петък, 25 януари 2013 г.

@легория № 242i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 89. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което пакъ се прави на небе, съ лазури разни, Zавинтенъ Прогресъ и развинтени чувства.

Работно заглавие: А! - LХХХІV. [x y z] Sapere aude! (Horatius)* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong    


---
*Осмели се да бъдешъ уменъ! (Хораций)
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар