vincit omnia*  

Tonino Carotone - Amar y vivir  


---
*  Любовта побеждава всичко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 юли 2012 г.

iнициация # 99i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 69. Упражнение върху Онова велурено яке, което се прави на всичко съ fантаZии разни и гарванътъ е тамъ...Тайна.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХVІ. [x y z голямъ] Gloria victis*  

Solo Yali Desoubeaux; choregraphie  Frederic Lescure  


---
* Слава на победените.  
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 юли 2012 г.

Настроение # 197i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 68. Упражнение върху Оная марля, пропита съ отровнозелена боя съ купчина кубчета и още нещо...А, да и много любовъ...

Работно заглавие: А! - ХХХХІХ. [x y z голямъ] Einmal ist keinmal* 

Max Raabe - We Will Rock You    


---
* Единъ пътъ не се брои.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 юли 2012 г.

Нежностъ № 100i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 67. Упражнение върху ламарина и червено цвекло съ любовенъ пламъ...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХІІ [x y z] Ab igne ignem (Cicero)*. 

Adam Hurst - The Shallows     


---
*Отъ огъня - огънъ. (Цицеронъ)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 8 юли 2012 г.

@легория № 175i3D - HD
---

Поведение в перспективата -89. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, което се прави на мрачно небе съ стъклени оттенъци от скритите в него бутYлки.
И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХІІІ. [x y z] Cuique suum * 

Булат Окуджава - Молитва          


---
* Всекиму своето.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 юли 2012 г.

Нежностъ № 99i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение в перспективата - 68...Упражнение съ бяло и платъ, кариранъ....да кажем за риZи. Съ любовъ.

Работно заглавие: Да! -ХХХІІ. [x y z]  Fiat lux!* !

Enya - May It Be    


---
*Да бъде светлина!
---  
 илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop) 

петък, 6 юли 2012 г.

Нежностъ № 98i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 42. Упражнение върху Розовъ станиолъ, съ...сYмволи разни и fантаZии...Всичко Хубаво на този святъ е розово, за тринайсетъ минути макаръ...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХІ.[x y z] Abiit, non obiit.* 

Requiem de Mozart avec 3 guitares electriques - Dies Irae    


---
*Отиде си, но не загина.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 юли 2012 г.

Настроение # 196i3D - HD
---

Неведение в перспективата - 67. Упражнение върху Оная стара, банална папка, която знае много банални работи, повтаряни до баналностъ, съ думи, направили дупки... и кубъ.

Работно заглавие: Охъ... ХХХХХ. [x y z голямъ] Grosso modo*

Old Russian Tango (К.Sokolski) - Дымок от папиросы 


---
*В общи черти, приблизително.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 юли 2012 г.

@легория № 174i3D - HD
---
Геометрията е в насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение в перспективата - 66. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие Хартия, съ скелетъ (учебно помагало) кубъ на Рубикъ, fантазии разни и много любовъ...

Работно заглавие: Очакване - ХХХХV. [x y z] Ecce homo!*  

Steve Vai - Beethoven's 5th       


---
* Ето  човека!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 3 юли 2012 г.

Настроение # 195i3D - HD
---
Геометрията ви прави свободни.
---

Неведение в перспективата - 65. Упражнение върху Една друга, тъмносиня папка съ...XYбави работи, всичко хубаво на ТоZи святъ е синьо...И гарванътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - ХХХХVІІІ. [x y z] Cornix cornici nunquam confodit oculum* 

Joe Dolan - Make me an island          


---
*Гарванъ, гарвану, никога око не вади. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 юли 2012 г.

@легория № 173i3D - HD
---

Курсова работа № 8. Върху Онова старо, велурено яке, което сега нагло се прави на небе като отъ коприна (естествена). С много сiмволика и гарванътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - ХХХХІV. [x y z голямъ] Fiat lux!* !

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Да бъде светлина!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 юли 2012 г.

@легория № 172 i3D - HD
---

Поведение в перспективата -88 (iratioнално). Упражнение върху Онова старо велурено яке, което вече е като хамелеонъ, съ много эксперименти в правене на правеното и много любовъ, съ послевкус на  гъши дробъ и жасминъ...

Работно заглавие: О - о! - ХХХХ [x y z голямъ] Actum ne agas!* 

Yves Montand - Car je t'aime  


---
*Не прави правеното!
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)