четвъртък, 31 юли 2014 г.

@легория № 417


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 311. Упражнение върху Една амбалажна хартия, която се запали като Zалезъ, съ клоYнътъ на Сполуката и кесiята на Възторга.

Работно заглавие: Очакване - СVVVІІІ.  [x y z] Omnes salvos volo* 

Сто милиона, или левче....  


---
*Желая здраве на всички.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 30 юли 2014 г.

iнициация # 291


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 310. Упръжнение върху Единъ оплесканъ цокълъ, съ Майстора на маргаритките, огледалото на интегрираните емоции и суетата.

Работно заглавие: А! - СLХХХХV. [x y z]    Ecce homo*

Beethoven - Ode to Joy ~ played on wine glasses


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 29 юли 2014 г.

Нежностъ № 254


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 297. Упражнение върху Един старъ, сивкаво синъ велYръ, съ Zлатно покритие (интегрирано) и два лебеда бели въ небето.

Работно заглавие: А! - СLХХХХІV. [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang            


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 28 юли 2014 г.

Нежностъ № 253


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 309. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации, микро фонъ, опорна Муза (седнала) и Нещо хубаво и светло. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХV. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again 


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 27 юли 2014 г.

iнициация # 290


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 308. Курсова работа № 230. Безъ никакъв коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХІV.  [x y z] Cuique suum*

Mozart - Dies irae    


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 26 юли 2014 г.

iнициация # 289


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -309. 

 Курсова работа № 229 (Върху Една стара папка, получила Zлатно покритие, безъ коментаръ, с много мъка и скърцане съ зъби)

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХІІІ. [x y z] Homo sapiens* 

Mozart - Dies irae  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 25 юли 2014 г.

@легория № 416


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -308. Курсова работа № 228. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване -  СVVVІІ.  [x y z]  Gloria victis* 

"Ode to Joy" played on wine glasses


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 24 юли 2014 г.

iнициация # 287


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -307. Упражнение върху Едни ръждаво - Zлатисти ламарини, съ диференциална символика и алгоритъмъ на фрустрацията. Тайна. 

Работно заглавие: А! - СLХХХХІІІ. [x y z] Ecce homo* 

Adam Hurst - Return  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 23 юли 2014 г.

iнициация # 286


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 307. Упражнение върху Едни метало керамики, съ диференциална мисълъ и интегрално, Zлатно покритие по Z. Вниманието на агнетата. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХІІ. [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2        


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 22 юли 2014 г.

Настроение # 317


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 306. Упражнение върху Оная стара папка, въ канцеларията-фургонъ, съ много нежност и геометрична фрустация на реципрочния поривъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХVІІ. [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - Across the River  


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 21 юли 2014 г.

Настроение # 316


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -306. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие коприна, с Нещо кухо и светло, микрофона на интегрираната еманация и триYмфа на суетата.

Работно заглавие: Да! -СLХІХ. [x y z] A posteriori* 

Max Raabe und das Palastorchester - King of the Bong


---
*Изхождайки от натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 20 юли 2014 г.

iнициация # 285


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 305. Курсова работа №  227 (С микрофонъ, безъ коментаръ. Шшшштъ)

Работно заглавие: А! - СLХХХХІІІ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2   


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 19 юли 2014 г.

Нежностъ № 252


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -305. Упражнене върху Едни еФирни материи, съ геометрична нежностъ  и още Нещо. И гларусът е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХІ. [x y z] Pars pro toto*

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 18 юли 2014 г.

Нежностъ № 251


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 304. Курсова работа № 226 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХVІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 17 юли 2014 г.

Настроение # 315


i3D - HD

Поведение в перспективата -304. Упражнение върху Оная, сива като пенсионерско ежедневие хартия съ много iнтегрирана мисълъ и мека топла вълна (ударение на "ъ").

Работно заглавие: О - о! - СLХХХХ. [x y z]  Hic et ubique*  

Julio Jaramillo - Аmar y vivir


---
* Тукъ и навсякъде. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 16 юли 2014 г.

Нежностъ № 250


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 296. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се прави на лаZурно небе, поело въ себе си реципрочните фантазии и ефирни интерполации на една сингулярна любовъ въ XYZ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -СLХVІІ. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version      


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 15 юли 2014 г.

@легория № 415


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 295. Курсова работа № 225 (безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLХХХІХ. [x y z] Fallaces sunt rerum species* 

 Adam Hurst  - Desolation


---
*Външниятъ видъ лъже.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 14 юли 2014 г.

@легория № 414


i3D - HD
---


Заведение въ перспективата - 303. Курсова работа № 224 (Върху Едни стари коприни, с интегрална риба, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ)

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХVІ.  [x y z] Bis*  

Enrico Caruso - La Donna e Mobile     


---
*Два пъти.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 13 юли 2014 г.

@легория № 413


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -303. Курсова работа № 223. Върху Една стара коприна, съ кесията на реципрочната сполYка, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХV.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale 


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 12 юли 2014 г.

Нежностъ № 249


i3D - HD
---

Поведение в перспективата -302. Упражнение върху Едни лъскави материи на Надеждата, съ много летежъ и Нежностъ.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХІV. [x y z] Et hoc genus omne*

Max Raabe - Tainted Love  


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 11 юли 2014 г.

Нежностъ № 248


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 302. Упражнение върху Едни стани оли, съ много любовъ. "Възпявамъ електрическото тяло". Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CLХХХХІІІ.  [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang      


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 10 юли 2014 г.

@легория № 412


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -301(резонно). Упражнение върху Единъ зеленъ картонъ, вселенски, съ адюнгирания триумфъ на Прогресса и още Нещо.

Работно заглавие: Да! -СLХVІ. [x y z] Cuique suum*

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 9 юли 2014 г.

@легория № 411


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -300. Упражнение върху Едни стари коприни, съ тежките балони на логаритмичния клоунъ и тангенциалната iдилия. И петелътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLХХХVІІІ. [x y z] Bis dat, qui cito dat*

Adam Hurst - In the Balance    


---
 *Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 8 юли 2014 г.

@легория № 410


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 301. Упражнение върху Онава старо, велYрено яке, което се протри още, съ Давидъ, Майстора и референтната мYZa по осъ Х. И гларусътъ е тамъ. Идилия.

Работно заглавие: А! - СLХХХХІІ. [x y z] Bene meritus*

Маргарита Радинска - Кукла на конци 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 7 юли 2014 г.

Настроение # 314


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 294. Курсова работа № 222 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLХХХХІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love    


---
 *Ни на себе си, ни на другъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 6 юли 2014 г.

@легория № 409


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 300. Упражнение върху Едни метали, съ много фасадна любовъ и втора производа на редуцирания успех. Суета.

Работно заглавие: Да! -СLХV. [x y z] Fac et spera*  

Max Raabe & Palast Orchester - TABU   


---
*Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 5 юли 2014 г.

Нежностъ № 247


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 299. Курсова работа № 221. (Съ много любовъ, без коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХІV. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 4 юли 2014 г.

Нежностъ № 246


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 298. Курсова работа № 220 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -СLХІІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 3 юли 2014 г.

@легория № 408


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 297. Упражнение върху Една стара, оплескана папка, съ мозъкъ и интегриранъ екстазъ. Идилия.

Работно заглавие: Да! -СLХІІ.  [x y z] Bene meritus* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause     


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 2 юли 2014 г.

@легория № 407


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 296. Упражнение върху Една друга стара, кафява папка, която се прави на небе съ Zлатно покритие, mikroфонътъ на Времето, Нищо като Нещо, Нещо като Нищо и една и 1/2 голяма любовъ!

Работно заглавие: Очакване - СVVVІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 1 юли 2014 г.

@легория № 406


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 295. Упражнение върху Една стара папка, съ Давидъ, Photo- апаратъ, плъхъ, гларусъ и прочие, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХІ. [x y z] Homo sapiens* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou 


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)