понеделник, 9 април 2012 г.

Нежностъ № 79i3D - HD
---

Заведение в перспективата - 22.Упражнение върху Една друга, сива като пенсионерско ежедневие папка, която също знае много работи, но се прави на архивирана, съ топка за голфъ, женски части, моливъ (съ удължителъ) и прочие...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - ХХІІ.[x y z] Pars pro toto*  

The Beatles - Money (That's What I Want) 


---
* Частъ вместо цялото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар