понеделник, 30 септември 2013 г.

@легория № 326


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 211. Курсова работа № 99 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ скелетъ бялъ (Yчебно помагало), безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СХVХІІ.  [x y z] Ibidem* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Тамъ, на това място.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 29 септември 2013 г.

iнициация # 218


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 187. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, оплескано с бронзъ, кубъ на Рубикъ, памятник нерукотворный и реципрочностъ, безъ коментаръ. 

Работно заглавие: О - о! - СХХХІХ.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)   


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 28 септември 2013 г.

iнициация # 217


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -240. Упражнение върху Едни поцинковани повърхнини, съ ментена близалка (сингулярна), безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СVХІІ.  [x y z] Qui multum habet, plus cupit* 

Mina - Bang bang      


---
*Който има много, иска повече (Сенека).
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 27 септември 2013 г.

@легория № 325


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 186. Упражнение върху Едни лъскави, житейски материи, безъ коментаръ. 

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІІІ.  [x y z] Ecce homo* 

Adam Hurst - First Light 


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 26 септември 2013 г.

iнициация # 216


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 210. Курсова работа № 98 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СІІ. [x y z] Quieta non movere.*

Denis Fedorov (Organ) - J.-S. Bach, Passacaglia (Fragment)      


---
*Не буди това, което си почива. 
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 25 септември 2013 г.

@легория № 324


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 209. Упражнение върху Едни метални повърхнини, съ плъховете на логаритмичния прогресъ, 3кг любовъ и още Нещо. Суета в XYZ бакалия.

Работно заглавие: Очакване - СІ. [x y z] Et hoc genus omne*

Max Raabe - Tainted Love      


---
*И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 24 септември 2013 г.

Нежностъ № 197


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 185. Курсова работа № 97 (Съ жълта роZa, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХХV.  [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong     


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 23 септември 2013 г.

iнициация # 215


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -239. Курсова работа № 96 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІІ. [x y z] Qui pro quo.*

Mozart - Dies irae    


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 21 септември 2013 г.

iнициация # 214


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 184. Курсова работа № 95. (Безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - СХVХІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company   


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 323


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 183. Курсова работа № 94. (Върху Оная стара папка, съ белия петелъ на ratioналния просперитетъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVХ. [x y z] Ecce homo*

Adam Hurst - Festivale      


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 19 септември 2013 г.

@легория № 322


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 208. Упражнение върху Единъ страненъ фонъ, съ памятникъ нерYкотворный (2/3 муза) и чантата на реципрочната сполука по Z. Безъ коментаръ, с мъка и скърцане съ зъби...И това е суета.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІ. [x y z] Fac et spera*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 213


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -238. Курсова работа № 93. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVІХ. [x y z] Cuique suum* 

Max Raabe & Palast Orchester - Blue HD  


---
 *Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 18 септември 2013 г.

@легория № 321


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 182. Упражнение върху Едни стъклено- слузести материи, съ охлюва на реципрочния Прогресъ, лакъ бордо и нещо хубаво и светло (от)долу. Идилия и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІV. [x y z] Pars pro toto*

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо   


---
* Частъ, вместо цялото.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 16 септември 2013 г.

@легория № 320


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 181. Уплажнение върху Онова старо, велYрено яке, оплескано съ златенъ бронзъ и злато по Z. Реципрочна любовъ. Суета.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХ.  [x y z] Consensus omnium* 

Adam Hurst - Smoke and Ash      


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 319


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 180. Упражнение върху Една стара папка, съ Давидъ, Photo- апаратъ, плъхъ, гларусъ и прочие, безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СVХІ. [x y z] Homo sapiens* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 15 септември 2013 г.

@легория № 318


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -237. Курсова работа № 92 (Съ пясъченъ часовникъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СХХХІХ.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause  


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 14 септември 2013 г.

Нежностъ № 196


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -236. Упражнение върху Едни лъскави, поZлатени материи, съ сюита за офисъ и мъжки боти. Тангенциална любовъ съ дъхъ на старо вино, безъ смокини. 

Работно заглавие: Да! -СVХ. [x y z] Qui pro quo.*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
*Кой, вместо кого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 13 септември 2013 г.

Нежностъ № 195


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 179. Упражнение върху Едни стари материи, съ лебедъ бял и ...

Работно заглавие: А! - СХVХІІІ.  [x y z] Modus vivendi*

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)    


---
*Начинъ на животъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 12 септември 2013 г.

@легория № 317


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 207. Курсова работа № 91. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - С.  [x y z] Homo sapiens* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 11 септември 2013 г.

iнициация # 212


i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 206. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, оплескана с бронзъ и сподавени алгоритми, безъ коментаръ. Мъка и скърцане съ Zъби.

Работно заглавие: А! - СХVХІІ.  [x y z]  Ecce homo* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

вторник, 10 септември 2013 г.

@легория № 316


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -235. Упражнение върху Ония старъ велуръ, оплесканъ съ бронзъ, съ адюнгирана матрична градация и алгоритъмъ за любовъ. Идилия. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: А! - СХVХІ.  [x y z]  Consensus omnium* 

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)   


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 9 септември 2013 г.

iнициация # 211


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 205. Курсова работа № 90 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - LХХХХІХ.  [x y z]  Gloria victis* 

Ane Brun - What's Happening With You And Him    


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

събота, 7 септември 2013 г.

Нежностъ № 194


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 204. Упражнение върху Едни стари ламарини, съ iratioнални копнежи и тангенциални фрустрации. Това изглежда е любовъ.

Работно заглавие: Да! -СVІХ. [x y z] Amor omnia vincit*

Mina  - Amor mio     


---
*Любовта побеждава всичко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

@легория № 315


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 178. Упражнение върху Една стара коприна, съ трите грации и комуникативната мелиорация на вербалната еманация. И гларусътъ е тамъ. Суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: О - о! - СХХХVІІІ. [x y z] Modus vivendi*

Adam Hurst - Очарованъ (Incantato)     ---
*Начинъ на животъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

петък, 6 септември 2013 г.

Нежностъ № 193


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 177. Упражнение върху Едни стани оли, съ много любовъ. "Възпявамъ електрическото тяло". Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІІІ.  [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang     


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

четвъртък, 5 септември 2013 г.

iнициация # 210


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -234. Курсова работа № 89 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVХ.  [x y z] Consensus omnium* 

Adam Hurst - Ritual   


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

сряда, 4 септември 2013 г.

@легория № 314


i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -233. Упражнение Върху Едни стари,  скъпи коприни и подъ металикъ, съ Zавинтения реципроченъ Прогресъ, i-ratioналния възторгъ и патките на късмета. Логаритмична суета!

Работно заглавие: О - о! - СХХХVІІ. [x y z]  Ecce homo* 

Django Reinhardt - I'll See You In My Dreams      


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

понеделник, 2 септември 2013 г.

@легория № 313


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 176. Упражнение върху Една много стара папка, съ Давидъ (на Микеланджело) и реципрочната фрустрация на съ-Zнанието. Думи, думи...И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІІ. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole  


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

iнициация # 209


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -232. Упражнение върху Едни ръждаво - Zлатисти ламарини, съ диференциална символика и алгоритъмъ на фрустрацията. Тайна. 

Работно заглавие: А! - СХVІХ. [x y z] Ecce homo* 

Adam Hurst - Return  


---
*Това е човекътъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

неделя, 1 септември 2013 г.

Нежностъ № 192


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 175. Упражнение върху Едни радостни коприни съ много символика, (на)дървена патка на късмета (iграчка) и любовъ съ послевкусъ на `не се сърди човече`. Голяма суета и гонене на вятъръ.

Работно заглавие: Да! -СVІІІ. [x y z] Gloria victis*

Adam Hurst - The Fortune


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)