петък, 20 юли 2012 г.

Нежностъ № 102i3D - HD
---

Поведение в перспективата -92.Упражнение върху Станиолъ отъ бонбони (въ телесно роZово), съ памятникъ нерукотворний и много любовъ съ остатъчна захаръ. И гларусътъ е тамъ...

Работно заглавие: Да! -ХХХVІІ.  [x y z] Amor magister optimus* 

Pink Martini - Amado mio


---
*Любовта е най-добрият учител.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар