петък, 28 февруари 2014 г.

iнициация # 246


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 250. Курсова работа № 163. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всяко сравнение куца
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 27 февруари 2014 г.

Настроение # 287


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -265. Курсова работа № 162. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVІІ. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version         


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 26 февруари 2014 г.

@легория № 376


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 249. Курсова работа № 161. Безъ коментаръ, съ Давидъ...

Работно заглавие: А! - СLХVІІІ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong      


---
 *Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 25 февруари 2014 г.

iнициация # 245


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 257. Курсова работа № 160. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХVІІ. [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano  


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 24 февруари 2014 г.

@легория № 375


i3D - HD
---
Неведение въ перспективата - 256. Упражнение върху Една метало- сгурия, съ клоунътъ съ тежките балони на рационалната маргиналностъ и Голямото, изкуствено чене. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLХІХ. [x y z] Modus vivendi*

Adam Hurst - Melancholy


---
*Начинъ на животъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 23 февруари 2014 г.

iнициация # 244


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 248. Курсова работа № 159. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVІ.  [x y z] Gloria victis*

И. Бах, Прелюдия и фуга № 12 орган  


---
* Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 22 февруари 2014 г.

iнициация # 243


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -264. Упражпение върху металокоприна, съ логаритмуваната клоунада на реципрочния възторгъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХІІ.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano   


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 21 февруари 2014 г.

Нежностъ № 223


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 255. Курсова работа № 158. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: О - о! - СLХVІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 16 февруари 2014 г.

@легория № 374


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -263. Курсова работа № 157. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLХVІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 15 февруари 2014 г.

Нежностъ № 222


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 254. Курсова работа № 156. Безъ коментаръ, съ трансцедентна риба...

Работно заглавие: О - о! - СLХVІІ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 14 февруари 2014 г.

iнициация # 242


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 247. Курсова работа № 155. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLХV.  [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop

четвъртък, 13 февруари 2014 г.

iнициация # 241


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 253. Курсова работа № 154. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLХVІ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation   


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 12 февруари 2014 г.

@легория № 373


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -262. Курсова работа № 153. Безъ коментаръ...И гларусътъ е там.

Работно заглавие: Охъ... CLХХІ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again     


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 11 февруари 2014 г.

Настроение # 286


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 246. Курсова работа № 152. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLХІV. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


понеделник, 10 февруари 2014 г.

Нежностъ № 221


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 245. Курсова работа № 151. Върху Една стара коприна съ кошницата на референтното щастие, безъ коментаръ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХ.  [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams  


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 9 февруари 2014 г.

Настроение # 285


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 252. Упражнение върху една стара коприна, съ копчета на възторгъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLХХІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 8 февруари 2014 г.

@легория № 372


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -261. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ майсторъ, реципрочна свиня, хубава, интегрална ябълка и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХV. [x y z] Parcam verbis; gratuita sunt*

Adam Hurst - The Fortune   


---
*Ще спестя думите, защото са безполезни. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 7 февруари 2014 г.

Настроение # 284


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 251. Курсова работа № 150. Безъ коментаръ. Гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CLХІХ.  [x y z] Omnia mea mecum porto (Bias)*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всичко свое нося съ себе си (Биантъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 6 февруари 2014 г.

Настроение # 283


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -260. Упражнение върху Една друга стара папка, съ Давид, бялъ, диференциаленъ заекъ и нещо хубаво и светло въ ръката...

Работно заглавие: Да! -СХХХІХ. [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 5 февруари 2014 г.

Настроение # 282


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -259. Курсова работа № 149. Върху Една стара папка, съ пергелъ, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLХІV. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation   


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 4 февруари 2014 г.

Настроение # 281


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 250. Курсова работа № 148. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLХХІІ. [x y z] Bene meritus* 

Маргарита Радинска - Кукла на конци 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 3 февруари 2014 г.

Нежностъ № 220


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 244. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации, микро фонъ, опорна Муза (седнала) и Нещо хубаво и светло. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLХХІІІ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again  


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)
неделя, 2 февруари 2014 г.

@легория № 371


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 249. Курсова работа № 147 Безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХІІ. [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 1 февруари 2014 г.

Нежностъ № 219


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -258. Упражнение върху Една стара коприна, която се прави на нощно небе, Интеграленъ охлювъ и референтна любовъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХІ.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)