сряда, 31 юли 2013 г.

Настроение # 259


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 160. Курсова работа № 75. (Върху Единъ сивъ като пенсионерско ежедневие, паспарту картонъ, безъ коментаръ. И гларусътъ е тамъ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХІІІ.  [x y z] Debes, ergo potes* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2          


---
*Длъженъ си, значи можешъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 30 юли 2013 г.

Нежностъ № 183


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 193. Упражнение върху Едно старо, велурено яке, посивяло като небе, с три грации, особено едната, шутъ (играчка) и много любовъ съ послевкусъ на шампоанъ. И това е суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Да! -СІІ. [x y z] Amor omnia vincit* 

Tonino Carotone - Amar y vivir       


---
*Любовта побеждава всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 29 юли 2013 г.

@легория № 302


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -223. Курсова работа № 74. Върху Една амбалажна хартия и подъ металикъ. Суета на суетите.

Работно заглавие: Охъ... CХХХІІ. [x y z] Carpe diem* 

Metallica - Carpe Diem Baby  


---
*Улови мига.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 28 юли 2013 г.

iнициация # 197


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 192. Упражнение върху Една стара, кафява папка, съ много геометриченъ романтиZъмъ и слънчевия часовникъ на сянката. Асимилирана нежностъ. И това е суета.

Работно заглавие: О - о! - СХХV. [x y z] Gloria victis* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude        


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 27 юли 2013 г.

@легория № 301


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 159. Упражнение върху Едни банални коприни и месинговъ, маргиналенъ подъ, съ парадоксалната илюZия на реципрочния споменъ и Нещо хубаво и светло.... И микрофонътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -СІ. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 26 юли 2013 г.

Настроение # 258


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 158. Упражнение върху Една сиво Zелена коприна на логаритмуваното щастие, съ Арлекинъ и адюнгирания споменъ и паницата на регулярния възторгъ. И това е суета. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CХХХІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Julio Jaramillo - Аmar y vivir    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 25 юли 2013 г.

Нежностъ № 182


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 191. Упражнение върху Една отровно синя, декоративна маZилка, която се прави на логаритмувано, нощно небе, съ сферите на музикалната интерполация въ чувствения  континиумъ. Суета и квадриране на кръгове.

Работно заглавие: А! - СХVХІІ.  [x y z]  Plus dat, qui in tempore dat*

Adam Hurst - The Visitor        


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 24 юли 2013 г.

Нежностъ № 181


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -222. Упражнение върху Едни пламнали коприни, съ сYтиена на иZгрева, интегралната, празнична тенджера на реципрочния възторгъ и послевкусъ на домакинска любовъ. Размерътъ има значение.

Работно заглавие: Да! -С. [x y z]  Ad vitam aut culpam* 

Tina Guo -  "Sakura" by D. Cullen  


---
*За цялъ животъ, или до първата вина.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 23 юли 2013 г.

@легория № 300


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 157. Упражнение върху Едно червено цвекло, което се прави на огнено небе, съ тангенциалния диалогъ и амбулаторната диференциалностъ. Хуманитарна свинщина. И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХ. [x y z] Fortuna non mutat mores* 

Mina - Sono come tu mi vuoi 


---
*Щастието не променя обичаите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 22 юли 2013 г.

Настроение # 257


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 190. Упражнение върху Една сива като пенсионерско ежедневие, коприна, съ скъпия костюм на реципрочната алиенация и пуяка на тангенциалната инверсия. Мисълъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХVІІ.  [x y z] Dant gaudia vires* 

Adam Hurst - Forsaken 


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 20 юли 2013 г.

iнициация # 196


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -221. Курсова работа № 73. (Върху Оная стара, захабена папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХІV. [x y z]  Dicamus bona verba* 

Mozart - Lacrimosa      


---
*Да кажемъ добри думи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Нежностъ № 180


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 189. Упражение върху Една нощно Zелена коприна, съ Една голяма любовъ и нещо повече. И гларусътъ е тамъ. Тайна.

Работно заглавие: Да! -LХХХХІХ. [x y z] Debes, ergo potes* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude 


---
*Длъженъ си, значи можешъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 19 юли 2013 г.

Настроение # 256


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -220. Курсова работа № 72 (Върху Едно небе като от гранетъ, съ много символика)

Работно заглавие: О - о! - СХХІІІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 18 юли 2013 г.

iнициация # 195


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 188. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано съ  кондензирана ръжда като небе, Давидъ на Микеландело, интегрално схемиранъ и още Нещо. Суета.

Работно заглавие: А! - СХVХІ. [x y z] Omnia mea mecum porto (Bias)* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2     


---
*Всичко свое нося съ себе си (Биантъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 17 юли 2013 г.

Настроение # 255


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 156. Упражнение върху Онова старо, велурено яке, оплескано небесно, съ баскетболната топка на кошовия въZторгъ и много релативна символика. Ка(н)тарзисъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХХVІІІ.  [x y z] Totus tuus* 

Маргарита Радинска - Кукла на конци     


---
*Целиятъ твой.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 16 юли 2013 г.

iнициация # 194


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -219. Упражнение върху Една тъмна коприна и подъ- металикъ, съ триумфа на диференциалния въZторгъ и ментената близалка на реципрочния прогресъ. Мъка и скърцане съ зъби. И есемесъ.

  Работно заглавие: О - о! - СХХІІ. [x y z] Quantum satis*

Rammstein - Ich Tu Dir Weh   


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 15 юли 2013 г.

@легория № 299 -А


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 155. Упражнение върху Едни стъклометални плоскости съ небесна консистенция. Отпушениятъ каналъ на реципрочната любовна мелиорация и котките на интегрираната нежностъ. 

Работно заглавие: А! - СХVХ.  [x y z] Primo mihi.* 

Аспарух Лешников - Чудно хубав е живота (1935)  


---
*На менъ най-напредъ. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 14 юли 2013 г.

@легория № 299


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 154. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от референтното, светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХVІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 13 юли 2013 г.

iнициация # 193


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 187. Курсова работа № 71(Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling 


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 12 юли 2013 г.

@легория № 298


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 186. Упражнение върху Една кафява папка от фургон- офис, съ черупката от реципрочното яйце на диференциалния копнежъ и плажна рокля съ много философски сепаратиZъмъ. 

Работно заглавие: Да! -LХХХХVІІ. [x y z] Gratum est donum, quod venit ante preces* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude          


---
*Приятенъ е подаръкътъ, който идва преди молбата.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 11 юли 2013 г.

@легория № 297


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -218. Упражнение върху Една сива като песионерско ежедневие, коприна, съ мамула на интегралната мелиорация и микро фонъ на диференцираната говорилня. Идилия.

Работно заглавие: Очакване - LХХХХV.  [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Beethoven - 9th Symphony "Ode To Joy"    


---
*Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 10 юли 2013 г.

Нежностъ № 179


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 153. Упражнение върху Една напукана от емоционална суша Zемя, пламнала като небе, съ идилията на интегрирания застой и шарената близалка на диференциалната надежда. Любовъ съ послевкусъ на мента.

Работно заглавие: А! - СХVІХ.  [x y z] Gloria victis* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 9 юли 2013 г.

iнициация # 192


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 152. Курсова работа № 70. Безъ никакъв коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СХХ.  [x y z] Cuique suum*

Mozart - Dies irae   


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 8 юли 2013 г.

@легория № 296


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 185. Упражнение върху Една Zелена, копринена рокля, съ...метална каишка от часовникъ (дамски), подъ- металикъ и рибите на интегралната чувствена мелиорация. И любовъ, съ послевкусъ на месингъ.

Работно заглавие: А! - СХVІІІ.  [x y z] Omnia mea mecum porto (Bias)*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Всичко свое нося съ себе си (Биантъ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 7 юли 2013 г.

@легория № 295


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 151. Упражнение върху Единъ небесно сиренясалъ (като швейцарско сирене) фонъ, съ сакрално- вербални геометрични построения, умъ с часовников механиZъм и и прогресъ съ свинско и ябълки въ гювече.

Работно заглавие: Охъ... CХХІХ. [x y z] Cuique suum*

Marques Houston - Circle 


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 6 юли 2013 г.

@легория № 294


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -217. Курсова работа № 69. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - LХХХХІV.  [x y z]  Gloria victis* 

"Ode to Joy" played on wine glasses  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 5 юли 2013 г.

@легория № 293


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 150. Упражнение върху Едни метали, много символика, сингулярна пародия и фрустрацията на човека съ Zлатно покритие. Суета съ микрофонъ на статукво.

Работно заглавие: О - о! - СХІХ.  [x y z] Nihil est ab omni parte beatum (Horatius)* 

Astor Piazzolla - Oblivion 


---
*Нищо не е отвсякъде щастливо (няма пълно щастие) (Хораций).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 4 юли 2013 г.

Нежностъ № 178


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 149. Упражнение върху Една нощно синя хартия, с галактическа тръпка и Zвезди, една адюнгирана любов и небесните риби на имунизирания възторг. Тишина.

Работно заглавие: А! - СХVІІ.  [x y z] Totus tuus* 

Joe Dolan - Lady in Blue (1975)   


---
*Целият твой (заключителна формулировка в приятелско писмо).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 3 юли 2013 г.

iнициация # 191


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 148. Курсова работа № 68 (Върху Една стара папка, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХVІІІ. [x y z] Mala herba cito crescit* 

Lost Cause 2012 by Sharon Eyal and Gai Behar       


---
*Лошата трева бързо расте.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 1 юли 2013 г.

Нежностъ № 177


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 184. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се прави на лаZурно небе, поело въ себе си реципрочните фантазии и ефирни интерполации на една сингулярна любовъ въ XYZ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХХVІ. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version           


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 190


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 147. Упражнение върху Една стара марля, въху кафеникакъвъ фонъ оплескана в червено, съ символи разни и въZторга на тангенциалното падение съ прYжината на адюнгирания прогресъ. 

Работно заглавие: Очакване - LХХХХІІІ.  [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca    


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)