събота, 31 октомври 2015 г.

iнициация # 404i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -421. Курсова работа № 399 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХVІІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Adam Hurst - Ritual 


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 30 октомври 2015 г.

Настроение # 425i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 451. Курсова работа № 398. Безъ коментаръ, съ бялъ петелъ и .....

Работно заглавие: Охъ... CLССХХVІІІ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind 


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 29 октомври 2015 г.

@легория № 563i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -420. Курсова работа № 397. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХV. [x y z] Haud difficile creditu est* 

HD Adam Hurst - The Visitor 


---
*Не е трудно да се повярва.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 28 октомври 2015 г.

Нежностъ № 337i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 501. Упражнение върху Единъ старъ бетонъ, който се прави на небе....Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХVІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession   


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 27 октомври 2015 г.

iнициация # 403i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 500. Курсова работа № 396. (Върху Едни стари коприни, съ Zаръ и безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХVІ. [x y z] Cuique suum* 

Django Reinhardt - Nuages   


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 26 октомври 2015 г.

@легория № 562i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 450. Упражнение върху Една стара коприна, съ Екзистенциаленъ пакетъ (кесия) по осъ Z, Муза с овце (седяща) и гларусътъ е там. Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХVІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 25 октомври 2015 г.

iнициация # 402i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 449. Курсова работа № 395. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХІV. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation   


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 24 октомври 2015 г.

@легория № 561i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 499. Упражнение върху Единъ Тефалъ съ незалепващо покритие, съ първото яйце, последния човекъ (позлатенъ) реципрочен микрофон и Една златна риб(к)а, която си хванала рибаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХІІІ  [x y z]  Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 23 октомври 2015 г.

Настроение # 424i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 448. Упражнение върху Оная стара папка, съ памятникъ рукотворний, тангенциалната сполука и мастYрбативната надежда на екзистенциалния лиризъмъ съ хубавата ябълка.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХІІ.  [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune   


---
*Ето синътъ на Фортуна.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 22 октомври 2015 г.

iнициация # 401i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -419. Курсова работа № 394. (Съ много символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХVІ.  [x y z] Pars pro toto*  

J.-S. Bach - Passacaglia (Fragment)     


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 21 октомври 2015 г.

@легория № 560i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 498. Курсова работа № 393 (Съ реципрочна символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХІ.  [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - Possession


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 20 октомври 2015 г.

Настроение # 423i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 447. Курсова работа № 392 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХV.  [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies irae


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 19 октомври 2015 г.

Настроение # 422i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -418. Курсова работа № 391 Върху Едни кристални материи на реципрочната мисълъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХІV.  [x y z] Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 18 октомври 2015 г.

iнициация # 400i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 446. Курсова работа № 390. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХІV.  [x y z] Gloria victis* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause     


---
*Слава на победените.  
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 17 октомври 2015 г.

@легория № 559i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 497. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано с бронZа на линейното време & jokerъ. "О, сладка болка, мигъ на кратка радостъ". Тайна с часовниковъ механизъмъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХV. [x y z] O quantum est in rebus inane!*

'House' By Sharon Eyal and Gai Behar - Batsheva Dance Company        


---
*О, колко празнота има в нещата!
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 16 октомври 2015 г.

Настроение # 421i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 496. Упражнение върху Една стара коприна съ Домашенъ майсторъ, Ме(н)тална птица и прочие...Равнинна суета.

Работно заглавие: Да! -СLСХІІІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

Django Reinhardt - Please Be Kind   


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 15 октомври 2015 г.

@легория № 558i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 495. Курсова работа № 389 (безъ коментаръ, съ боклукъ)

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 14 октомври 2015 г.

Нежностъ № 336i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -417. Упражнение върху Оная стара папка съ трансцедентна компютърна мишка и сферична трансверзалностъ...И гларусътъ е тамъ. Суета и кликъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХІХ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 13 октомври 2015 г.

@легория № 557i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 494. Упражнение върху Едно старо, копринено перде, с интегрална мYZа от подаръчен комплектъ, референтенъ мамулъ на надеждата и любовъ съ послевкусъ на варена царевица. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - СVVLІ. [x y z] Homo sapiens*

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Настроение # 420i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -416. Курсова работа № 388. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХІІ. [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong   


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 11 октомври 2015 г.

Нежностъ № 335 (алегорична)i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 445. Курсова работа № 387 (Съ ярка символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСCХІІІ.  [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love          


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 10 октомври 2015 г.

Настроение # 419i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 444. Упражнение върху Един старъ бетонъ, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХІІ.  [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 9 октомври 2015 г.

iнициация # 399i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -415. Упражпение върху металокоприна, съ логаритмуваната клоунада на реципрочния възторгъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CLССХХІV.  [x y z] Cessante causa cessat effectus* 

Requiem For A Dream - Piano   


---
*Съ отстраняване на причината изчезва и следствието.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 8 октомври 2015 г.

iнициация # 398i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -414. Упражнение върху Една тъмна коприна и подъ- металикъ, съ триумфа на диференциалния въZторгъ и ментената близалка на реципрочния прогресъ. Мъка и скърцане съ зъби. И есемесъ.

  Работно заглавие: О - о! -СLССLХVІІІ. [x y z] Quantum satis*

Rammstein - Ich Tu Dir Weh   


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 7 октомври 2015 г.

@легория № 556i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 493. Упражнение върху Една амбалажна хартия, съ Джони, саксиите на реципрочния възторг и Нещо ново. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХVІІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Bach - Prelude in C Major


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 6 октомври 2015 г.

@легория № 555i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 443. Упражнение върху Една кафява папка от фургон- офис, съ черупката от реципрочното яйце на диференциалния копнежъ и плажна рокля съ много философски сепаратиZъмъ. 

Работно заглавие: Да! -СLСХІ. [x y z] Gratum est donum, quod venit ante preces* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude   


---
*Приятенъ е подаръкътъ, който идва преди молбата.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 5 октомври 2015 г.

Нежностъ № 334i3D - HD
---


Заведение въ перспективата - 492. Курсова работа № 386 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLСХ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 4 октомври 2015 г.

@легория № 554i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 491. Упражнение върху Едни златни материи, безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! -  СLСCХІ. [x y z] Nunc plaudite* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Сега аплодирайте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 3 октомври 2015 г.

iнициация # 397i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 490. Курсова работа № 385. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2       


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 2 октомври 2015 г.

@легория № 553i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -413. Курсова работа № 384. Безъ коментаръ, съ женски и дамски обувки.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХVІ.  [x y z]  Ad exemplum* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*По образецъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 1 октомври 2015 г.

iнициация # 396i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 442. Курсова работа № 383. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLССLХV.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)