четвъртък, 29 март 2012 г.

@легория № 138i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 19. Упражнение върху Оная декоративна шпакловка (лоша), съ статYя, капа4ка и...много любовъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХІ.[_y z] Homines amplius oculis quam auribus credunt*

Dean Martin - That's Amore            


---
*Хората повече вярват на очите си, отколкото на ушите си.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар