четвъртък, 7 февруари 2013 г.

@легория № 248i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 144. Курсова работа № 43 (безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - LХХХVІ. [x y z] Fallaces sunt rerum species* 

 Adam Hurst  - Desolation                


---
*Външниятъ видъ лъже.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар