събота, 31 януари 2015 г.

@легория № 474i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 387. Упражнение върхуедна сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оZарена имагинерно от референтното, светло бъдеще и тоалетната чиния на транспонираната битовизия. Суета.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХVІІ. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat*

Canon in D - Baby B Strings      


---
 *Повече дава този, който дава на време.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 30 януари 2015 г.

iнициация # 332i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 353. Упражненише върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, оплескана като небе, съ символи разни и реципрочно овчеблеене. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXVІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Adam Hurst - In the Balance 


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 29 януари 2015 г.

Настроение # 361i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 386. Упражнение върху Оная стара папка, въ канцеларията-фургонъ, съ много нежност и геометрична фрустация на реципрочния поривъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХІV. [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - Across the River       


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 28 януари 2015 г.

Нежностъ № 292i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 352. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се прави на лаZурно небе, поело въ себе си реципрочните фантазии и ефирни интерполации на една сингулярна любовъ въ XYZ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXXІІ. [x y z] Dant gaudia vires* 

Pachelbel Canon in D Major fantastic version    


---
*Радостта добавя сили.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 27 януари 2015 г.

Нежностъ № 291 (алегорична)i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 351. Курсова работа № 305 (Съ ярка символика, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXXVІІ.  [x y z] Homo novus* 

Max Raabe - Tainted Love 


---
*Новъ човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 26 януари 2015 г.

@легория № 473i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -358. Курсова работа № 304. Безъ коментаръ

Работно заглавие: А! - СLСХXXVІ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 25 януари 2015 г.

iнициация # 331i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 350. Курсова работа № 303. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХVІ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae  


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 24 януари 2015 г.

iнициация # 330i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 349. Курсова работа № 302. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 23 януари 2015 г.

@легория № 472i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 385. Курсова работа № 301 (безъ коментаръ, съ боклукъ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХ.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong   


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 22 януари 2015 г.

@легория № 471i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 348. Упражнение върху Едно небе, не бе...бе. Съ интеграленъ микрофонъ и рибите на спиралния, логаритмиченъ въZторгъ. "Възпитание на чYвствата". Суета на суетите.

Работно заглавие: Да! -СLХХXXІ. [x y z] De nocte consilium* 

Enrico Caruso - La Donna e Mobile  


---
 *Нощта носи съвестъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 21 януари 2015 г.

@легория № 470i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -357. Упражнение върху Едни стари коприни, съ тежките балони на логаритмичния клоунъ и тангенциалната iдилия. И петелътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХІХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat* 

Adam Hurst - In the Balance  


---
*Двойно дава този, който дава навреме (Публий Сиръ).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 20 януари 2015 г.

@легория № 469i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 384. Упражнение върху Една друга, стара, кафява папка, съ сФеричната мисълъ на агнетата, песента на статYята и обратното мълчание на града.

Работно заглавие: А! - СLСХXXV. [x y z] Licet et decet*

Max Raabe - Tainted Love          


---
*Позволено е и подобава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 19 януари 2015 г.

Нежностъ № 290i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 347. Упражнение върху Едни лъскави материи, съ бели лебеди и диференциална символика. И още нещо. 

Работно заглавие: Да! -СLХХXX. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company    


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 18 януари 2015 г.

Нежностъ № 289i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Неведение въ перспективата - 346. Курсова работа № 300 (Безъ коментаръ, съ dragonfly, паметникъ -моделъ №3 и кочът на екзистенциалния възторг. И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХІІІ.  [x y z] Non vi, sed arte* 

Adam Hurst - Across the River  


---
*Не съ сила, а съ изкуство.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 17 януари 2015 г.

iнициация # 329i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 383. Курсова работа № 299 (С микрофонъ, безъ коментаръ. Шшшштъ)

Работно заглавие: А! - СLСХXXІV. [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2    


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


петък, 16 януари 2015 г.

@легория № 468i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 382. Упражнение върху Едни станиоли, съ интегрална инваZия и тангенциална любовъ (вярна, народна, 1бр.) И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХІІ. [x y z] Qui pro quo.*

Django Reinhardt - Please Be Kind 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 15 януари 2015 г.

@легория № 334i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -243. Курсова работа № 102. Върху Една стара коприна, съ кесията на реципрочната сполYка, безъ коментаръ. Суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХVІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Festivale  


---
*Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 14 януари 2015 г.

Нежностъ № 288**@легорична

i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 381. Упражнение върху Една синьозелена, поохлузена копрiна, съ грацiя и двама граца, рiби (2бр., уловени и леко транжирани) по Z и тангенциална любовъ.

Работно заглавие: А! -  СLСХXXІІІ. [x y z] Artes molliunt mores* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 13 януари 2015 г.

@легория № 466i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 380. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се е оплескало съ Zлатенъ бронзъ и се прави на озарено небе, кесiята на Сполуката и пр. тримерни глупости, съ реципроченъ Възторгъ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXІX.  [x y z]  Finis ita..*

Carmina Burana O Fortuna   


---
Такъвъ и краятъ...
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 12 януари 2015 г.

@легория № 465i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -355. Упражнение върху Ония старъ велуръ, оплесканъ съ бронзъ, съ адюнгирана матрична градация и алгоритъмъ за любовъ. Идилия. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СLСХXXІІ.  [x y z]  Consensus omnium* 

Adam Hurst - The Fortune 


---
*Общо съгласие
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 11 януари 2015 г.

@легория № 464i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -354. Курсова работа № 297. Безъ коментаръ...И гларусътъ е там.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again    


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 10 януари 2015 г.

iнициация # 328i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 345. Курсова работа № 296 (Върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХVІІІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling             


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 9 януари 2015 г.

Настроение # 360i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 344. Упражжнение върху Оная стара папка, съ памятникъ рукотворний, тангенциалната сполука и мастYрбативната надежда на екзистенциалния лиризъмъ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХVІІ.  [x y z] Fortunae filius est.*

Adam Hurst - The Fortune         


---
*Ето синътъ на Фортуна
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 8 януари 2015 г.

Нежностъ № 287i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -353. Упражнение върху Една стара папка безъ коментаръ, съ Азъ и още Нещо.

Работно заглавие: А! - СLСХXXІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash    


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 7 януари 2015 г.

Нежностъ № 286i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 379. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации, микро фонъ, опорна Муза (седнала) и Нещо хубаво и светло. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: О - о! -  СLСХХХVІ. [x y z] Locus minoris resistentiae* 

Max Raabe - Oops i did it again    


---
*Място на най-малкото съпротивление.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 6 януари 2015 г.

Настроение # 359i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 378. Курсова работа № 295. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLСХXX. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо    


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 5 януари 2015 г.

Настроение # 358i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 377. Курсова работа № 294. Безъ коментаръ...

Работно заглавие: А! - СLСХXІX. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 4 януари 2015 г.

@легория № 463i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 376. Курсова работа № 293. Тангенциална клоунада. Безъ коментаръ...Суета.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІІІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia  


---
*Така преминава световната слава.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 3 януари 2015 г.

Настроение # 357i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 343. Курсова работа № 292 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СLСХXVІІІ. [x y z] Nec sibi, nec alteri* 

Ane Brun - Oh Love


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 2 януари 2015 г.

Настроение # 356i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -352. Упражнение върху Една стара коприна съ имагинерна Свобода и зебрени мотиви. Реципрочен възторг от гонене на вятър...Суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXІХ.  [x y z] Qui pro quo.*

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 1 януари 2015 г.

Нежностъ № 285i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 342. Упражнение върху Един старъ, сивкаво синъ велYръ, съ Zлатно покритие (интегрирано) и два лебеда бели въ небето.

Работно заглавие: А! - СLСХXVІІ. [x y z] Amor caecus*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)